Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2016 tổ chức hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2016)

Số hiệu: 224/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/KH-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH LÀO CAI (01/10/1991 - 01/10/2016)

Thực hiện Thông báo số 206/TB-VPUBND ngày 06/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Tchức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai; để việc tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả, y ban nhân dân ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. Mục đích ý nghĩa

1. Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai qua 25 năm xây dựng và phát triển; đồng thời biểu dương những thành tựu của tỉnh Lào Cai trong sự nghiệp đổi mới, phát triển.

2. Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Yêu cầu

Các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh phải thật sự trở thành đt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng; gắn các hoạt động Kỷ niệm với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, các Chương trình trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

III. Các hoạt động chính

1. Hội thảo khoa học "Lào Cai 25 năm tái lập (1991-2016) - Bài học kinh nghiệm và giải pháp phát triển trước yêu cầu, nhiệm vụ mới"

- Thời gian: Ngày 30/9/2016.

- Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ph; nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu và đang công tác tại Trung ương; một snhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn tại Hà Nội (số lượng dự kiến 100-120 người).

2. Tổ chức chuỗi các hoạt động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (ngày 01/10/2016)

2.1. Buổi sáng:

2.1.1. Tiến hành L dâng hương Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ:

- Thời gian: Từ 7h00' đến 7h45'.

- Địa điểm:

+ Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ, tại công viên Hồ Chí Minh, đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP. Lào Cai;

+ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường 30/4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai.

- Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố (có Chương trình và Giấy mời riêng).

- Chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Môi trường Đô thị tỉnh, Điện lực tỉnh.

2.1.2. Tham quan trưng bày, trin lãm thành tựu 25 xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai tại tầng 1 Nhà Bảo tàng tỉnh và Nhà trưng bày ngoài trời, Nhà văn hóa tỉnh, Khu liên hợp th thao:

- Thành phần:

+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố;

+ Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn (có Chương trình và Giấy mời riêng).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Xây dựng; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thời gian:

+ Từ 8h30-9h20: Tham quan trưng bày, triển lãm thành tựu 25 xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai tại tầng 1 Nhà Bảo tàng tỉnh.

+ Từ 9h20-11h: Tham quan các công trình văn hóa, thể thao (Nhà trưng bày ngoài trời; Nhà văn hóa tỉnh; Khu liên hợp thể thao).

2.2. Buổi chiều: Mít tinh kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai:

- Thời gian: Từ 14h55' đến 17h00.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Thành phần mời:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các tỉnh: Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ (tham dự Ngày hội văn hóa, ththao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII); các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố;

+ Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ cách mạng của tỉnh Lào Cai; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai từ thời gian tái lập tỉnh đến nay; các nghệ sỹ, thầy thuốc, nhà giáo nhân dân, ưu tú của tỉnh Lào Cai; Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh; các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đảng viên có tui đảng từ 50 năm trở lên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố Lào Cai.

- Nội dung: (Có Chương trình và Giấy mời riêng).

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biu QH tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Tỉnh đoàn Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

2.3. Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh:

- Thời gian: 17h00' - 18h30'

- Địa điểm: Nhà ăn - Trung tâm Hội nghị tnh.

- Thành phần: Toàn thể các đại biểu dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh; Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 (sau đây gọi tắt là Ngày hội); lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch; các thành viên Hội đồng Thẩm định, Ban Trọng tài, Ban Giám khảo; lãnh đạo Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Trưởng đoàn 8 tỉnh tham dự Ngày hội.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

2.4. Bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bc mrộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016:

- Thời gian: Từ 21h30' - 21h45' ngày 01 tháng 10 năm 2016.

- Địa điểm: Quảng trường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. Các hoạt động chào mừng và phục vụ Lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin tuyên truyền, cổ động trực tiếp từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

- Thi gian thực hiện: Trong năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị thực hiện: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

2. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh gắn vi thi đua toàn diện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016

- Nội dung: Phát động Phong trào thi đua trong các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

3. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXIII, năm 2016 (Kế hoạch s 203/KH-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai v tchức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016)

- Thời gian: Ngày 26/3/2016.

- Địa điểm: Thành phố Lào Cai.

- Chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Báo Lào Cai, UBND thành phố Lào Cai, một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Xây dng Phim phóng sự tài liệu "Lào Cai - 25 năm, những thành tựu tự hào"

- Thời lượng: Khoảng 30 phút.

- Thời gian duyệt nội dung: Trước 10/8/2016.

- Thời gian phát hành: Trước 30/8/2016.

- Số lượng in đĩa DVD: (Theo số lượng được duyệt).

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Lào Cai chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

- Quy mô: Cấp tỉnh (có Quy chế và Thể lệ cuộc thi riêng).

- Thời gian: Xong trước 25/8/2016 (để chọn ca khúc thể hiện trong đêm nhạc "Lào Cai khúc hát tự hào" nhân dịp Quốc khánh 02/9/2016).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

6. Phát động cuộc thi "Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mi và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2016)"

- Quy : Cấp tỉnh (đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/TĐTN-TG ngày 20/5/2016 của Tỉnh Đoàn Lào Cai về Tchức Cuộc thi tìm hiểu "Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới và phát trin 01/10/1991 - 01/10/2016).

- Thời gian phát động: Từ ngày 20/5/2016.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 01/9/2016.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Đoàn Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

7. Công trình Cột cờ Lũng Pô

- Thời gian khởi công: 26/3/2016.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/10/2016.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Đoàn Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Bát Xát.

- Tổ chức cắt băng khánh thành:(Có Chương trình và Giấy mời riêng).

+ Thành phần: Lãnh đạo tỉnh; UBND huyện Bát Xát; Sở Xây dựng; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh Đoàn và một slãnh đạo các sở, ban, ngành khác.

8. Đêm nhạc về Lào Cai vi chủ đề "Lào Cai khúc hát tự hào" nhân dịp Quốc khánh 02/9/2016

- Nội dung chương trình: Đêm nhạc gồm 11-15 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu viết về Lào Cai do các nghệ sỹ, diễn viên của tỉnh biểu din. Với mục đích nhm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của toàn dân tộc, đặc biệt là ý chí đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai sau 25 năm tái lập và phát triển; tôn vinh các nhạc sỹ, nghệ sỹ đã từng gắn bó, có các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu ca ngợi Lào Cai.

- Thời gian: Từ 20h00'-22h00', ngày 02 tháng 9 năm 2016.

- Chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, UBND thành phố Lào Cai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

- Địa điểm: Quảng trường Kim Tân (Phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

9. Chương trình Hội diễn nghệ thuật quần chúng tnh Lào Cai lần thứ X Chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

- Nội dung chương trình: (Có Kế hoạch riêng).

- Thời gian: Từ ngày 11/8/2016 - 13/8/2016.

- Chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thành phố; một số sở, ban ngành, đơn vị có liên quan.

- Địa điểm: Nhà văn hóa tỉnh (Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai).

10. Tổ chức Giải Marathon vượt núi Quốc tế tại Sa Pa -VMM 2016 và Giải đua xe đp vưt núi Quốc tế Cúp Ô Quý Hồ lần thứ II (tuyến: TP. Lào Cai - Bát Xát - Sa Pa)

- Thời gian: Từ 23/9 - 25/9/2016.

- Cơ quan chỉ đạo: y ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai và y ban nhân dân các huyện: Sa Pa, Bát Xát và TP. Lào Cai; các doanh nghiệp: Topas Travel và Bình Minh Travel; Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thể thao tỉnh Lào Cai.

- Nguồn vốn: Xã hội hóa.

11. Xuất bản cuốn Kỷ yếu "Lào Cai - 25 năm xây dựng, phát triển và hội nhập (01/10/1991-01/10/2016)"

- Thời gian: tháng 9/2016.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

12. Tổ chức các hoạt động gặp mặt đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sỹ...; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ththao quần chúng; chỉnh trang đô thị chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

- Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện thành phố tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức các hoạt động gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị, địa phương từ những ngày đầu tái lập tỉnh (không tchức Lễ Kỷ niệm); tchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào mng Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh.

- Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh đường phố, cơ quan đảm bảo xanh, sạch đẹp.

- Khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa (thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, làm nhà tình nghĩa,...) ti các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công chức, viên chức, người lao động lên công tác từ nhng ngày đầu tái lập tỉnh, hiện đang có hoàn cảnh khó khăn.

V. Kinh phí

- Ngân sách tỉnh đảm bảo cho các hoạt động Kỷ niệm cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố đảm bảo cho các hoạt động của địa phương;

- Nguồn xã hội hóa: Huy động từ đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; nguồn đóng góp, tự thực hiện của nhân dân (chỉnh trang đô thị, trang trí nhà cửa, ánh sáng, cây xanh,...).

VI. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan Báo, Đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

- Xây dựng Kịch bản chung cho toàn bộ các sự kiện và Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

- Chuẩn bị diễn văn Lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tnh; chỉ đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch và các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo chuẩn bị các bài phát biểu, nội dung đáp từ tại các sự kiện hoặc buổi lễ, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh đxin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cử người tham gia công tác tổ chức tại Lễ mít tinh; duyệt Chương trình và các tiết mục văn nghệ phục vụ buổi biểu diễn tại Lễ mít tinh; duyệt phim phóng sự "Lào Cai - 25 năm, những thành tựu tự hào".

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xuất bản cuốn kỷ yếu "Lào Cai - 25 năm xây dựng, phát triển và hội nhập (01/10/1991 - 01/10/2016)"; chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học "Lào Cai 25 năm tái lập (1991-2016) - Bài học kinh nghiệm và giải pháp phát triển trước yêu cầu, nhiệm vụ mới".

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Chủ trì việc chỉ đạo, phối hợp các Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tchức Tỉnh ủy:

+ Rà soát, đề xuất cơ cấu thành phần khách mời (bao gồm khách mời Trung ương, các địa phương và trong tỉnh) dự Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh, gắn với dự Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

+ Lập danh sách các đại biểu, khách mời là cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ cách mạng của tỉnh Lào Cai; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các doanh nghiệp có nhiều đóng góp xây dựng Lào Cai trong thời gian tái lập tỉnh đến nay; các nghệ sỹ, thầy thuốc, nhà giáo nhân dân, ưu tú của tỉnh Lào Cai; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đảng viên có tuổi đảng từ 50 năm trở lên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố Lào Cai;

+ Lập sơ đồ bố trí chỗ ngồi cho Đại biểu đến dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai và dự Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh và Quảng trường Nam Cường.

- Lựa chọn đại biểu đại diện cho cán bộ hưu trí viết bài phát biểu tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn, lập danh sách đại biu nhận trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" tại Lễ mít tinh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng kịch bản Chương trình Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai năm 2016 chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và Chương trình đêm nhạc về Lào Cai với chủ đề "Lào Cai khúc hát tự hào" nhân dịp Quốc khánh 02/9.

- Chịu trách nhiệm trang trí khánh tiết, trang âm, ánh sáng và Chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ mít tinh.

- Xây dựng ma két băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền gửi các huyện, thành phố để in ấn, trang trí; tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động tại cơ sở; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Chủ trì, chỉ đạo Bảo tàng Lào Cai và các đơn vị trực thuộc Trưng bày ảnh nghệ thuật, sách báo, tác phẩm hội họa, hiện vật với chủ đề "Lào Cai - 25 năm xây dựng và phát triển" tại tầng 1 Bảo tàng tỉnh; chủ trì phối hp với các huyện tổ chức trưng bày, quảng bá hình ảnh của 9 huyện, thành phố tại Nhà trưng bày ngoài trời.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan lên Phương án btrí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ kỷ niệm và Khai mạc Ngày hội.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban vận động nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ cho các hoạt động Kỷ niệm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm, các công việc đột xuất, phát sinh của các đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo Thường trực UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh gắn với Ngày hội của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

4. SNội vụ:

- Đôn đốc Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đẩy nhanh tiến độ xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Lào Cai; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kịch bản trao tặng các danh hiệu (Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai") tại Lễ mít tinh đảm bảo đúng theo Kế hoạch của tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua và đánh giá kết quả phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với Ban tchức Tỉnh ủy lựa chọn, lập danh sách đại biểu nhận trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát trin tỉnh Lào Cai" tại Lễ mít tinh.

- Là đầu mối tập hợp các đề xuất, kiến nghị có liên quan đến việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

5. Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các đơn vị có liên quan lập danh sách đại biu khách mời và phát hành Giấy mời đại biểu tham dự các hoạt động, sự kiện có liên quan đến Lễ Kỷ niệm.

- Chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh trên Cng thông tin điện tử tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu tham dự các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và dự Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch ln thứ XIII (lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh).

- Chỉ trì phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biu QH tỉnh; các cơ quan, địa phương có liên quan trưng tập lực lượng và tchức tập hun về công tác lễ tân để phục vụ công tác đón tiếp đại biểu, khách mời.

- Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo và Lễ mít tinh kỷ niệm, tiệc chiêu đãi của tỉnh.

- Đề xuất việc xử lý gạch lát nền Trung tâm Hội nghị tỉnh đã xuống cấp; xử lý mối, sửa chữa điều hòa đã xuống cấp các phòng Họp Trung tâm Hội nghị tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quà tặng cho đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm.

6. Văn phòng Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập danh sách khách mời dự Lễ kỷ niệm và đón tiếp khách theo sự phân công của Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm.

- Phối hp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh trưng tập lực lượng để tổ chức tập huấn về công tác lễ tân, phục vụ công tác đón tiếp đại biểu, khách mời; xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về quà tặng cho đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chuẩn bị lực lượng tiêu binh tại các điểm dâng hương; phối hp với Sở Nội vụ thực hiện kịch bản lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Bố trí lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ đảm bảo an toàn tại các khu vực diễn ra các hoạt động Lễ Kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tchức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bc mở rộng ln thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

8. Công an tỉnh:

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ trong thời gian tổ chức các hoạt động của Lễ Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

- Bố trí xe dẫn đường đoàn đại biểu tỉnh dự Lễ dâng hương; hướng dẫn xếp xe ra, vào khu vực tổ chức Lễ mít tinh.

- Chủ động Phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm.

- Phát động chiến dịch truy quét tội phạm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, y ban nhân dân thành phố Lào Cai xử lý các trường hợp ăn xin, lang thang cơ nhỡ, làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

9. Báo Lào Cai:

- Mở chuyên mục, tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh Lào Cai;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Trưng bày ảnh nghệ thuật, sách báo, tác phẩm hội họa, hiện vật với chủ đề "Lào Cai - 25 năm xây dựng và phát triển".

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại số lượng, thành phần khách mời để đề xuất số lượng đĩa DVD phim tài liệu "Lào Cai - 25 năm, những thành tựu tự hào" in tặng cho các đại biểu.

- Mở chuyên mục, tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh Lào Cai.

- Xây dựng kịch bản phim phóng sự "Lào Cai - 25 năm, những thành tựu tự hào"; thời lượng khoảng 30 phút; in ấn đĩa DVD, có 60 đĩa lồng tiếng dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Giáy) và phụ đề tiếng Việt để tuyên truyền tại cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Chuẩn bị các điều kiện và chiếu phim phóng sự tại Lễ mít tinh.

11. Sở Xây dựng:

- Đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo tiến độ các công trình Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (Nhà Bảo Tàng tỉnh, Trung tâm trưng bày ngoài trời, Trụ sở làm việc và huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh, Sân vận động tnh, Khu nhà ở thương mại bờ tả sông Hồng, dự án thay cỏ sân Quảng trường,...); phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn đại biểu tham quan các công trình.

- Thẩm định, hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng công trình Cột cờ Lũng Pô để Tỉnh Đoàn thanh niên triển khai thực hiện và khánh thành vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.

12. SThông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh; là đầu mối của tỉnh chủ trì việc đón tiếp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; thẩm định, cấp phép xuất bản đĩa DVD phim phóng sự "Lào Cai - 25 năm, những thành tựu tự hào"; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định xuất bản cuốn kỷ yếu "Lào Cai - 25 năm xây dựng, phát triển và hội nhập (01/10/1991 - 01/10/2016)".

13. Tỉnh Đoàn Lào Cai:

- Chuẩn bị nội dung, phân công đoàn viên tiêu biểu phát biểu tại Lễ Mít tinh; bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên ưu tú tham dự Lễ mít tinh và phục vụ công tác đón, hướng dẫn đại biểu theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức phát động Cuộc thi “Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2016)” và trao giải cuộc thi.

- Triển khai thực hiện và khánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.

14. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm nhạc về Lào Cai với chủ đề "Lào Cai khúc hát tự hào” nhân dịp Quốc khánh 02/9/2016.

15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì chuẩn bị nội dung báo công Bác tại Lễ dâng hương Nhà Bia tưởng niệm Bác Hồ và Lễ viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

- Chuẩn bị nghi lễ của Lễ dâng hương Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh;

- Hướng dẫn các tổ chức, đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh.

- Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh, rà soát danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động dự Lễ kỷ niệm và thực hiện nhiệm vụ đón, tiếp khách theo sự phân công của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trưng tập lực lượng để tổ chức tập huấn về công tác lễ tân, phục vụ công tác đón tiếp đại biểu, khách mời.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai xử lý các trường hợp ăn xin, lang thang cơ nhỡ, làm tốt công phòng chống tệ nạn xã hội.

16. Công ty Điện Lực Lào Cai:

- Xây dựng Phương án đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh; chuẩn bị máy phát điện dự phòng phục vụ biểu diễn nghệ thuật và Lễ mit tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng Phương án cấp điện (ngầm hóa nguồn điện để đảm bảo phục vụ lâu dài, an toàn, mỹ quan đô thị) tại một số điểm của Quảng trường Nam Cường.

17. Sở Y tế:

Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác y tế phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

18. Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị Lào Cai:

- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang đô thị; đảm bảo vệ sinh đường phố, vệ sinh trong khu vực biểu diễn, mít tinh và các địa điểm tổ chức các hoạt động.

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố huy động các lực lượng thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, phố.

- Phối hp với Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) đề xuất Phương án xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng khu vực Quảng trường Nam Cường.

19. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch và thẩm định các dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Xem xét, cân đối cấp tạm ứng kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.

- Giao Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị tỉnh Lào Cai nghiên cứu Phương án xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng khu vực Quảng trường Nam Cường để phục vụ lâu dài.

20. Sở Giao thông - Vận tải:

Phối hợp với Công an tỉnh quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông lưu hành trong địa bàn thành phố; đồng thời, rà soát lại hệ thống đèn tín hiệu, biển báo để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ Lễ Kỷ niệm.

21. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh:

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch của UBND tỉnh, lập dự toán kinh phí (trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng tối đa các nguồn lực sn có hoặc đã được trang cấp), gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/8/2016 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định.

22. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai:

- Tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị; kiên quyết xử lý các trường hp vi phạm các quy định về xây dựng, trật tự đô thị; sớm hoàn tt Phương án đèn trang trí, chiếu sáng đô thị và có văn bản hướng dẫn việc triển khai cụ thể tại các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Kế hoạch huy động lực lượng học sinh, sinh viên các trường học cùng với nhân dân trên địa bàn thành phố và phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị Lào Cai dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, ph; chỉ đạo các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Bình Minh, Bắc Lệnh,... tổ chức các đoàn đi tuyên truyền, cổ động trên các đường phố chính trước thời điểm diễn ra Lễ Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức cho nhân dân treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 02/10/2016 để chào mừng Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh.

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Lào Cai xử lý các trường hợp ăn xin, lang thang cơ nhỡ, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

23. y ban nhân dân các huyện:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức cho nhân dân vệ sinh đường phố, chỉnh trang đô thị, treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 02/10/2016 để chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh;

- Chủ động lựa chọn hình ảnh tư liệu, hiện vật với chủ đề "Lào Cai - 25 năm xây dựng và phát triển" để quảng bá, trưng bày hình ảnh của địa phương mình tại Nhà trưng bày ngoài trời theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai)

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các đồng chí UV Thường vụ Tỉnh ủy;
- y ban Mặt trận TQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - XH (HĐND tỉnh);
- Các Văn phòng: TU, HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT- TH tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Điện lực Lào Cai;
- Công ty Môi trường Đô thị tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Các Chuyên viên;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH LÀO CAI (01/10/1991 - 01/10/2016) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII, NĂM 2016
(Kèm theo số 244/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

I. Các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Địa điểm

1

Bui chiu ngày 30/9/2016

1.1

Từ 14h00-17h00

Hội thảo khoa học "Lào Cai 25 năm tái lập (1991- 2016) - Bài học kinh nghiệm và giải pháp phát trin trước yêu cầu, nhiệm vụ mới"

(Có Chương trình, Giấy mời riêng)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL

Trung tâm Hội nghị tỉnh

1.2

Từ 16h

Đón tiếp đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai

- VP UBND tỉnh chủ trì;

- VP Tỉnh ủy;

- VP HĐND tỉnh;

- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Do Văn phòng UBND tỉnh bố trí (có Giấy mời riêng)

1.3

Từ 18h00-19h00

Tiếp cơm các đại biểu về dự Hội thảo "Lào Cai 25 năm tái lập và phát trin: Thành tựu và nhng vấn đề đặt ra" và các đại biểu về dự Lễ kỷ nim

Tại Nhà ăn Trung tâm Hội nghị tỉnh (do Văn phòng UBND tỉnh bố trí)

2

Buổi sáng ngày 01/10/2016

2.1

Từ 7h00-7h45

Lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị Lào Cai

Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ (đường Minh Khai, P.Phố Mới, TP. Lào Cai và Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ (phường Nam Cường, TP Lào Cai)

2.2

Từ 8h30-9h20

Tham quan trưng bày, triển lãm thành tựu 25 xây dựng và phát trin tỉnh Lào Cai (tại tng 1- Nhà Bảo tàng)

- Sở Văn hóa, TTDL chủ trì;

Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

2.3

Từ 9h20 - 11h00

Tham quan các công trình văn hóa, thể thao (Nhà trưng bày ngoài trời; Nhà văn hóa tỉnh; Khu liên hợp th thao).

- Sở Xây dựng

 

2.4

Từ 11h00 - 13h30

Kính mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật

VP. UBND tỉnh chủ trì

tại Nhà ăn Trung tâm Hội nghị tỉnh

3

Buổi chiều

Từ 14h30- 17h00

Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai)

Ban Tchức

Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh

3.1

Từ 14h30-14h55
(15 phút)

Đón tiếp khách và ổn định tổ chức (các đơn vị sắp xếp chỗ ngi cho đại biểu theo sơ đồ do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- VP HĐND tỉnh;

- VP đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3.2

Từ 14h55 - 15h10
(15 phút)

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh

3.3

Từ 15h10 - 15h35
(25 phút)

Chiếu Phim phóng sự “Lào Cai 25 năm xây dựng và phát triển”

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện

3.4

Từ 15h35 - 15h50
(15 phút)

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tuyên giáo TU

3.5

Từ 15h50 - 16h05
(15 phút)

Đọc diễn văn kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo TU chuẩn bị diễn văn)

3.5

Từ 16h05 - 16h15
(10 phút)

Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ban tổ chức mời

3.6

Từ 16h15 - 16h25
(10 phút)

Phát biểu của đại diện cán bộ hưu trí.

Ban tổ chức mời

3.7

Từ 16h25 - 16h30
(05 phút)

Phát biểu của đại diện Đoàn thanh niên tỉnh

Bí thư Tỉnh đoàn

3.8

Từ 16h30-16h57
(27 phút)

Đón nhận Huân chương lao động hạng nhất (có Kịch bản riêng)

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Bộ Chỉ huy QS tỉnh.

 

 

 

Trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" cho đại diện một số đại biểu có mặt tại Lễ kỷ niệm.

3.9

16h57-17h00
(3 phút)

Bế mạc

Ban tchức

 

3.10

Từ 17h00-18h30

Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

Thành phần: Toàn thể các đại biểu dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh; Ban Tổ chức Ngày hội; lãnh đạo các cục, vụ viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Hội đng Thẩm định, Ban Trọng tài, Ban Giám khảo; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn 8 tỉnh tham dự Ngày hội (có Giấy mời riêng).

- VP. UBND tỉnh chủ trì;

- VP. Tỉnh ủy;

- VP. HĐND tỉnh;

- VP đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nhà ăn - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

(Sau tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh, trân trọng kính mời các đại biểu dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại Quảng trường Nam Cường - TP. Lào Cai)

II. Các hoạt động tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ 13, năm 2016

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Địa điểm

1

Ngày 29/9/2016

 

 

 

1.1

14h00

Đón các din viên, đạo din tham gia Chương trình nghệ thuật Lễ Khai mạc Ngày hội

Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai

Tại các Khách sạn

1.2

Từ 19h30 - 21h30

Hp luyện Chương trình nghệ thuật

- Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai;

- Công ty tổ chức sự kiện

Quảng trường Nam Cường - TP. Lào Cai

2

Chiều

Ngày 30/9

Từ 14h00 - 18h00

Đón tiếp các tỉnh (7 tỉnh) và các đại biu Trung ương về dự Ngày hội

- Văn phòng y ban nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Sở Văn hóa, TTDL

- Tại các địa đim theo Giấy mời hoặc theo đăng ký của các đoàn;

- Văn phòng Sở Văn hóa, TTDL bố trí người hỗ trợ đón các đoàn tại các khách sạn do các đoàn đã đăng ký

2.1

Từ 14h30-15h30

Họp chuyên môn, xếp lịch thi đu của các môn thi đấu thể thao

- Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai;

- Các Trưởng đoàn 8 tỉnh

Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao - Nhà thi đấu đa năng tỉnh

2.1

Từ 19h30-21h30

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc tại sân khấu chính

- Trưởng Ban tchức;

- Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai;

- Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh;

- Công ty tổ chức sự kiện

Quảng trường Nam Cường - TP. Lào Cai

3

Ngày 01/10

 

 

 

3.1

Cả ngày

- Dựng và trang trí các gian trưng bày, trại trưng bày gii thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch,...;

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao

- Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai;

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật VN và các tỉnh tham gia Ngày hội

- Nhà văn hóa tỉnh;

- Nhà thi đấu đa năng

3.2

Buổi sáng:

Từ 8h00 - 10h00

Họp Trưởng đoàn các tỉnh

Ban Tchức Ngày hội và các đơn vị tham gia Ngày hội

Hội trường Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai

 

Từ 10h00 - 11h30

Chạy Chương trình làm quen sân khấu của các đơn vị tham gia Ngày hội

Các đoàn văn hóa - nghệ thuật các tỉnh

Sân khu Nhà văn hóa tỉnh

3.3

Buổi chiều

 

 

 

3.3.1

Từ 14h00 - 16h30

Khai mạc Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc, vòng Sơ khảo, Chung khảo (có Quy chế riêng)

Trung tâm Văn hóa tỉnh

Sân khu Rạp đa năng Nhà văn hóa tỉnh

3.3.2

Từ 16h30 - 18h00

- Xe tuyên truyền, cđộng diễu quanh thành phố và báo công lên Bác Hồ;

- Lộ trình diễu hành: Đoàn tập kết và xuất phát từ Nhà văn hóa tỉnh (Khu đô thị mới) → đường Trần Hưng Đạo Qua cầu Phố Mới Phố Lê Ngọc Hân đường Minh Khai Công viên Hồ Chí Minh (Đường Minh Khai - P. Phố Mới, TP. Lào Cai) tổ chức báo công lên Bác Hồ. Sau khi báo công xong, tiếp tục di chuyển Đường Nguyễn Huệ qua cầu Cốc Lếu đường Hoàng Liên Lê Thanh (QL 4E) Phố Cốc Sa đường Trần Hưng Đạo Phố Mỏ Sinh 4E Phố Nguyễn Trường Tộ Hoàng Quốc Việt vòng qua sân vận động Mỏ Apatit phố Hoàng Sào Bến xe Trung tâm phường Bình Minh đường Trần Hưng Đạo Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai kết thúc lộ trình diễu hành.

Trung tâm văn hóa tỉnh và các đoàn tham gia Ngày hội

Trên các trục đường chính của thành phố Lào Cai

3.3.3

Từ 17h00 - 18h30

Mời dự tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ 13 tại tỉnh Lào Cai (như Mục 3.9 - Phần I).

 

Nhà ăn - Trung tâm Hội nghị tỉnh

3.4

Buổi tối

Từ 19h30-22h

Khai mạc Ngày Hội văn hóa, ththao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mrộng lần thứ XIII, năm 2016 tại Lào Cai; Công bố Quy hoạch du lịch Sa Pa thành khu du lịch quốc gia

 

3.4.1

Từ 19h30-19h55'

Đón tiếp đại biểu và n định tổ chức

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- VP HĐND tỉnh;

- VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Chiếu Video clip du lịch Lào Cai - Tây Bắc

 

3.4.2

19h55' - 20h00

Gii thiệu đại biểu

- MC, Ban tổ chức (Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đc Sở Văn hóa, TTDL)

 

3.4.3

20h00' - 20h17

Màn diễn diễu giới thiệu văn hóa các dân tộc của 8 tỉnh (có lời bình riêng của từng tnh)

- Sở Văn hóa, TTDL Lào Cai;

- Công ty sự kiện

Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam

 

 

 

 

 

Quảng trường Nam Cường - TP. Lào Cai

3.4.4

20h17 - 20h22

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC của đơn vị sự kiện

3.4.5

20h22 - 20h32

Phát biểu khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại Lào Cai

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

3.4.6

20h32 - 20h37

Phát biểu chào mừng tổ chức Ngày hội của lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tchức Ngày hội

3.4.7

20h37 - 20h45

Công bố Quy hoạch Sa Pa thành khu du lịch quốc gia

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

3.4.8

20h45 - 20h55

Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

3.4.9

20h55 - 21h05

Trao Cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, TTDL; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tch UBND tỉnh

3.4.10

21h05 - 21h08

Đánh trống khai hội

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, TTDL

3.4.11

21h08 - 21h50

Chương trình Nghệ thuật Khai mạc Ngày hội

- Công ty tchức sự kiện;

- Sở VHTTDL Lào Cai;

- Các đoàn tham gia Ngày hội

3.4.12

21h50

Bắn pháo hoa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

4

Ngày 02/10/2016

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

 

 

4.1

Buổi sáng

Từ 8h00 - 9h30

Khai mạc các hoạt động văn hóa, th thao và du lịch

Ban Tchức và các đoàn tham gia Ngày hội

Tại Nhà văn hóa, Nhà thi đấu ththao đa năng tỉnh

4.2

Buổi chiều

Tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đoàn tham gia Ngày hội

5

Ngày 03/10/2016

 

 

 

5.1

Từ 8h00 - 17h00

Tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Các đoàn tham gia Ngày hội

Tại Nhà văn hóa, Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh

5.2

Tối mùng 03/10

Bế mạc Ngày hội (có Kịch bản riêng)

Các đoàn tham gia Ngày hội

Nhà văn hóa tỉnh

5.2.1

Từ 19h30 - 19h45

Đón tiếp đại biểu và ổn định tổ chức

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Văn hóa, TTDL

5.2.2

Từ 19h45 - 20h00

Giới thiệu đại biểu

Ban Tchức

5.2.3

Từ 20h00 - 20h15

Đánh giá tổng kết, bế mạc Ngày hội

Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội

5.2.4

20h15 - 20h45

Công tác thi đua - khen thưởng:

- Quyết định trao Bằng khen của Bộ, VHTTDL;

- Quyết định trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

- Quyết định trao thưởng các hoạt động văn hóa, gồm:

+ Trình diễn trích đoạn lễ hội;

+ Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc;

+ Biểu diễn nghệ thuật quần chúng: dân ca, dân vũ, dân nhạc;

+ Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch;

+ Triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật

- Ban Tchức Ngày hội;

- Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc công bố Quyết định

5.2.5

20h45 - 21h15

Trình din trang phục truyn thng đẹp, đặc sc của các dân tộc của 8 tỉnh

- MC Ban tchức;

- 8 tỉnh tham gia Ngày hội

Nhà văn hóa tỉnh

5.2.5

21h15 - 21h30

- Giới thiệu thành phn trao, nhận cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV - năm 2019;

- Trao, nhận cờ đăng cai; tặng hoa của lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho lãnh đạo tỉnh Sơn La

- MC Trung Tâm văn hóa tỉnh Lào Cai;

- Ban Tổ chức;

- Đ/c Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Tổ chức và đ/c đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo Sở Văn hóa, TTDL tỉnh Sơn La

Nhà văn hóa tỉnh

Phát biu ý kiến của đơn vị nhận đăng cai 2019

Đ/c đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La

5.2.6

21h30 - 21h40

01 tiết mục Nghệ thuật của tỉnh Sơn La

Din viên của tnh Sơn La

5.2.7

21h40 - 22h00

- Kết thúc L Bế mạc;

- Đốt lửa trại và múa Xòe

MC: Mời các đ/c lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các tỉnh tham gia Ngày hội, các diễn viên tham gia múa Xòe

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2016 tổ chức hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2016)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.404
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45