Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 254/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 127-KH/TU NGÀY 8/10/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 36-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, trường học; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm về ma tuý; tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, triệt xoá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; triệt xoá các điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn. Kiên quyết không để hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma tuý; ngăn chặn, phát hiện, điều tra khám phá kịp thời tội phạm ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới, trung chuyển qua địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, kiềm chế sự gia tăng của người nghiện. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, trong đó 100% người nghiện, người sử dụng ma túy phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp; không để đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi, gây mất an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại cơ quan, đơn vị, được giao phụ trách. Hằng năm, phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về tác hại ma tuý nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng ma túy mới; thủ đoạn tội phạm ma túy; tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, các chủ trương chính sách của pháp luật về công tác cai nghiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành, huy động sự tham gia các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma tuý, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật về ma tuý tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng công tác này, chú trọng việc phát huy thế mạnh của mạng internet, các trang mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy’’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố không có ma túy. Thường xuyên đánh giá hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy để củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan chuyên trách trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là các lực lượng chuyên trách thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu, trung chuyển qua địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các tụ điểm, điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm. Tăng cường quản lý nhà nước trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tân dược gây nghiện theo hướng quản lý đến người cuối cùng, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy.

5. Tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, để có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho hình thức cai nghiện có hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ngay từ hộ gia đình, tổ dân phố, cụm dân cư, không để đối tượng ngoài danh sách quản lý; phân công thành viên Tổ cai nghiện tại xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đoàn thể phối hợp gia đình người nghiện giúp đỡ, giáo dục, cai nghiện, điều trị nghiện. Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm.

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời xã hội hóa lĩnh vực phù hợp. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, ưu tiên đầu tư nguồn ngân sách Trung ương, đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân nhằm đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Quan tâm ưu tiên nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy. Động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy.

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma tuý; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào.

8. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục tham mưu các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma tuý; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU; Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Công an tỉnh

- Tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại một số sở, ngành, địa phương liên quan; việc chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với các địa bàn chọn chuyển hoá nhóm tiêu chí về ma tuý.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh; triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý; triệt xoá các tụ điểm, điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về ma túy. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý.

- Chủ trì, làm tốt vai trò thường trực Tổ Công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền cơ sở thường xuyên rà soát, lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện, sử dụng trái phép chất ma tuý. Tiếp tục phối hợp vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Thực hiện tốt thoả thuận hợp tác đã ký kết về phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma tuý, thông qua các Hội nghị giao ban luân phiên định kỳ nhằm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma tuý. Hàng năm, tổ chức các đoàn công tác sang thăm, làm việc phục vụ công tác phối hợp phòng chống tội phạm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý nhà nước đối với người nghiện ma tuý để nâng cao năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ngay từ xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện tốt công tác cai nghiện cho người nghiện cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

- Phối hợp cơ quan, đoàn thể, địa phương quản lý tốt đối tượng sau cai nghiện ma túy và quan tâm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện nhằm phòng ngừa tái nghiện, tái hoà nhập cộng đồng.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xác định tình trạng nghiện theo quy định; tổ chức tập huấn kỹ năng điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y bán sỹ ở tuyến huyện, tuyến xã.

- Nghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Nâng cao hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, phấn đấu 100% người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng vào mục đích y tế, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng dễ tiếp cận, tiếp thu; phát huy thế mạnh của mạng internet và các trang mạng xã hội; đảm bảo thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các cơ quan truyền thông cấp tỉnh. Lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế-xã hội khác.

- Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm soát, ngăn chặn hoạt động trao đổi thông tin trên mạng Internet để hoạt động phạm tội về ma tuý.

6. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao kết hợp với việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Phối hợp quản lý chặt chẽ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại học Huế; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy các cơ sở giáo dục, trường học; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên. Phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý trong trường học, ngăn chặn hiệu quả học sinh, sinh viên vi phạm, phạm tội về ma tuý. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma tuý và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma tuý; 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma tuý”.

- Đa dạng hoá các hoạt động phòng, chống ma tuý, nhất là tổ chức các cuộc thi phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên.

8. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất công nghiệp trên địa bàn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thuộc Công an, Hải quan thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai chặt chẽ các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra khám phá các đường dây vận chuyển, mua bán qua tuyến biên giới.

10. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu chỉ đạo phối hợp liên ngành về phòng, chống ma túy; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma tuý.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống ma túy phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

12. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở tình hình ngân sách của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn.

13. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy phù hợp với thực tiễn. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của ngành.

14. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Thực hiện tốt thông tin giáo dục truyền thông cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội; hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông tổ, nhóm; xây dựng và cấp phát tài liệu truyền thông về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội đến công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

- Phối hợp Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường làm việc và địa bàn công tác của đơn vị, tuyên truyền và tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma tuý tại cộng đồng dân cư; trong công nhân, viên chức, lao động; trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Mặt trận các cấp chủ động lồng ghép việc “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác với các sở, ngành, địa phương liên quan trong phòng, chống ma túy. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về ma túy trên địa bàn tỉnh.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; thường xuyên rà soát phân loại và tổ chức các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện, người sử dụng ma túy; xây dựng các mô hình phòng, chống ma tuý ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống ma tuý. Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy có hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế và các nội dung tại kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; định kỳ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 12/12/2019 thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113