Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 54/KH-UBND về tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Tô Hùng Khoa
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” LẦN THỨ V - LẠNG SƠN 2013.

Căn cứ nội dung hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang - Lạng Sơn;

Căn cứ công văn số 692/TCDL-LH ngày 12/7/2011 của Tổng cục Du lịch về hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thúc đẩy tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc. Trên cơ sở đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập giữa các tỉnh. Đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến tham gia liên kết, đầu tư phát triển du lịch tại các tỉnh vùng Việt Bắc.

Thiết thực kỷ niệm 182 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2013), 104 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909-4/11/2013). Nhằm tuyên truyền giáo dục và ghi nhớ truyền thống yêu nước đối với các thế hệ; đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, khẳng định tầm vóc lịch sử, tăng thêm niềm tin, tự hào, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động phải hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn góp phần thúc đẩy ngành du lịch của 6 tỉnh vùng Việt Bắc ngày càng phát triển.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013. Tạo được sự quan tâm, hưởng ứng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tham gia của đông đảo du khách và quần chúng nhân dân của 6 tỉnh Việt Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian tổ chức

Từ ngày 04 đến ngày 07/11/2013.

2. Nội dung

2.1. Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013 (Truyền hình trực tiếp trên VTV, Đài truyền hình Việt Nam)

- Thời gian: 120 phút, từ 20 giờ 00’- 22 giờ 00’ ngày 04/11/2013.

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Nội dung, chương trình:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc.

+ Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Chương trình nghệ thuật.

- Cơ quan chỉ đạo:

+ UBND tỉnh Lạng Sơn.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp chỉ đạo: UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.2. Biểu diễn nghệ thuật

- Nội dung: Giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc và 01 đoàn nghệ thuật Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

- Thời gian: 20 giờ 00 ngày 05/11/2013.

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.3. Khảo sát tour, tuyến du lịch trong 6 tỉnh Việt Bắc

- Khảo sát tour, tuyến tại các tỉnh trong vùng Việt Bắc: Cao Bằng - Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Cạn - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2013.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.4. Khảo sát tour, tuyến du lịch tại Lạng Sơn

Các điểm khảo sát tại Lạng Sơn: Khu du lịch Mẫu Sơn; danh thắng Nhị, Tam Thanh và Khu Tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ; Khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri, ATK Bắc Sơn, Làng du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn.

- Thời gian: Dự kiến ngày 05, 06 tháng 11 năm 2013.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.5. Tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển tour, tuyến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với thủ đô Hà Nội”.

- Nội dung: Xây dựng, phát triển tour, tuyến du lịch của 06 tỉnh Việt Bắc tạo ra sản phẩm chung của vùng; tổ chức ký kết thoả thuận mở rộng hợp tác liên kết giữa các Hiệp hội du lịch và giữa các doanh nghiệp du lịch sau Hội thảo.

- Thời gian: 08 giờ 00’ ngày 07/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.6. Tổ chức Hội thi Người đẹp du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

- Nội dung: Thi người đẹp du lịch 6 tỉnh Việt Bắc.

- Thời gian: Ngày 05/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin Tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.7. Các hoạt động thể dục thể thao 6 tỉnh Việt Bắc và Cục Văn hóa, Thể thao Thị Bằng Tường - Quảng Tây - Trung Quốc

- Nội dung: 

+ Thi đấu bóng đá.

+ Thi đấu các môn thể thao dân tộc.

+ Mời Cục Văn hóa, Thể thao Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thi đấu giao hữu bóng đá.

- Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 07/11/2013.

- Địa điểm: Sân vận động Đông Kinh và Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cục Văn hóa, Thể thao Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc và các đơn vị có liên quan,

2.8. Hội chợ Ẩm thực - Thương mại – Du lịch Lạng Sơn năm 2013.

- Nội dung:

+ Hội chợ ẩm thực - thương mại - du lịch.

+ Quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội, Bắc Giang.

- Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn

- Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 10/11/2013.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

2.9. Lễ Bế mạc:

- Nội dung:

+ Chương trình văn nghệ.

+ Tổng kết các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013.

+ Trao cờ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2014 cho tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian: 09 giờ 00’ ngày 07/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh Lạng Sơn

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp: UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm:

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban tổ chức các hoạt động.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kịch bản chi tiết chương trình để tổ chức thực hiện.

- Làm đầu mối triển khai, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động. Tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện báo cáo với Ban tổ chức và UBND tỉnh.

- Tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức chương trình.

- Kiểm duyệt nội dung hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí chuẩn bị tốt các điều kiện ăn, nghỉ cho đoàn tham gia.

- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ.

- Tham mưu và chủ trì liên hệ các báo, đài tham gia tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh đến dự Lễ khai mạc, bế mạc.

3. Sở Công Thương

- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra thị trường chống gian lận thương mại theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức Hội chợ Ẩm thực - Thương mại – Du lịch Lạng Sơn năm 2013.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời phục vụ cho Chương trình.

5. Sở Giao thông - Vận tải: Đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường liên quan đến việc tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình.

6. Sở Y tế: Phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức trực y tế tại các điểm diễn ra các hoạt động.

7. Sở Ngoại vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đoàn đại biểu chính quyền và Đoàn nghệ thuật Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động học sinh, sinh viên các Trường PTCS và PTTH trên địa bàn thành phố tham gia Lễ khai mạc.

9. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức Chương trình.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức họp báo; chỉ đạo tổ chức các hoạt động và nội dung tuyên truyền trước, trong thời gian diễn ra Chương trình.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Chương trình trên Đài truyền hình Trung ương và Đài truyền hình các tỉnh để thu hút khách du lịch đến Lạng Sơn.

- Làm đầu mối, làm việc với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tuyên truyền trực tiếp Lễ khai mạc.

12. Báo Lạng Sơn: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình trên Báo Lạng Sơn, báo chí Trung ương và một số các báo tỉnh bạn.

13. Công ty Điện lực Lạng Sơn: Đảm bảo cung cấp nguồn điện đầy đủ, liên tục và an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của Chương trình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách của tỉnh từ đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 5/2/2013.

- Kinh phí của các tỉnh tham gia Chương trình.

- Từ nguồn xã hội hóa.

Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo tổ chức thực hiện; Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013 đảm bảo kế hoạch đề ra./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Tô Hùng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND về tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17