Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 57/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN "ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI" GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người;

- Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm;

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Chỉ tiêu

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10 % - 15 %; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%, số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp ...;

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em ... đạt 100%;

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” ... trong đó 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này;

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các trẻ em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em;

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người nói riêng; gắn triển khai thực hiện dự án này với thực hiện các đề án, dự án khác như chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ở địa phương.

2. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội

- Đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng chống tội phạm.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, tổ hòa giải, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả, nhất là mô hình phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng, mô hình giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về ... được tiếp tục đến trường học tập. Quan tâm đầu tư xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội.

- Củng cố và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị, nghiện ma túy, đi tù...); huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp ở địa bàn chung tay hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn tâm lý, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

3. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke, massage...), Trung tâm Bảo trợ xã hội, hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi... kết hợp với tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển, địa bàn hẻo lánh, vùng xa, địa bàn phức tạp, nơi vui chơi giải trí công cộng kịp thời có biện pháp phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý

- Làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, giải quyết triệt để đơn thư, tin báo tố giác tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia bảo đảm năm sau cao hơn năm trước. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng, nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, gây thương tích cho trẻ em...

- Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc góp phần hạn chế tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công tác truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người. Tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

5. Tăng cường huy động các nguồn lực

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Nghiên cứu và xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ làm việc với trẻ em là nạn nhân của loại tội phạm này cho cán bộ chuyên trách (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính, cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương ...);

- Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng chống tội phạm. Nâng cấp, trang bị cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng chuyên trách đấu tranh nói riêng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm;

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 từ cấp tỉnh đến cơ sở; thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án ở địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chủ nhiệm Dự án Trung ương.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành các hoạt động phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người khu vực biên giới biển. Tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định như tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ...

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình... để hỗ trợ trẻ em.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, quản lý học sinh giữa nhà trường với gia đình và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương, nhất là quản lý giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, vi phạm pháp luật, học sinh hoàn cảnh đặc biệt.

5. Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý giáo dục tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; mở các đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các cụm dân cư.

7. Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và các vi phạm pháp luật... nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch...

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em; thường xuyên tập huấn cho Kiểm sát viên, Thẩm phán trực tiếp làm công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

9. Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Dự án trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

11. Tỉnh Đoàn thanh niên tăng cường công tác vận động, giáo dục đội viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên hư; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa vi phạm.

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQL-CA-PN về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; tăng cường nhân rộng mô hình gia đình 5 không, 3 sạch; rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình trong từng giai đoạn; lồng ghép với thực hiện các chương trình khác có liên quan tại địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế các cơ quan, đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua phòng Tham mưu, Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Trung ương.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Dự án do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy.

3. Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2018 đến hết năm 2020.

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Chủ nhiệm Trung ương, UBND tỉnh theo quy định. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- C45 - Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171