Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 173/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 173/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 666/BLĐTBXH-TE ngày 27/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác trẻ em năm 2020. Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ vcông tác trẻ em năm 2020, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu và đánh giá tổng kết các chương trình, đề án, kế hoạch vlĩnh vực trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; chuẩn bị xây dựng các đề án, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2020 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn hại, tạo cơ hội để các em tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, xác định nội dung, trách nhiệm cụ thể đối với các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; của gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về trẻ em.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện các quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình...

Truyền thông kỹ năng làm cha, mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em thông qua các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội và tại cộng đồng, khu dân cư. Tư vn, hướng dn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp mùa hè, mùa mưa, lũ. Truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (111); đường y nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh (1900565605) tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là cấp xã (thành viên của tổ chức phối hp liên ngành về trẻ em); cộng tác viên trẻ em khối, xóm, thôn, bản và những người thân nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, người giám hộ trẻ em theo quy định.

3. Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030.

4. Tổng kết đánh giá Chương trình hành động vì trẻ em; chương trình Bảo vệ trẻ em 2011 - 2020; đề án vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng 2019 - 2025; kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh hỗ trợ trẻ em khuyết tật các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025.

5. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, thực hiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công nhận “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” gắn với đánh giá “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

6. Trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích, biểu dương những điển hình, những sáng kiến tốt trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương tổ chức gặp mặt, biểu dương “Những người yêu trẻ” các cấp; tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; tổ chức diễn đàn trẻ em và lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em của địa phương; tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ cm.

7. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt đối với các cơ sở cung cp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, đào tạo, các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, các tòa nhà chung cư cao tầng, các khu vực thường xảy ra tai nạn đui nước, tai nạn giao thông... thuộc địa bàn quản lý.

8. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật, chính sách, chương trình, đề án về trẻ em, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện trách nhiệm phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đôn đốc, kiểm tra việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và gia đình, người thân, người giám hộ trẻ em trong thực hiện việc bàn giao, quản lý trẻ em để bảo đảm mùa hè an toàn cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, tích cực chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em phức tạp được dư luận quan tâm, do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin hoặc yêu cầu giải quyết. Phối hợp, xử lý thông tin kịp thời giữa địa phương với các cơ quan bảo vệ trẻ em ở Trung ương và tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em cũng như để xảy ra tai nạn thương tích đối với trẻ em theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

10. Cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em ở địa phương; thu thập, tổng hợp thông tin kết quả chỉ số thực hiện quyền trẻ em tại địa phương để bảo đảm đánh giá xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ chính xác, khách quan. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em giữa các cấp quản lý và chế độ báo cáo được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác trẻ em.

11. Quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và nguồn lực vận động hợp pháp khác dành cho trẻ em. Chú trọng bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề nóng về trẻ em; xây dựng, củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em; bảo đảm duy trì các mô hình đã được triển khai tại một số địa phương do ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Tăng cường vận động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu ca Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020; nghiên cứu, đ xut các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính chiến lược về huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 .

III. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương; tài trợ, viện trợ, huy động từ xã hội và cộng đồng và các nguồn hp pháp khác.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác trẻ em; điều phối việc thực hiện quyền trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.

- Kiểm tra, thanh tra, theo dõi, quản lý hoạt động của các loại hình cơ sở cung cp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã và đội ngũ cộng tác viên trẻ em khối, xóm; xây dựng các nội dung tuyên truyền Luật trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và các hoạt động có liên quan khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Năm 2020, Sở Lao động - TBXH chỉ đạo điểm lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai hoạt động “mùa hè an toàn” cho trẻ em tại huyện Quỳ Hợp; hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thành, thị tổ chức Diễn đàn Vì trẻ em cấp huyện, xã; tổ chức điểm Tết Trung thu tại huyện Quỳ Châu; làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.

- Hướng dẫn các huyện, thành thị, trung tâm công tác xã hội tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số điện thoại 111; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường dây nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh (1900565605) tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo và tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện tốt việc hỗ trợ kịp thời các trường hp khi trẻ bị đuối nước, bị bạo lực, xâm hại, hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá chương trình hành động vì trẻ em; chương trình bảo vệ trẻ em 2011 - 2020; đề án vận động nguồn lực htrợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2020 - 2030; chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về trẻ em và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vn đ vtrẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đôn đốc, điều hòa vic giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền của trẻ em trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tổng hợp, cập nhật và quản lý dliệu trẻ em, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo vviệc thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Bảo đảm việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác, đặc biệt là quyền tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề học sinh quan tâm thông qua các hình thức phù hợp; triển khai thực hiện chương trình, nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi trẻ em và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cu phát triển toàn diện của trẻ em. Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển tài năng cho trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan quy định tiêu chuẩn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học. Tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ, giáo viên và học sinh ở các trường học; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Nghiên cứu đưa bể bơi thông minh vào trong trường học, đưa nội dung môn bơi vào môn giáo dục thể chất trong trường học; đề xuất việc xã hội hóa xây dựng bể bơi cố định, bể bơi di động; tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống an toàn trong môi trường nước cho học sinh, trẻ em; tập huấn cho nhân viên y tế trường học biết kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn thương tích đuối nước trẻ em.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sng, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường; tăng cường giáo dục kiến thức vgiới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền và bổn phận của trẻ em cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và giáo dục knăng sống cho học sinh; thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em trong hệ thng giáo dục.

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và áp dụng biện pháp trợ giúp giáo dục phù hp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật.

- Hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.

- Quản lý và hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ chơi sử dụng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý.

- Triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở mầm non, kịp thời phát hiện những vi phạm của các tổ chức, cá nhân làm công tác giáo dục trẻ em, có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.3. Sở Y tế:

- Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi; chăm sóc và tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sau sinh; tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.

- Chủ trì, phối hp với cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tai nạn thương tích và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưng, vệ sinh và phòng bệnh cho phụ nữ mang thai và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại; xây dựng và nhân rộng mô hình cộng đng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phối hp theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em; chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Xây dựng đề án củng cố và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho trẻ em.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn để đánh giá chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em, kịp thời phát hiện những hành vi sai phạm để có biện pháp xử lý.

- Chỉ đo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điu trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em nhiễm HIV và trẻ phơi nhim HIV, tư vn xét nghiệm HIV; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; lồng ghép nội dung kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 tỉnh vào các hoạt động của ngành Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.4. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan bảo đảm việc bảo vệ trẻ em trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

- Chủ trì, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về quốc tịch của trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em; thực hiện quản lý nhà nước về nuôi con nuôi; hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em.

- Tham gia xây dựng, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật trẻ em; Kiểm tra và hướng dẫn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật trẻ em do Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã ban hành.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát và xử lý văn bản trái pháp luật liên quan đến trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thm quyn giao theo quy định.

2.5. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Tham mưu, quản lý và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao; phối hp với đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục th thao đm bảo trẻ em được vui chơi, giải trí.

- Phối hợp với các ngành có liên quan và Tỉnh đoàn quản lý, hướng dẫn, xây dựng chương trình, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, việc sáng tác văn học, nghệ thuật; phối hợp tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho trẻ em.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn gia đình thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; giáo dục trẻ em gìn giữ, bảo tn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, đoàn thể liên quan lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào công tác gia đình; tăng cường công tác quản lý bể bơi, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ dạy bơi cho các lực lượng tham gia hoạt động dịch vụ bơi lội. Phối hợp theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình tai nạn, thương tích trẻ em.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Phi hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, hướng dẫn các thành viên trong gia đình kiến thức, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em, về phòng, chống trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị tai nạn đuối nước, trẻ em vi phạm pháp luật, tảo hôn...; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu quy hoạch, xây dựng, các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020; Triển khai xây dng và nhân rộng mô hình “trẻ em toàn xã biết bơi”, “học sinh toàn trường biết bơi” tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các đơn vị cấp xã; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, đề xuất việc xã hội hóa xây dựng bể bơi cố định, bể bơi di động tại các trường học; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn dy bơi cho đội ngũ giáo viên thể dục, dạy bơi cho trẻ em; đồng thời vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè; tiếp tục trin khai sâu rộng công tác phổ cập bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

- Hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức chiến dịch truyền thông trong tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với lứa tuổi.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.6. Sở Du lịch:

Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch có hồ bơi, bãi tắm du lịch đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước trẻ em; xây dựng các nội quy, quy định, cắm biển báo nơi nguy hiểm, thường xuyên bố trí đội ngũ cứu hộ tại các hồ bơi và bãi tắm du lịch; phối hợp theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình tai nạn, thương tích trẻ em; chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tệ nạn xã hội có liên quan đến trẻ em, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương làm tốt công tác quản lý các cơ sở, điểm kinh doanh du lịch có liên quan đến trẻ em.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí xây dựng duy trì các chuyên trang và tăng thi lượng phát sóng tuyên truyền về chính sách pháp luật trẻ em nhất là các biện pháp, kỹ năng phòng, chống mua bán trẻ em, phòng chống bạo lực, bị xâm hại, phòng chống đuối nước, trẻ em vi phạm pháp luật, tảo hôn...; cảnh báo về nguy cơ về tai nạn đuối nước trẻ em, các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm xâm hại, bạo lực, mua bán trẻ em để nâng cao hiệu quả phòng ngừa bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, địa phương; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tchức xã hội và cá nhân trong việc phòng, chống trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị tai nạn đuối nước, trẻ em vi phạm pháp luật, tảo hôn...; quảng bá, tuyên truyền về tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại 1900565605 tại trung tâm công tác xã hội tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn, nhất là các ấn phẩm phát hành trên mạng dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em. Phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, phát hành, đăng tải các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung không lành mạnh, đồi trụy, kích động bạo lực...

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.8. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bố trí người làm công tác trẻ em cấp xã; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên trẻ em ở cơ sở sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính.

- Phối hợp với ban điều hành công tác trẻ em tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.9. Sở Tài chính:

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành phân bổ ngân sách để bảo đảm thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí cho công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước trẻ em; hàng năm, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.10. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chú trọng tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các trường học.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định van toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành Giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan trong theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện các quy định an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu ca UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.11. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nhất là công tác nắm tình hình liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em của các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến trẻ em.

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em và tội phạm liên quan đến trẻ em.

- Chủ trì, phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; tuần tra, kim soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vc giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác vtrật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu vtai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tai nạn, thương tích do các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại công an các địa phương. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, thng kê tai nạn thương tích do cháy n.

- Chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát, xử lý dứt đim các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp nhận giải quyết kịp thi, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em; phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác điu tra, truy t, xét xử đi với loại tội phạm bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.13. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cp tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nhất là gia đình hội viên có con em trong độ tuổi trẻ em ở những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao; có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán; kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, phòng ngừa các hành vi xâm hại, bạo lực, mua bán trẻ em; vận động hội viên trang bị cho bản thân và con em mình kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong trường hợp cần thiết; thông qua các hoạt động kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu bạo lực xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em;

- Chỉ đạo lồng ghép công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em qua các hoạt động gắn với việc thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ bỏ học và suy dinh dưỡng; 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường) và các phong trào thi đua, các chương trình công tác trọng tâm của Hội...;

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến trẻ em, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới.

- Chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với từng lứa tui cho trẻ em trong “tháng hành động vì trẻ em”; trong kỳ nghỉ hè và Tết Trung thu của các em, tạo điều kiện cho mọi trẻ em được tham gia sinh hoạt tại cộng đồng.

- Duy trì, quảng bá đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em (số 1900969680 của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ và Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, số 111 và số điện thoại 1900565605 tại Trung tâm công tác Xã hội tỉnh).

- Đề xuất và thực hiện các đề án, chương trình giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; củng cố, xây dựng các mô hình, dịch vụ xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em hoạt động thiết thực và hiệu quả: nghiên cứu, xây dựng phím số bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; vận động nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình thân thiện hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị mua bán trở về....

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.14. Đoàn TNCSHCM tỉnh:

- Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCSHCM các cấp tổ chức triển khai việc tiếp nhận, phát hiện, xử lý thông tin qua tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại 1900565605 tại trung tâm công tác xã hội tỉnh; tổ chức các hoạt động thu thập ý kiến tham gia, kiến nghị và nguyện vọng của trẻ em đặc biệt đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật, tảo hôn...;

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp các tổ chức ở các địa phương chỉ đạo tổ chức lắp đặt, cắm biển cảnh báo những khu vực có nguy cơ cao về đuối nước trẻ em; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, gia đình tổ chức bàn giao, quản lý, sinh hoạt hè cho học sinh trên địa bàn dân cư.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện, xã.

- Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền, bổn phận trẻ em và bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động cụ thể như: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật trẻ em, Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non,....

- Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em thông qua các hoạt động của Đội và hoạt động sinh hoạt hè;

- Triển khai quảng bá về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại 1900565605 tại trung tâm công tác xã hội tỉnh trong các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, trong các đơn vị thuộc hệ thống Đoàn, Đội và trên các chuyên trang, chuyên mục báo, tạp chí của Đoàn, Đội;

- Tăng cường vai trò của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, triển khai mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, hướng dẫn triển khai mô hình Hội đồng trẻ em cấp huyện, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em; tổ chức lấy ý kiến trẻ em vào các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tăng cường nắm bắt, tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em, phối hợp kiểm tra, giám sát phòng, chống tai nạn thương tích, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thành lập, triển khai có hiệu quả Câu lạc bộ tư vấn, giúp đỡ trẻ em của tổ chức Đoàn - Đội, đặc biệt là trẻ em bị bo lực, xâm hại để tư vấn, trợ giúp các em, người giám hộ của trẻ em về các thủ tục pháp lý; hỗ trợ tâm sinh lý tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.... khi được yêu cu giúp đỡ.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

2.15. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành xây dựng và tchức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

2.16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nhất là tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội, kỹ năng phát hiện, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em... đến từng khối, xóm, bản, làng, gia đình, mỗi đoàn viên, hội viên và mỗi người dân đtừng bước nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện tội phạm bạo lực, mua bán trẻ em, nạn tảo hôn.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo thẩm quyền quy định.

2.17. Ủy ban nhân dân các huyn, thành, thị:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, Kế hoạch công tác trẻ em năm 2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật bảo đảm thực hiện quyền trẻ em phù hp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.

- Chỉ đạo, tổ chức tổng kết đánh giá chương trình hành động vì trẻ em; chương trình Bảo vệ trẻ em 2011-2020; đề án vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2016-2020 tại địa phương; đồng thời, nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2020-2030; chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Tchức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về trẻ em và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em của địa phương.

- Tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em và tổ chức ký cam kết “mùa hè an toàn cho trẻ em”; tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, cấp xã để xemt và giải quyết những vấn đề, kiến nghị được trẻ em quan tâm; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em.

- Thường xuyên quan tâm đôn đốc, điều hòa việc giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền của trẻ em trên địa bàn địa phương; theo dõi, đánh giá và quản lý tt các hoạt động của các loại hình cơ sở cung cp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em đóng trên địa bàn; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tổng hợp, cập nhật và quản lý dliệu trẻ em, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo về việc thực hiện công tác trẻ em của địa phương.

- Bố trí và vận động nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật trẻ em; btrí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương.

- Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tgiác hành vi bạo lực, xâm hại quyền trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra tình trạng không xử lý kịp thi các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn; không kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

- Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

3. Chế độ báo cáo

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành, thị định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5) và cả năm (trước ngày 15/11) gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

- Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ báo cáo kết quả công tác trẻ em cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 25/5 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20/11 năm 2020 (đi với báo cáo năm).

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2020. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH; (b/c)
- Chủ tịch UBND tnh; (b/c)
- PCT
UBND tnh BĐL; (b/c)
- Các Sở, ban ngành, đoàn th
liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP VX
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 173/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169