Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 21/KH-UBND 2022 Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em Cần Thơ

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 25/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2022 - 2030 CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em, từng bước kiểm soát, giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em, nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân và trẻ em tích cực tập luyện môn Bơi đphòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc xây dựng Kế hoạch và nội dung triển khai Chương trình phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời, việc triển khai thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn dân và trẻ em tham gia học bơi.

Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

2. Các mục tiêu cụ thể:

a) 100% quận, huyện triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chng đuối nước cho trẻ em.

b) Phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

c) Đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

d) 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030.

đ) Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội

a) Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của tập luyện môn bơi để giúp trẻ em biết bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn nước đuối nước, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, nghị lực và ý chí cho trẻ em.

b) Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi kết hợp tổ chức Khai mạc các hoạt động hè cho trẻ em vào dịp tháng 5 và ngày 01 tháng 6 hằng năm nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng và trẻ em tích cực tập luyện các môn thể thao, đặc biệt là tập môn bơi và rèn luyện kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.

c) Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các hoạt động dạy bơi, học bơi của cộng đồng và trẻ em; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn bơi và đóng góp phát triển phong trào tập luyện môn bơi ở các đơn vị, địa phương.

2. Xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em

a) Xây dựng bộ tài liệu, video clip, tranh ảnh, tờ rơi hướng dẫn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn; tài liệu hướng dẫn tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; đồng thời đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy kiến thức và kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, đoàn thể liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước về phương pháp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

c) Tổ chức giải thi bơi, lặn cứu đuối, hội thi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên dạy bơi và nhân viên cứu hộ đuối nước.

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn Thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

a) Phối hợp ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, phát động phong trào trẻ em học bơi và hướng dẫn các đơn vị, cơ sở tổ chức dạy bơi, dạy kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo an toàn, hiệu quả; kiểm tra, đánh giá kết quả trẻ em học bơi theo quy định chung của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

c) Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về dạy bơi, dạy kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các đơn vị, xã, phường, trường học, khu dân cư.

d) Phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức các giải, hội thi bơi, cứu đuối an toàn; hội thi tuyên truyền tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, trẻ em và cộng đồng nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước.

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ban ngành tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng Hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ.

b) Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi, đảm bảo thực hiện các quy định về chuyên môn, vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi, lặn cho trẻ em.

c) Khuyến khích các bể bơi công lập có chế độ miễn, giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, học sinh phổ thông và dành ít nhất 30% thời gian hoạt động cho các trường học thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh.

5. Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình

a) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức dịch vụ dạy bơi, vui chơi giải trí dưới nước thực hiện các quy định về đảm bảo có đủ nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và đảm bảo vệ sinh an toàn theo quy định.

b) Khuyến khích việc đưa kết quả phong trào dạy bơi, học bơi, học kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là một trong những tiêu chí thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, trường học.

c) Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Chương trình và thống kê số liệu về: các cơ sở dạy bơi, bể bơi, hồ bơi các điểm vui chơi, giải trí dưới nước; số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn; số trẻ em học bơi, học kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, số trẻ em biết bơi; số giải, hội thi bơi dành cho trẻ em và cộng đồng; việc thực hiện các quy định về chuyên môn, vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi, lặn cho trẻ em.

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hội nghị sơ kết tổ chức vào cuối năm 2025 và tổng kết vào cuối năm 2030.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch, lập dự toán kinh phí giai đoạn và hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tài trợ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể liên quan triển khai, thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ phù hợp với điều kiện thực tế. Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

b) Phối hợp với các Sở, Ban ngành tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng Hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ.

c) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ của các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trường học về kỹ thuật bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp cứu đuối an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em.

d) Tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dục thể thao.

đ) Hướng dẫn các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại các khách sạn, khu du lịch đảm bảo các điều kiện về vệ sinh và an toàn theo quy định của pháp luật.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý kịp thời những vi phạm.

g) Đưa các nội dung triển khai Chương trình thành tiêu chí thi đua của các quận, huyện, đơn vị. Hàng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố và đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn thành phố hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về dạy bơi, dạy kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại trường học.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, các đơn vị liên quan tổ chức các giải, hội thi bơi, cứu đuối an toàn; hội thi tuyên truyền tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, trẻ em và cộng đồng nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục tích cực triển khai hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại nơi có nhiều sông, kênh, rạch...; cử giáo viên giáo dục thể chất tham gia các lớp tập huấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức.

d) Huy động mọi nguồn lực xây dựng bể bơi đơn giản trong trường học nhằm phục vụ công tác phổ cập bơi cho học sinh hàng năm. Phấn đấu 60% trẻ em trong trường học từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng về vai trò, tác dụng của tập luyện môn bơi để giúp trẻ em biết bơi, rèn luyện kỹ năng về bơi an toàn phòng, chống tai nạn nước đuối nước, nâng cao sức khỏe, phát triển thế lực, tầm vóc, nghị lực và ý chí cho trẻ em.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những đóng góp phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước ở các đơn vị, địa phương.

5. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc kế hoạch của các đơn vị, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện theo quy định; bảo đảm kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm cho Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

a) Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

b) Đưa tin về Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi kết hợp các hoạt động hè cho trẻ em vào dịp tháng 5 và ngày 01 tháng 6 hằng năm nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng và trẻ em tích cực tập luyện các môn thể thao, đặc biệt là tập môn bơi và rèn luyện kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về dạy bơi, dạy kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng triển khai đến Đoàn thanh niên cơ sở để tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng về bơi an toàn phòng, chống đuối nước.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức hội thi tuyên truyền tìm hiu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, trẻ em và cộng đồng nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố.

b) Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trẻ em tập luyện môn bơi đphòng, chống đuối nước, nâng cao sức khoẻ, phát triển tầm vóc thế lực và rèn luyện kỹ năng tự vệ; vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình phòng, chống tai nạn đuối nước, tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ phù hợp với thực tiễn của địa phương. Huy động đông đảo Nhân dân tham gia, đặc biệt là trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia.

b) Tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão, triều cường.

c) Bố trí dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi; xây dựng sân bãi, nhà tập thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu đông dân cư.

d) Bố trí ngân sách và các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030.

đ) Chỉ đạo các đơn vị truyền thanh tăng cường phát tin bài tuyên truyền, phổ biến các các nội dung triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.

VI. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM

Đề nghị các đơn vị Báo cáo kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; tiến hành sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030 đđánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tích xuất sắc trong triển khai Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đề nghị các Sở, Ban ngành, Đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các đơn vị thông tin kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- Tổng cục TDTT (để b/c);
- CT, PCT UBND TP (1AB);
- UBMTT
QVN TPCT và các Đoàn thể;
- Các Sở, Ban ngành TP;
- Công an TP;
- Bộ Chỉ huy Quân sự TP;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND TP (2AB, 3ABCD);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,NBMT
(1757)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND ngày 25/01/2022 triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!