Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 40/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1204/LĐTBXH-BVCSTE ngày 13/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước và tai nạn giao thông. Tập trung vào nhũng nơi thường xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em như ở gia đình, nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 100/100.000 trẻ em.

b) Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 03/100.000 trẻ em.

c) 100.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 100% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 85 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn.

d) 90% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông.

đ) 75% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

e) 75% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

g) 100% các quận, huyện triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

h) 100% cán bộ cấp huyện và 80% cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100% nhân viên y tế ấp, khu vực, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng

Trẻ em dưới 16 tuổi; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Phạm vi

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố.

3. Thời gian: Từ năm 2017 đến năm 2020

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

a) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

b) Tăng cường các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh truyền hình, Đài truyền thanh các quận, huyện, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp tại gia đình, trường học và cộng đồng như:

- Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em;

- Tổ chức Diễn đàn, Hội thi: Trẻ em với phòng, chống tai nạn, thương tích;

d) Nhân bản, in ấn các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

đ) Tổ chức tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế ở cơ sở về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

2. Xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

a) Xây dựng mô hình điểm Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ chức đoàn liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được Ngôi nhà an toàn và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

b) Thực hiện các hoạt động can thiệp, tư vấn trực tiếp tại gia đình, loại bỏ các nguy cơ để phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

c) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn quy định về Ngôi nhà an toàn.

3. Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

a) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các trường mần non, trường tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

b) Triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học.

c) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho giáo viên áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn quy định về Trường học an toàn.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

a) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành y tế. Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng. Phát triển hệ thống sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

b) Rà soát và hoàn thiện các tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn. Theo dõi, giám sát về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em và công nhận cộng đồng đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em

a) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các trường mần non, trường tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em.

b) Rà soát và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ em.

c) Rà soát và hoàn thiện các quy định về an toàn giao thông đường bộ; kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em.

6. Phòng, chống đuối nước trẻ em

a) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại cộng đồng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã, đội ngũ cộng tác viên ấp, khu vực, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ y tế, giáo viên... về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng; kỹ năng giám sát qui định về xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em để phòng tránh tai nạn thương tích và phòng, tránh đuối nước cho trẻ em...

b) Tổ chức các lớp hướng dẫn cho bản thân trẻ em về các kỹ năng cơ bản để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ngành liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, ngoài ra các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần tổ chức vận động nguồn lực đóng góp từ nhân dân, kêu gọi sự tài trợ từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố... để thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và các ngành đoàn thể triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em;

c) Phối hợp mở các lớp tập huấn cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong công tác gia đình; tăng cường công tác quản lý các hồ bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

6. Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí vật liệu nổ và các vi phạm qui định về trật tự an toàn xã hội; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy; tai nạn, thương tích do cháy, nổ và các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại công an các địa phương.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu lập dự toán chi ngân sách hằng năm thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ: Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước tại cộng đồng, đặc biệt tập trung đối tượng là trẻ em vào các dịp cao điểm như trong các dịp nghỉ hè và các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, đuối nước.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về trẻ em, luật giao thông, xây dựng các mô hình: “Cộng đồng an toàn”, “Ngôi nhà an toàn” và “Trường học an toàn”, xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em. Giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em và việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

b) Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Hội Nông dân thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ Hội các cấp và các bậc cha mẹ; phổ biến các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; đưa việc xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” vào nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ của các cấp Hội.

c) Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp với các ngành liên quan tổ chức chiến dịch ra quân phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; hằng năm tổ chức tập huấn cho mạng lưới đoàn viên thanh niên các cấp về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trong dịp hè và cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên dương các thiếu niên, nhi đồng điển hình trong hoạt động cứu đuối và tham gia phong trào phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

10. Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; hàng quý tổng hợp tình hình tai nạn thương tích trẻ em vào ngày 25 của tháng cuối quý gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBND TP (3C);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


673
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168