Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2322/KH-UBND năm 2013 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2322/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 16/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/KH-UBND

Thành phố Hồ CMinh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2013

CăncứQuyếtđịnhs2474/QĐ-TTgngày30tháng12năm2011củaThủ tướngChínhphủvềPduyệtChiếnlượcpháttriểnthanhniênViệtNamgiai đoạn 2011 – 2020;

CăncQuyếtđịnhs6028/QĐ-UBNDngày27tháng11năm2012của ỦybannhândânthànhphốvềbanhànhChươngtrìnhpháttriểnthanhniên thành phố giai đoạn 2011 - 2020 và Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24 tháng01năm2013củaBộNộivụvềthựchiệnmộtsnhiệmvtrọngtâm thuộc lĩnh vựcquản lýnhà nước về thanh niên năm 2013;

Ủybannhândânthànhphốđềrakếhoạch thựchiệncôngtácquảnnhà nước vềthanh niên năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

-TriểnkhaitổchứcthựchiệnChươngtrìnhpháttriểnthanhniênthành phốgiaiđoạn2011-2020theoQuyếtđịnhs6028/QĐ-UBNDngày27tháng 11năm2012củaybannhândânthànhphốgiaiđoạn5nămCôngvănsố 221/BNV-CTTNngày24tháng01năm2013củaBộNộivụvềthựchiệnmột số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước về thanh niên năm 2013;

- Hoàn thiện tổ chc bộ máy thc hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanhniêntạicács,ban,ngành,quận,huyện.Xâydựngđộingũcánbộcông chcchuyêntráchqunnhànướcvềcôngtácthanhniênkiếnthứckỹ năng quản lýhành chính, tổchc triển khai thực hiện cơchế chính sáchvề thanh niên vàcông tácthanh niên;

-soátcácchế đ,chính sách về thanhniên và công tác thanhniên; thựchiệnchínhsáchthuhútpháttriểntríthứctrẻ,ưutạonguồnnhânlực trẻ, có cht lượng caocho đội ngũ cán bộ công chc nhàc ti cơ sở.

II. NỘIDUNG THC HIỆN

1.TổchứctriểnkhaithựchiệnChiếnlưcpháttriểnthanhniênViệt NamChươngtrìnhpháttriểnthanhniênthànhphgiaiđoạn2011– 2020

-Xâydựngkếhoch5nămthựchiệnChươngtrìnhpháttriểnthanhniên thànhphốgiaiđoạn2011-2015theoQuyếtđịnhs6028/QĐ-UBNDngày27 tháng 11 năm 2012caỦyban nhân dânthành phố.

- Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai công tác tuyên truyền,phổbiến quán triệt nộidung Chươngtrìnhphát triển thanh niên thành phốgiai đoạn 2011– 2020.

2. Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và Nghịđnh120/2007/NĐ-CPngày23tháng7năm2007vềhướngdẫnthi hànhmột số điều củaLuật thanhniênđốivới thanhniênthànhph

a)SởNộivụphốihpvớiThànhĐoàn,STưphápthammưuỦyban nhândânthànhphốtchcHộinghịtổngkết,đánhgiákếtquả06nămtriển khaithựchiệnLuậtThanhniênnăm2005Nghịđịnhs120/2007/NĐ-CP ngày23tháng7năm2007củaChínhphủvhướngdẫnthihànhmộtsđiều củaLuậtThanhniêntheoýkiếnchỉđạocủaThủtướngChínhphủtạiCông văn số 199/VPCP-PL ngày7 tháng 01 năm 2013 củaVăn phòng Chính ph.

b)Tiếptụckhảosát,đánhgiátìnhhìnhthanhniêntạiđịaphươnglàmsđềxuất,kiếnnghịvớicpthẩmquynxâydựngchínhsáchchothanh niên vàchương trình phát triển thanhniên tại địa phương.

c)Ràsoát,đánhgiáviệcthựchiệncácchínhsáchphápluậtliênquan đếncácquyềnnghĩavụđốivớithanhniêntạiđịaphương,trênsđóbáo cáođềxuấtvớiybannhândânthànhphốhoànthiệnchế,chínhsách cho thanh niên vàcông tácthanh niêntrên địa bàn thành ph.

3.Hoànthiệntổchức,bộmáythựchiệnnhimvụquảnnhànước về công tác thanh niên

-Đốivớisở,banngành:phâncôngcánbộ,côngchcđủphẩmchtvà nănglựclàmđầumốithammưuchoThủtrưởngquan,đơnvtrongviệc ban hành và thực hin cơ chế,chính sáchđối với thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-Đốivớiquận,huyện:soát,kiểmtranhânsphụtráchcôngtácthanh niêntạiPhòngNộivụtheoquyđịnhtạiĐiều2Thôngs04/2011/TT-BNV ngày10tháng02năm2011củaBộNộivụvềhướngdẫnbổsungnhiệmvụtổ chcbiênchếcủaSởNộivụ,PhòngNộivụthuộcỦybannhândâncp tỉnh, cấp huyn về công tácthanh niên.

- Đối với cp phường, xã, thị trấn: phân công cho công chc giữ chc danhVănphòngThốngthuộcỦybannhândânphường,xã,thịtrấnthực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về côngtác thanh niên trên đa bàn thành phố.

-Tăngcườngkiểmtraviệcthchiệnnhiệmvụquảnnhànướcvcông tácthanh niêntại các s, ban, ngànhthành phố.

4. Tập huấnnghiệp vquảnnhà nước vcông tác thanh niên

a) Tổ chc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên vàcông tácthanh niên:

- Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã đượcThủtướngChínhphủphêduyệtngày30tháng12năm2011theoQuyết định số 2474/QĐ-TTg.

-Chươngtrìnhpháttriểnthanhniênthànhphốgiaiđoạn2011-2020theo Quyếtđịnhs6028/QĐ-UBNDngày27tháng11năm2012củaỦybannhân dân thành ph.

-Kếhoạch5nămtriểnkhaithựchiệnChươngtrìnhpháttriểnthanhniên thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

b)Tchcthựchiệnkếhoạchđàotạo,bồidưỡngnghiệpvụquảnnhà nướcvềcôngtácthanhniênmộtskỹnăngthựchànhcôngvchocánb, côngchccacácsở,ban,ngành,quận,huyệntrựctiếplàmcôngtácthanh niên;lãnhđạođoànthanhniêntrongcácđơnvịhànhchínhsnghiệptrênđa bànthànhphốtheoKếhoạchs3617/KH-UBNDngày23tháng7năm2012 củaybannhândânthànhphốvềđàotạo,bồidưỡngnghiệpvụquảnnhà nước về Công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chc làm công tác thanh niên giai đoạn 2011-2015.

Năm 2013 tập trung tập hun nghiệp vụ chocác đối tượng sau:

-Cánbộ,côngchccủacácsở,ban,ngànhtrựctiếpthammưu,xâydựng vàthựchiệnchếđộ,chínhsáchphápluậtđốivớithanhniêncôngtácthanh niên;

-Lãnhđạo,côngchcthuộcPhòngNộivụtrựctiếplàmcôngtácthanh niên tại các quận-huyn trên địabànthành phố;

- Bí thưPhó Bí thư Đoàn quận-huyện;

-thưhoặcPhóBíthư;ChủtịchhoặcPhóChủtịchybannhândân phường - xã, thị trn;

- Bí thư Đoànphường,xã, thị trấn.

5. Về chế độ, chính sách đốivới thanh niên

a)Triểnkhaithựchinchếđộ,chínhsáchđốivớithanhniênxungphong đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếntheo Quyết địnhs40/2011/QĐ- TTgngày27tháng7năm2011củaThủngChínhph,báocáochoBộNội vụ theo quyđịnh.

b)soát,bổsungđiềuchỉnhQuyếtđịnhs299/QĐ-UB-NCngày 26 tháng01năm1994caybannhândânthànhphốvềviệcbanhànhquyđịnh vềchcdanhTổngphtráchĐộithiếuniên tiềnphongHồChíMinhtrongcác trườngphổthôngtheohướngquyđịnhbiênchếchochứcdanhtrthanh niênbổsungmộtschếđộchínhsáchđốivớiTổngphụtráchđội,trlý thanh niên ở các trường phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

c)Nghiên cuđề xuất chính sáchthuhút, khuyến khích tríthức trẻ về công táctại các xã.

6.Côngtáckimtra,đánhgiákếtquthchiệnnhimvụquảnlý nhà nước vềthanh niên

- Tổ chc kim tra tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát trinthanh niên thành phố giai đoạn 2011-2015 ở một số sở, ban, ngành và quận, huyện theo nội dung phân công tại Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Bộ Nội vụ theo quyđịnh.

III.PHÂN CÔNGTHỰC HIN

1.GiaoGiámđốcSởNộivụchịutráchnhimthựchiệncácnộidungcủa kế hoch theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao.

2.Thủtrưởngcácsở,ban,ngành;ChủtịchỦybannhândâncácquận, huyệnchịutráchnhimxâydựngtổchctriểnkhaikếhochtheocácnội dung trên phù hợp vớitình hình cụ thểcủađơn vịvà địa phương.

3.Địnhkỳhàngquý,6tháng,9tháng,nămcácquanđơnvịthựchiện báocáonhiệmvụqunnhànướcvngtácthanhniênthôngquaSởNội vụđểtổnghợpbáocáoỦybannhândânthànhphốBộNộivụtheoquy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Sở ban ngành thành phố;
- UBND các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu VT, (Ng.T) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2322/KH-UBND năm 2013 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.288
DMCA.com Protection Status