Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 25/KH-UBND 2018 kiểm tra thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm Hà Nội

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND Thành phố về việc phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178) các cấp, phát huy vai trò của các ngành trong việc phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất với UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố những giải pháp phòng, chống mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

2. Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định tại Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống mại dâm.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng kiểm tra

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán Bar, Karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc - gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

- Kiểm tra việc sử dụng lao động, chấp hành quy định của Luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Cam kết của chủ cơ sở với các ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không đxảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ sở, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy xác nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm của người lao động.

- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ hàng quý, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động.

- Chấp hành kinh doanh sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định pháp luật.

3. Các giải pháp

a) Định kỳ và đột xuất Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chú trọng các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

b) Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp tại địa phương do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất hoặc đơn thư tố giác của nhân dân.

c) Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ do người nước ngoài đầu tư; các loại hình kinh doanh dịch vụ massage, Bar rượu mạnh, gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... có hoạt động mại dâm trá hình và nghi tổ chức kích dục trên địa bàn Thành phố.

d) Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, trong trường hợp cần thiết có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan tệ nạn mại dâm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố

(1) Thành phần tham gia kiểm tra:

Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố là đại diện các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội.

Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp có thể huy động lực lượng là cán bộ các Sở, Ban, ngành thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178, hoặc trường hợp Đội trưởng vắng mặt cử Đội phó thay mặt, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 vắng mặt có thể cử cán bộ đủ thẩm quyền và có trách nhiệm đại diện cho Sở, Ban, ngành thay thế để tham gia kiểm tra. Cán bộ tăng cường hoặc được cử thay thế có trách nhiệm, quyền hạn như thành viên chính thức và được thanh toán chế độ làm việc theo quy định.

(2) Phương thức thực hiện:

- Kiểm tra theo kế hoạch: Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố lập danh sách các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, các ngành liên quan cấp huyện, UBND và công an các xã, phường, thị trấn hoặc Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã (nếu có) tham gia kim tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra đúng nội dung quy định.

- Kiểm tra đột xuất: Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố hoặc Giám đốc các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Y tế, Du lịch, Công an, khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

(3) Thời gian kiểm tra: Thực hiện trong năm 2018.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ trong quý II: 10 cơ sở, quý III: 10 cơ sở.

- Kiểm tra đột xuất: 40 cơ sở.

(4) Thẩm quyền xử phạt

- Các Sở, ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện vi phạm quy định thuộc lĩnh vực, thẩm quyền của Sở, ngành quản lý thì Chánh thanh tra Sở, ngành đó ra quyết định xử phạt; Kết quả xử phạt hàng năm được ghi vào kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, tổng mức tiền phạt vượt quá thẩm quyền của Chánh thanh tra các Sở, ngành hoặc những hành vi phức tạp có liên quan đến nhiều ngành. Kết quả xử phạt hàng năm được ghi vào kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

b) Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã

- Lập kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Không để phát sinh tệ nạn mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn khi được yêu cầu.

- Định kỳ tháng, quý, năm báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra gửi Sở lao động Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; là đầu mối giúp việc UBND Thành phố chỉ đạo hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo kế hoạch của UBND Thành phố ban hành. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Quản lý, thực hiện nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố (kinh phí làm đêm, thêm giờ, thuê xe ô tô, may đồng phục, học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn, mua trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm... để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Đội).

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập huấn, nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố và quận, huyện, thị xã.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định: số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013, số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, tổng mức tiền phạt vượt quá thẩm quyền của UBND cấp huyện và Chánh thanh tra các Sở, ngành.

- Định kỳ tổng hợp tình hình hoạt động hàng tháng vào báo cáo kết quả hoạt động công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố.

2. Công an thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người lao động làm việc tại cơ sở và cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc tuân thủ các quy định về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

- Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

3. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố

Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý; tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định về chuyên môn công tác y tế và phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo lực lượng y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cơ sở vi phạm.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, kết hợp vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phòng, chống mại dâm, ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, động viên các tầng lớp nhân dân tố giác, đấu tranh ngăn chặn và xóa tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong hoạt động xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, lưu hành trên thị trường và trong xuất bản các văn hóa phm; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở Karaoke, vũ trường, khách sạn trên địa bàn Thành phố... hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh hoạt động văn hóa.

- Tham gia kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực ngành quản lý.

6. Sở Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch. Tham gia kiểm tra, thanh tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch và để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý theo thẩm quyền.

7. Sở Công Thương

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra với Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa sai quy định.

8. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí phần kinh phí thuộc trách nhiệm ngân sách thành phố đảm bảo đthực hiện công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và xã hội kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

9. UBND các quận, huyện, thị xã

- Thường xuyên kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, bảo đảm đủ thành phần theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178.

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã tích cực kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại không đxảy ra tình trạng hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin nâng cao vai trò trong việc thẩm tra, cấp phép hoạt động kinh doanh Karaoke, chỉ cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện theo quy định; đng thời, tăng cường công tác hậu kim sau cấp phép để phát hiện những cơ sở hoạt động không được cấp phép hoặc hoạt động quá phạm vi được cấp phép, xử phạt nghiêm khắc và kịp thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không phép.

- Tích cực phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận, huyện, thị xã khi cần thiết; ban hành quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn theo đề nghị của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm trên địa bàn, đôn đốc các cơ sở chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định (bao gồm cả kinh phí thực hiện công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018).

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đội kiểm
tra liên ngành 178 Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục Phòng, chống TNXH (Sở LĐTB&XH);
- VPUB: CVP
, PCVP, P.C.Công, các Phòng: KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGV
X (Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 23/01/2018 về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.137

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!