Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2437/KH-UBND năm 2016 tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 2437/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/KH-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ” TẠI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2015; Công văn số 988/BTTTT-TTCS ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch Tổ chức Triển lãm tại tỉnh Hà Nam năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên nhân dân về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

- Góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc; tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển hiệu quả, bền vững.

2. Yêu cầu

- Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đến tham quan.

- Tổ chức triển lãm đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công triển lãm và các hoạt động gắn với triển lãm.

II. NỘI DUNG

Triển lãm trưng bày, giới thiệu bản đồ và tư liệu lịch sử về Trường Sa và Hoàng Sa với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học và các địa phương tiến hành sưu tầm, thẩm định, in ấn.

1. Quy mô tổ chức

Triển lãm được tổ chức theo quy mô cấp Bộ.

2. Cơ quan chỉ đạo, phối hợp tổ chức

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đơn vị thực hiện

- Các, Sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương của tỉnh Hà Nam.

- Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Vụ Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông).

4. Triển lãm

a) Thời gian: Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2016 (05 ngày).

- Lễ khai mạc: 9h00’ ngày 04/11/2016 (thứ Sáu).

- Thời gian mở cửa đón khách:

+ Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h30’.

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

b) Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

c) Thành phần đại biểu dự khai mạc triển lãm: 500 đại biểu

* Đại biểu Trung ương

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

- Chiến sỹ Cảnh sát biển, Hải quân (60 người).

* Đại biểu ngoài tỉnh

Lãnh đạo, cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông lân cận Hà Nam.

* Đại biểu tỉnh Hà Nam

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; lãnh đạo trường THPT.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh - truyn hình các huyện, thành phố.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Đại diện cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên (300 người).

5. Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo

a) Thời gian: Khai mạc vào hồi 13h30' ngày 04/11/2016 (01 buổi).

b) Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

c) Thành phần: 150 đại biểu

- Báo cáo viên của tỉnh.

- Giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

- Giáo viên lịch sử, giáo dục công dân của 23 trường THPT trên địa bàn tỉnh và các trường THCS trên địa bàn thành phố Phủ Lý (mỗi trường 02 người).

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; cán bộ đài truyền thanh - truyền hình, phòng văn hóa và thông tin cấp huyện.

- Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

6. Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp thông cáo báo chí

- Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung chương trình khai mạc triển lãm.

- Chịu trách nhiệm nội dung, mời báo cáo viên cho lớp tập huấn.

- Trao tặng toàn bộ tư liệu và bản đồ cho tỉnh.

- Hướng dẫn, tập huấn cho 03 người do tỉnh cử làm thuyết minh.

- Thuyết minh triển lãm trong buổi khai mạc.

- Phối hợp với Tổng cục An ninh (Bộ Công an) chỉ đạo việc bảo vệ an ninh trong quá trình tổ chức khai mạc triển lãm.

7. Kinh phí

- Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông do ngân sách của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhận.

- Nhiệm vụ các cơ quan của tỉnh Hà Nam do ngân sách tỉnh đảm nhận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về triển lãm.

- Triệu tập báo cáo viên của tỉnh; phóng viên, biên tập viên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; cán bộ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tham dự tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Thông tin cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung liên quan đến triển lãm.

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền bằng tờ rời, cổ động trực quan; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí về triển lãm và các hoạt động gắn với triển lãm;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đón tiếp lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan trung ương.

- Mời cán bộ phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến dự khai mạc triển lãm và tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo.

- Mời cơ quan đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh tham dự tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo.

- Bố trí người dẫn chương trình; chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khai mạc triển lãm và tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đón tiếp lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan trung ương.

- Bố trí lịch để lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đại biểu Trung ương.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh mời lãnh đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương trên địa bàn tỉnh đến dự khai mạc triển lãm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bố trí Bảo tàng tỉnh để tổ chức triển lãm.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, trường học và nhân dân trong tỉnh đến tham quan triển lãm. Sắp xếp lịch cho các cơ quan đến tham quan; hướng dẫn khách đến tham quan, tiếp nhận danh sách đăng ký của các địa phương, đơn vị đến tham quan triển lãm.

- Xây dựng chương trình nghệ thuật (gồm 05 tiết mục) phục vụ lễ khai mạc.

- Trưng bày ảnh tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam và các hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại Hoàng Sa, Trường Sa.

- Bố trí điều kiện về cơ sở vật chất, con người:

+ Cờ, cụm cờ tại Bảo tàng tỉnh và khu vực dọc tuyến đường Lý Thái Tổ.

+ Cử 10 lễ tân phục vụ cắt băng khai mạc triển lãm.

+ Cử nhân lực phục vụ triển lãm và các hoạt động gắn với triển lãm.

- Chọn cử 03 cán bộ có chuyên môn tiếp thu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau buổi khai mạc trực tiếp thuyết minh giới thiệu đến các đoàn tham quan triển lãm;

- Tiếp nhận, bảo quản và tiếp tục khai thác có hiệu quả các tư liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông bàn giao.

- Đảm bảo an toàn khu vực trưng bày hiện vật.

5. Sở Giáo dc và Đào to

- Triệu tập lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham dự lễ khai mạc.

- Triệu tập giáo viên lịch sử, giáo dục công dân của 23 trường THPT trên địa bàn tỉnh và các trường THCS trên địa bàn thành phố Phủ Lý (mỗi trường 02 người) tham dự tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo.

- Cử 150 học sinh THPT, sinh viên tham dự lễ khai mạc.

6. Tỉnh đoàn Hà Nam

Cử 50 đoàn viên thanh niên mặc trang phục áo xanh thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Cử 50 cán bộ, chiến sỹ mặc quân phục của ngành tham dự lễ khai mạc.

8. Công an tỉnh

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ tại khu vực diễn ra triển lãm và khu vực bên ngoài.

- Đảm bảo an toàn cho đại biểu, khách đến dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm.

- Cử 50 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham dự lễ khai mạc.

9. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan lập dự trù, thanh quyết toán đúng quy định hiện hành; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

10. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Nhiệm vụ chung:

Thông báo rộng rãi, bố trí sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên tham quan triển lãm.

b) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của triển lãm.

11. Điện lực tỉnh

Đảm bảo cấp điện ổn định cho Bảo tàng tỉnh trong những ngày diễn ra triển lãm (từ ngày 04/11 đến hết ngày 08/11/2016).

12. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

a) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam:

- Chủ trì phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phóng sự tuyên truyền trước khi diễn ra triển lãm; cử phóng viên, biên tập viên thu hình toàn bộ chương trình buổi lễ khai mạc để thực hiện phát sóng trong chương trình của đài.

- Xây dựng các chương trình phát sóng tuyên truyền về triển lãm và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

b) Báo Hà Nam, Tạp chí Sông Châu:

Tuyên truyền trước, trong và sau triển lãm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Hà Nam năm 2016.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn hoặc nội dung phát sinh phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- Mặt trận tổ quốc, Hội, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Hà Nam, Tạp chí Sông Châu;
- VPUB: LĐVP, KGVX, TH;
- Lưu: VT, TH (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2437/KH-UBND năm 2016 tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79