Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 46/KH-BCĐ phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2014 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 46/KH-BCĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 25/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/KH-BCĐ

Hòa Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 01/BCĐQG-VPTT ngày 08/01/2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2014;

Căn cứ Công văn số 244/HH-TM ngày 19/3/2014 của Viện huyết học truyền máu Trung ương về việc thông báo Chương trình “Hành trình đỏ năm 2014”;

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2014 với thông điệp “Sắc đỏ Sông Đà”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu.

2. Tiếp nhận được lượng máu lớn đáp ứng tình trạng thiếu máu để cấp cứu và điều trị người bệnh. Góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè 2014.

3. Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện ngoài học sinh, sinh viên, hướng tới đạt 10% trong tổng số lượng máu thu được năm 2014.

4. Tập dượt công tác tổ chức ngày hiến máu lớn, tiếp nhận máu với số lượng lớn, góp phần điều phối máu trên phạm vi toàn quốc.

5. Tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh.

6. Tăng cường giáo dục, định hướng, xây dựng lực lượng hiến máu cho tương lai thông qua các chương trình sự kiện cho học sinh các trường trung học phổ thông.

7. Giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tham quan, giáo dục thực tế về truyền thống, lịch sử của dân tộc.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Huy động ít nhất 500 tình nguyện viên tại địa phương là thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và thanh niên tình nguyện, đóng góp 1.000 ngày công vận động hiến máu tình nguyện.

2. Vận động được ít nhất 20 người hiến máu dự bị luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu trên phạm vi toàn tỉnh. Vận động khoảng 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu.

3. Tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho một ngàn lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.

4. Tổ chức đêm hội văn nghệ tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.

5. Tổ chức tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền lưu động, cấp phát tờ rơi, tư vấn hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh và đêm hội văn nghệ.

- Thời gian: Ngày 09 tháng 7 năm 2014.

- Địa điểm: Thành phố Hòa Bình.

- Người thực hiện: Tuyên truyền viên, tình nguyện viên phong trào vận động hiến máu tình nguyện.

2. Tổ chức ngày Hội hiến máu với chủ đề “Sắc đỏ Sông Đà”.

a) Lễ Mít tinh Ngày Hội hiến máu

* Thành phần mời:

- Đoàn hành trình đỏ, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh;

- Lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh;

- Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố;

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình.

- 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện là cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp của tỉnh; của thành phố Hòa Bình và nhân dân thành phố Hòa Bình.

* Thời gian: Ngày 10 tháng 7 năm 2014 (thứ 5).

* Địa điểm tổ chức Ngày Hội hiến máu: Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

* Chương trình Lễ mít tinh:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh.

- Người hiến máu tiêu biểu lên phát biểu.

- Người bệnh thường xuyên nhận máu phát biểu cảm tưởng.

- Khen thưởng, tôn vinh 30 đại biểu tiêu biểu phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014.

- Đại diện Ban Tổ chức chương trình hành trình đỏ phát biểu.

- Đại diện lãnh đạo tỉnh trao hoa, quà cho đại diện Ban Tổ chức chương trình Hành trình đỏ.

- Đại diện các tình nguyện viên đăng ký hiến máu tình nguyện trước sự chứng kiến của Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ.

2.2. Tổ chức khám, tư vấn, xét nghiệm và hiến máu

- Tổ chức khám, tư vấn, xét nghiệm và hiến máu tình nguyện: Lực lượng tham gia xét nghiệm và hiến máu tình nguyện là 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện là cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp của tỉnh; của thành phố Hòa Bình và nhân dân thành phố Hòa Bình.

- Lượng máu tiếp nhận: 500 đơn vị.

- Thời gian: Ngày 10 tháng 7 năm 2014.

- Địa điểm: Tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sắc đỏ Sông Đà”.

- Có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Hành trình đỏ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh triển khai kế hoạch này.

- Dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh, phối hợp với Đoàn Hành trình đỏ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức các hoạt động tại tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, đảm bảo hỗ trợ một phần kinh phí.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ khám tư vấn, xét nghiệm, tiếp nhận 500 đơn vị máu (trong đó Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận 50%, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 50%). Chi bồi dưỡng cho người hiến máu theo quy định.

3. Sở Tài Chính

Đề xuất phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh đảm bảo cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức các hoạt động tại tỉnh.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, vận động 500 cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... cấp tỉnh trực thuộc cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ngày 10/7/2014.

5. Tỉnh Đoàn

Chọn cử 20 tình nguyện viên tham gia diễu hành hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện “Sắc đỏ Sông Đà” trên các trục đường chính của thành phố Hòa Bình ngày 09/7/2014 và hỗ trợ Ngày Hội hiến máu 10/7/2014.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2014 tại tỉnh Hòa Bình.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2014 tại tỉnh Hòa Bình trước, trong và sau khi triển khai chương trình.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo Phòng Văn hóa thành phố tạo điều kiện cho tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, xe tuyên truyền lưu động... để tuyên truyền cho Ngày Hội hiến máu “Sắc đỏ Sông Đà” tại thành phố Hòa Bình.

9. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an thành phố Hòa Bình đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho đoàn Hành trình đỏ tổ chức các hoạt động tại thành phố Hòa Bình.

10. Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Lựa chọn 01 người bệnh thường xuyên phải truyền máu lên phát biểu.

- Chuẩn bị đội ngũ y, bác sỹ, phương tiện, dụng cụ phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ khám tư vấn, xét nghiệm, tiếp nhận máu 250 đơn vị máu.

11. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình

Tổ chức tuyên truyền, vận động 500 cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... cấp thành phố và đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện ngày 10/7/2014.

Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua cơ quan thường trực - Hội Chữ thập đỏ tỉnh).

 

 

Nơi nhận:
- VPTTBCĐ quốc gia;
- Viện Huyết học - Truyền máu TW;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND TP Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (T°65b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Bùi Văn Cửu

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2014

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ngày 09/7/2014 tổ chức tuyên truyền

1

9h30 - 10h30’

Đón tiếp Đoàn Hành trình đỏ

Ban Tổ chức

2

14h00’ - 16h00’

Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của thành phố Hòa Bình và cấp phát tờ rơi, tư vấn hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh tại chợ Phương Lâm

Tình nguyện viên của Đoàn Hành trình đỏ và 20 tình nguyện viên của Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Ngày 10/7/2014 Ngày Hội hiến máu tình nguyện

 

7h00 - 9h00

Lễ Mít tinh Ngày Hội hiến máu

1

Chương trình văn nghệ

Ban Tổ chức

2

Phát biểu phát động phong trào hiến máu tình nguyện

Trưởng Ban Chỉ đạo

3

Người hiến máu tiêu biểu phát biểu

 

4

Người bệnh thường xuyên nhận máu phát biểu cảm tưởng

 

5

Công bố Quyết định khen thưởng

Phó Trưởng Ban TT BCĐ tỉnh

6

Đại diện Ban Tổ chức Chương trình hành trình đỏ phát biểu

Ban Tổ chức hành trình đỏ

7

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà cho đại diện Ban Tổ chức hành trình đỏ

Lãnh đạo tỉnh

8

Đại diện các tình nguyện viên lên đăng ký trước Hội nghị

Đại diện tình nguyện viên trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh

9

Bế mạc Lễ phát động

Phó Trưởng Ban TT BCĐ tỉnh

10

7h00 - 11h30

Tổ chức Hiến máu tình nguyện

Y, bác sỹ Viện Huyết học - Truyền máu TW và Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 20 tình nguyện của Tỉnh Đoàn

Ghi chú: Hội nghị tôn vinh người hiến máu ngày 14/6/2014 của tỉnh chuyển lùi để tổ chức chung với Chương trình hành trình đỏ năm 2014. Đại biểu đi dự Hội nghị tôn vinh cấp Quốc gia xét trong danh sách 30 tình nguyện viên tiêu biểu dự Hội nghị của tỉnh tham dự Hội nghị của Quốc gia trước để đảm bảo theo thời gian của BCĐ quốc gia.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 46/KH-BCĐ phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2014 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155