Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 276/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 07/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, công tác chăm sóc người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động của Hội NCT đã tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cống hiến kinh nghiệm và trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 142.885 NCT, chiếm 12% dân số, trong đó có 5,18% NCT thuộc diện hộ nghèo, tự lao động kiếm sống hoặc sống dựa vào con cháu, đời sống vật chất tinh thần còn nhiều khó khăn. Đến nay, 126 xã, phường, thị trấn đã thành lập Hội NCT, với 192.960 hội viên, trong đó số NCT dưới 60 tuổi là 50.075 người.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020” là những mô hình sáng tạo, kết hợp được sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ, đồng thời khai thác được sự chủ động của chính bản thân NCT, phát huy vai trò NCT, đặc biệt là chăm sóc đời sống NCT thuộc hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già yếu thường xuyên ốm đau bệnh tật...

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT và phát huy những tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực của NCT trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020”, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Người cao tuổi Việt Nam;

- Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

- Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 839/KH-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020;

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng và nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (Câu lạc bộ) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng; hỗ trợ cải thiện điều kiện sống và đổi mới đời sống tinh thần cho NCT ở cộng đồng dân cư, đặc biệt hướng tới giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng... góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu Chương trình hành động quốc gia về NCT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020;

- Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2017 - 2020: Xây dựng điểm 24 mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Xây dựng điểm 08 Câu lạc bộ, mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 Câu lạc bộ.

- Giai đoạn 2019 - 2020: Tổ chức sơ kết, nhân rộng mô hình, xây dựng thêm 16 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các huyện, thị xã, thành phố; mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố thành lập thêm 02 Câu lạc bộ.

Các Câu lạc bộ hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu đạt 70% là NCT (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60 - 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn cải thiện thu nhập; 80% Câu lạc bộ được tập huấn và giám sát theo quy chế.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên tình nguyện khác trong cộng đồng, đặc biệt là NCT nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền

- Lập kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ. Trong đó, bao gồm: Kế hoạch huy động xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình, dự án và các quỹ tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các Câu lạc bộ.

- Tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền về đề án và mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ theo hướng dẫn của Hội NCT Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Tập huấn kỹ thuật, cung cấp tài liệu; thành lập và nhân rộng các Câu lạc bộ liên thế hệ tại địa phương

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tại địa phương do Trung ương Hội NCT Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật về Câu lạc bộ cho các địa phương; tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội NCT các cấp, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và cán bộ liên quan của cấp huyện, xã về phương pháp thành lập, quản lý, các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

- Tổ chức tham quan mô hình Câu lạc bộ có hiệu quả ở các tỉnh, thành phố; tổ chức lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Chính quyền và Hội NCT cơ sở thành lập các Câu lạc bộ theo đúng quy trình quy định.

3. Giám sát, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát các Câu lạc bộ liên thế hệ; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết.

- Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựnghoạt động Câu lạc bộ.

V. GIẢI PHÁP

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi

- Hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe, tổ chức truyền thông về cách phòng tránh các bệnh thường hay gặp của NCT; hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao, tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe cho hội viên NCT;

- Tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đối với NCT, cung cấp tài liệu về quyền và lợi ích của NCT để hỗ trợ Câu lạc bộ giám sát, tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, phát hành các tờ gấp, thông qua báo, đài,... để truyền thông nâng cao nhận thức về hoạt động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

2. Giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cung cấp các tài liệu, tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế để vận dụng sáng tạo, phù hợp, thực hiện quản lý và điều hành hoạt động của Câu lạc bộ đảm bảo hiệu quả.

- Hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, truyền thông, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ...

Hướng dẫn cách làm đồ thủ công mỹ nghệ, chế phẩm vi sinh thân thiện với môi trường, hướng dẫn phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương phù hợp với khả năng và sức khỏe của NCT.

- Định kỳ tổ chức giao ban để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật bổ sung những kiến thức mới để vận dụng vào việc quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ đạt hiệu quả bền vững.

3. Giải pháp về huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia nhân rộng Câu lạc bộ

- Hỗ trợ hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước để thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Vận động nguồn lực từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Vận dụng nguồn lực từ các Quỹ toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; các nguồn quỹ khác có liên quan (Quỹ vì người nghèo, Quỹ việc làm dành cho người khuyết tật,...).

- Huy động sự đóng góp của Hội viên Hội NCT và các thành viên của Câu lạc bộ.

- Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực cho Câu lạc bộ, quan tâm lồng ghép, tạo điều kiện cho câu lạc bộ được tham gia các chương trình, dự án triển khai tại địa phương; tham mưu, đề xuất tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực phân bổ từ Đề án của Trung ương để hỗ trợ duy trì và phát triển Câu lạc bộ.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền các cấp để các thành viên Câu lạc bộ được vay vốn sản xuất để giảm nghèo; truyền thông, hướng dẫn Câu lạc bộ kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Huy động các nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các Câu lạc bộ.

5. Kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn liên quan đến các hoạt động của Câu lạc bộ để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp cho Câu lạc bộ tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động của Câu lạc bộ.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ

- Tuyên truyền, sơ tổng kết; quản lý các Câu lạc bộ; khen thưởng;

- Tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu cho Hội NCT các cấp, cán bộ chính quyền và đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Giám sát thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành lập, hoạt động, quản lý quỹ...).

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, đóng góp của hội viên và các nguồn quỹ của địa phương; Tranh thủ hỗ trợ từ Ban quản lý Đề án Quốc gia của Trung ương Hội NCT Việt Nam; Vận động nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật:

- Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu (từ 50 - 100 triệu/Câu lạc bộ), trang thiết bị cho các Câu lạc bộ.

- Hỗ trợ cho các hoạt động, thành lập và quản lý Câu lạc bộ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quản lý và thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện.

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ theo kế hoạch, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ.

- Tham gia tập huấn; hàng năm hướng dẫn sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và làm công tác thi đua khen thưởng, biểu dương cán bộ, hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc đã tham gia đóng góp vào xây dựng, hoạt động Câu lạc bộ ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác các nguồn tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện.

- Hàng năm xây dựng dự toán tập huấn cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp trên địa bàn tỉnh, thanh quyết toán các nội dung do Ban đại diện Hội NCT triển khai; Báo cáo tiến độ, cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về cơ quan quản lý nhà nước về NCT.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về pháp luật, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban công các NCT tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chính sách NCT, phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách về NCT.

- Kiểm tra, giám sát tiến độ và tình hình triển khai thực hiện các chính sách về phát huy vai trò của NCT, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết vào năm 2020 làm cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác các nguồn tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành và cơ quan liên quan vận động, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ cho việc thực hiện kế hoạch; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đúng quy định hiện hành; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; Tạo điều kiện cho thành viên các Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế phối hợp với các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các thành viên Câu lạc bộ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho NCT.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục - thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Câu lạc bộ và công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương; Hướng dẫn các tổ chức thành viên cấp huyện và các cấp Hội vận động nguồn lực hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; Phối hợp, hỗ trợ hoạt động các Câu lạc bộ và giám sát thực hiện Kế hoạch.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội NCT cùng cấp triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn quản lý; Đồng thời tuyên truyền, quảng bá về Câu lạc bộ, về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở địa phương;

- Xem xét hỗ trợ kinh phí và lồng ghép các nguồn lực liên quan tạo điều kiện để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (b/c);
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh
(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: KTTH, NC, NN
TN, LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202