Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 163/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 18/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI NĂM 2019

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Chương trình số 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (viết tắt: Chương trình 43-CTr/TU);

- Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL ngày 09/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai;

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 (viết tắt: Quyết định số 116/QĐ-UBND).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch, xây dựng cơ chế thông thoáng cho thu hút đầu tư du lịch, hoàn thiện công tác quy hoạch du lịch làm cơ sở thu hút đầu tư vào các dự án khu, điểm du lịch; củng cố và chỉnh trang các điểm du lịch hiện có, duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh; tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức về công tác du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2019, dự kiến tổng lượt khách đến Gia Lai: 840.000 lượt, tăng 25% so với năm 2018, trong đó: khách quốc tế: 18.000 lượt, tăng 31 %, khách nội địa: 822.000 lượt, tăng 25%. Doanh thu: 380 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018;

- Ưu tiên vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, sớm hoàn thành tạo hành lang thuận lợi cho các nhà đầu tư;

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các điểm, khu du lịch chính, sớm hình thành và hoàn thiện sản phẩm cụ thể để đưa vào khai thác;

- Nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung đa dạng và phong phú nhằm tạo sự hấp dẫn cho điểm đến du lịch; tạo ảnh hưởng lớn của sự kiện tuần văn hóa-du lịch của tỉnh;

- Duy trì các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các hội nghị, hội thảo... nhằm xây dựng và củng cố sản phẩm và thương hiệu của du lịch Gia Lai;

- Thường xuyên triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trên địa bàn về thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, góp phần tạo môi trường thân thiện của các điểm đến.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tập trung đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch:

1.1. Đim du lịch Biển Hồ:

- Xây dựng một số hạng mục thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch như: bãi đậu xe, nhà điều hành, căn tin, nhà vệ sinh công cộng, công trình tham quan trên cạn...;

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu vực: đường đi nội bộ, điện chiếu sáng, hàng rào bảo vệ an toàn cho du khách dọc đường đi bộ ở khu vực tham quan;

- Tổ chức một số dịch vụ phục vụ khách tham quan: chụp ảnh, đi xe điện ngắm cảnh, phục vụ ăn nhẹ, giải khát...

* Đơn vị thực hiện:

- UBND thành phố Pleiku có trách nhiệm hoàn thiện một số hạng mục phục vụ cho việc khai thác du lịch, tham quan thắng cảnh tại khu vực Biển Hồ;

- UBND thành phố Pleiku phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ đầu tư, khai thác và quản lý điểm du lịch Biển Hồ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ trong công tác tư vấn, hướng dẫn về bảo vệ môi trường, cảnh quan và công tác quảng bá điểm du lịch Biển Hồ.

1.2. Du lịch sinh thái núi lửa Chư Đang Ya:

- Xây dựng một số hạng mục thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch như: bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng...;

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu vực: đường nội bộ, điện chiếu sáng...;

- Tổ chức một số dịch vụ phục vụ khách tham quan: chụp ảnh; đi xe điện, xe ngựa tham quan khu vực chân núi; phục vụ ăn nhẹ, giải khát; cho thuê trang phục...;

- Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái: dã ngoại, cắm trại, leo núi...

* Đơn vị thực hiện:

- UBND huyện Chư Păh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng khu vực núi lửa Chư Đang Ya, hỗ trợ hoạt động du lịch sinh thái;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn vốn hạ tầng du lịch cho đầu tư núi lửa Chư Đang Ya;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh trong công tác kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch, phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Chư Đang Ya.

1.3. Khu du lịch sinh thái thác Phú Cường:

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn cho khách tham quan và bảo vệ môi trường;

- Đầu tư các hạng mục phục vụ khách tham quan;

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Chư Sê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, các đơn vị và nhà đầu tư triển khai dự án này.

1.4. Du lịch sinh thái lòng hồ Sê San và thác Mơ (huyện Ia Grai):

- Đầu tư thuyền, cano đảm bảo chất lượng phục vụ khách tham quan lòng hồ Sê San;

- Hình thành một số hạng mục thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch như: bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ ăn uống;

- Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái: dã ngoại, cắm trại, câu cá.

* Đơn vị thực hiện:

- UBND huyện Ia Grai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các hoạt động thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư điểm thác Mơ và tổ chức các dịch vụ khai thác du lịch;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch.

1.5. Khai thác du lịch tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh:

- Khẩn trương triển khai thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đảm bảo khang trang, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách như: nhà đón tiếp, nhà trưng bày về động thực vật, nhà vệ sinh công cộng, phòng chiếu phim về hệ sinh thái động thực vật của vườn... theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 17/8/2017;

- Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái: dã ngoại, cắm trại, leo núi...

* Đơn vị thực hiện:

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch xây dựng các hạng mục, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tổ chức các hoạt động lưu trú, ăn uống, tham quan và một số hoạt động phụ trợ tăng sức hấp dẫn cho điểm tham quan. Xây dựng các tài liệu quảng bá giới thiệu về Vườn quốc gia, tuyển dụng nhân viên có kỹ năng về thuyết trình, xây dựng các tài liệu quảng bá và bảo vệ môi trường để giới thiệu và hướng dẫn du khách;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Du lịch tỉnh hướng dẫn Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức du lịch sinh thái tại Vườn;

- UBND huyện Mang Yang có trách nhiệm lập báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng đoạn đường từ Quốc lộ 19 vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 07/UBND-KTTH ngày 03/01/2019.

1.6. Xây dựng Khu phố ẩm thực tại trung tâm thành phố Pleiku:

- Hình thành “Khu phố ẩm thực” đảm bảo thiết kế hợp lý, an toàn, văn minh, lịch sự và phục vụ chuyên nghiệp; khai thác sự phong phú và khác biệt của ẩm thực Gia Lai như Phở khô Gia Lai (Phở 02 tô), khoai lang Lệ Cần, bò một nắng, cơm lam, rượu cần, trà, cà phê,... những đặc sản của địa phương, quà lưu niệm và khu ẩm thực hấp dẫn để phục vụ du khách và người dân thành phố; đáp ứng nhu cầu thư giãn, mua sắm của du khách vào ban đêm.

* Đơn vị thực hiện:

UBND thành phố Pleiku phối hợp với các sở: Xây dựng, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan triển khai khảo sát và lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết “Khu phố ẩm thực”. Triển khai đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ.

1.7. Hình thành mô hình du lịch cộng đồng tại các làng:

Làng Ốp (thành phố Pleiku), Làng kháng chiến Stơr (huyện Kbang), làng Kép (huyện Chư Păh), làng Vai Viêng (huyện Mang Yang), Làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai), Làng Kon Mahar và Làng Kon Pơdram xã Hà Đông, “Làng nghề truyền thống” tại xã Glar, huyện Đak Đoa, cụ thể:

- Xây dựng mô hình nhà ở cho khách du lịch thuê (homestay), sửa chữa nhà Rông, nhà trưng bày...;

- Khôi phục các nghề truyền thống như: đan lát, dệt thổ cẩm..., tổ chức các lễ hội truyền thống tại làng trên cơ sở phát huy giá trị của di sản phi vật thể “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”;

- Khai thác các loại hình du lịch trải nghiệm cho du khách tại làng: tham gia đan lát, dệt thổ cẩm, thưởng thức văn hóa cồng chiêng, ẩm thực Tây Nguyên...

* Đơn vị thực hiện:

- UBND các huyện: Chư Păh, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai và thành phố Pleiku chủ động triển khai công tác đầu tư, bảo tồn văn hóa truyền thống tại các điểm trên, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh, Sở Công thương triển khai thực hiện;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn địa phương xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng, đề ra nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện, hình thành ban quản lý cộng đồng của làng, hướng dẫn cách thức quản lý và vận hành mô hình du lịch cộng đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn người dân tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho địa phương;

- Hiệp hội Du lịch tỉnh làm cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch liên kết với người dân về đầu tư cơ sở vật chất cần thiết, trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch tại làng. Kết nối tour và giới thiệu, quảng bá, đưa khách đến tham quan tại làng, khai thác sản phẩm truyền thống hình thành quà lưu niệm phục vụ khách du lịch.

1.8. Xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch cụm huyện, thị xã (An Khê, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro) giai đoạn 2019-2023:

- Xây dựng phương án tu bổ, phục hồi quần thể di tích Tây Sơn Thượng dạo, hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các điểm khai thác trước mắt, gắn kết với khai thác các hoạt động du lịch;

- Tổ chức các hoạt động du lịch văn hoá-lịch sử kết hợp với sinh thái, đồng quê để phục vụ khách tham quan, dã ngoại...;

- Khôi phục một số lễ hội Tây Sơn Thượng dạo để kết nối với tỉnh Bình Định:

+ Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (tại An Khê Đình-An Khê Trường). Khôi phục Lễ hội Tây Sơn Thượng đạo để kết nối với tỉnh Bình Định tổ chức liên tỉnh theo định kỳ vào ngày mùng 4 tháng giêng (Âm lịch) hàng năm. Lễ kỷ niệm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (ngày 29/7);

+ Đưa các di chỉ khảo cổ học thời đá cũ ở An Khê vào khai thác du lịch;

+ Nâng cấp Phục dựng Lhội Cầu huê trong khuôn khổ Lễ Tế Xuân tại thị xã An Khê.

* Các bước thực hiện:

- Thị xã An Khê, các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Định để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, xây dựng kịch bản phục dựng lễ hội, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng... kinh phí thực hiện trên cơ sở hợp tác công tư;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ địa phương trong công tác xây dựng kịch bản, tổ chức sự kiện, hỗ trợ chuyên môn và tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách tham quan.

2. Duy trì các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao thường xuyên nhằm thu hút khách đến tham quan:

- Tổ chức, đăng cai các sự kiện thể thao cấp quốc gia; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan cồng chiêng, hội thi văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh, từng huyện, thị xã, thành phố đăng ký lịch, thời gian cụ thể;

- Tổ chức hiệu quả “Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai”; duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch của các địa phương đã tổ chức:

+ Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống đa và Hội Cầu huê vào ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch (thị xã An Khê);

+ Lề cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa) tại huyện Phú Thiện;

+ Ngày hội văn hóa-du lịch huyện Kbang;

+ Lễ hội Hoa Dã Qùy-Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh);

+ Đua thuyền độc mộc trên sông Sê San (huyện Ia Grai);

+ Liên hoan các ban nhạc trong tỉnh với chủ đề “Đôi mắt Pleiku” (thành phố Pleiku).

* Đơn vị thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động, hội thi văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các địa phương, các đơn vị xây dựng kịch bản, tổ chức, kết nối các sự kiện phù hợp để phát triển du lịch địa phương; phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch của tỉnh để giới thiệu, tuyên truyền sự kiện, xây dựng tour du lịch kết hợp với các sự kiện của tỉnh;

- UBND các huyện: KBang, Chư Păh, Phú Thiện, Ia Grai, thành phố Pleiku, và thị xã An Khê phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức tốt sự kiện của địa phương;

- Hiệp hội Du lịch của tỉnh: chủ động xây dựng sản phẩm mới, tour mới, kết nối các điểm tham quan phong phú, đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền sản phẩm, hỗ trợ các địa phương trong khai thác du lịch.

3. Công tác quy hoạch:

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: thác Mơ, Lòng hồ thuỷ điện Sê San (huyện Ia Grai) và các điểm tài nguyên du lịch đã xây dựng trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030“ có chủ trương điều chỉnh theo các văn bản hướng dẫn của Luật Quy hoạch năm 2017, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Xem xét các nhiệm vụ dở dang để có giải pháp phù hợp đối với 02 nhiệm vụ:

- Quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya thành Khu du lịch quốc gia;

- Quy hoạch phân khu xây dựng điểm du lịch Hồ Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

* Đơn vị thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành liên quan rà soát các điểm du lịch, đề xuất lập quy hoạch theo quy định hiện hành.

4. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Ban hành “Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, hỗ trợ hoạt động xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch cộng đồng”;

- Ban hành “Quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;

- Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch, tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án có tính đột phá như:

Dự án 1: Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp (tổ hợp sân Golf)

+ Địa điểm: xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa.

+ Nội dung: diện tích 197,3 ha, gồm sân golf và các hạng mục phụ trợ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao.

+ Đơn vị thực hiện: Tập đoàn FLC.

Dự án 2: Khu du lịch Biển hồ-Chư Đang Ya

+ Địa điểm: xã Biển Hồ, thành phố Pleiku và Núi Một (xã Chư Jôr), núi Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya) của huyện Chư Păh.

+ Nội dung: tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, tâm linh, dã ngoại, cắm trại...

Dự án 3: Công viên Văn hóa các dân tộc Gia Lai

+ Địa điểm: huyện Ia Grai và thành phố Pleiku.

+ Nội dung: kết hợp vui chơi giải trí và du lịch tâm linh, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, tái hiện những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số.

Dự án 4: Đầu tư khách sạn từ 4-5 sao tại trung tâm thành phố Pleiku

+ Địa điểm: thành phố Pleiku.

+ Nội dung: đầu tư khách sạn cao cấp để đáp ứng nhu cầu khách sạn chất lượng cao hiện nay, đảm bảo phát triển đồng bộ cơ sở vật chất về lưu trú với với đầu tư khu, điểm du lịch.

Dự án 5: Khu dược liệu tại huyện Kbang

+ Địa điểm: huyện Kbang.

+ Nội dung: trồng các loại cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng và kết hợp khai thác du lịch sinh thái-chữa bệnh-vật lý trị liệu.

Dự án 6: Công viên Diên Hồng.

+ Địa điểm: đường Thống Nhất, Phường Ia Kring, thành phố Pleiku.

+ Nội dung: xây dựng công viên vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu tham quan cho người dân địa phương và khách du lịch.

* Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư dự thảo các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan trước khi trình UBND ban hành trong quý I/2019 hoàn thành;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hội nghị kêu gọi đầu tư về du lịch, có kế hoạch tiếp cận nhà đầu tư lớn, chuẩn bị những thông tin chi tiết về đất đai, ưu đãi liên quan đến dự án tạo điều kiện cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

5. Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch:

- Tập trung chỉnh trang đô thị Pleiku;

- Tập trung rà soát hạ tầng phục vụ du lịch tại các địa phương để thẩm định đề xuất đưa vào kế hoạch năm 2020;

- Tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất vào những điểm đã có định hướng phát triển du lịch và có khả năng khai thác trước mắt như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, một số điểm du lịch của huyện Kbang, Làng Ốp (Pleiku), Thác Mơ (huyện Ia Grai)...

* Đơn vị thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bố trí nguồn vốn ưu tiên đầu tư các dự án, điểm du lịch trên; đồng thời có kế hoạch giám sát chặt chẽ đảm bảo đầu tư đúng mục đích, hỗ trợ cho du lịch phát triển;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, đề xuất các điểm đầu tư có trọng điểm; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đầu tư hạ tầng du lịch.

6. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và trong khu vực:

- Tăng cường hiệu quả hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch chung 03 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai-Kon Tum-Đắk Lăk), kết nối sản phẩm chung với các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh phía Bắc, Nam Bộ... trên cơ sở kết hợp khai thác theo tuyến đường bộ và đường hàng không;

- Triển khai các chương trình ký kết với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, chương trình liên kết 04 tỉnh: Gia Lai-Đak Lak-Bình Định-Phú Yên. Tập trung đẩy mạnh liên kết trong xúc tiến, quảng bá sản phẩm, kêu gọi đầu tư;

- Tổ chức mời và đón các đoàn Famtrip (khảo sát du lịch của các hãng lữ hành và báo chí) đến khảo các điểm du lịch tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng tour du lịch;

- Liên kết phát triển du lịch với các nước láng giềng: Lào, Campuchia thông qua tuyến đường bộ với các loại hình du lịch bằng xe ô tô tự lái (caravan).

* Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các đoàn khảo sát du lịch (famtrip) xây dựng sản phẩm du lịch kết nối Gia Lai với các tỉnh thành trong nước triển khai các chương trình liên kết trên;

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kinh phí khảo sát, hỗ trợ các đoàn khảo sát (chi phí ăn, nghỉ) trong thời gian khảo sát tại Gia Lai;

- Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ động kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh xây dựng sản phẩm mới, phong phú nhằm thu hút khách du lịch khám phá.

7. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch:

- Tăng cường thời lượng và chất lượng quảng bá, tuyên truyền về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Lao động, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố; các trang thông tin điện tử của các cơ quan địa phương và một số báo, đài khác;

- Khai thác hiệu quả các phương tiện internet: mạng xã hội, báo điện tử... phục vụ cho công tác quảng bá du lịch;

- Tham gia quảng bá du lịch tại các sự kiện du lịch trong nước như: Ngày hội Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4), Hội chợ du lịch VITM - Hà Nội (tháng 5), Hội chợ du lịch quốc tế ITE - Hồ Chí Minh (tháng 9);

- Tổ chức cuộc thi sáng tác Logo và slogan du lịch Gia Lai;

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch, hội nghị liên kết sản phẩm với các tỉnh thành trong nước, qua đó giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ những dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm kêu gọi đầu tư trong giai đoạn phát triển tiếp theo; vận động, thu hút các nguồn lực, tập trung ở khu vực tư nhân để đầu tư vào các dự án hạ tầng, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Biên soạn các tài liệu, tổng hợp những câu chuyện liên quan đến sự hình thành các điểm du lịch, các sự tích, truyền thuyết về văn hóa, lịch sử của địa phương đtạo sự hấp dẫn trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch.

* Đơn vị thực hiện:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, các cng/trang thông tin điện tử của các cơ quan địa phương, khai thác kênh mạng xã hội...;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và các địa phương có tiềm năng du lịch triển khai công tác quảng bá du lịch; tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá trong nước tại các hội chợ, hội thảo về du lịch;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch.

8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về du lịch đối với các cấp, ngành, địa phương:

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch nhằm thực hiện chuẩn hóa bộ tiêu chuẩn nghề du lịch (VTOS) đối với các doanh nghiệp du lịch; tổ chức hội thi chuyên ngành để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lao động ngành du lịch;

- Tổ chức hội nghị về công tác phát triển du lịch cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh;

- Tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật các doanh nghiệp du lịch, hội nghị tuyên truyền và bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch...;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố về kỹ năng quảng bá xúc tiến và quản lý điểm đến;

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng du lịch cộng đồng tại các địa phương có điểm du lịch cộng đồng: lớp nâng cao nhận thức về du lịch cho nhân dân, phổ biến về công tác môi trường (vệ sinh môi trường và nhà ở), hướng dẫn cách sắp xếp trang trí nhà cửa để phục vụ khách du lịch, hướng dẫn phục vụ lưu trú tại nhà dân (Homestay), những kỹ năng cần thiết để ứng xử, phục vụ khách du lịch...

* Đơn vị thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ sở đào tạo du lịch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch; chú trọng bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho các địa phương có tiềm năng phát triển loại hình du lịch này;

- Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ... cho lao động của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đề ra của Kế hoạch;

- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị liên quan chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành khối lượng và tiến độ đề ra;

- Lập dự toán chi tiết kinh phí, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng; vận động, thu hút các nguồn lực, tập trung ở khu vực tư nhân để đầu tư vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiệm vụ.

2. Sở Tài chính: cân đối nguồn kinh phí ngân sách địa phương và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trên cơ sở các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: bố trí các nguồn vốn cho phát triển du lịch theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh; giới thiệu các dự án du lịch cho doanh nghiệp.

4. Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đảm bảo về an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên địa bàn tỉnh và các quy định khác liên quan an ninh, trật tự;

- Phối hợp các ngành, cơ quan chức năng thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến liên doanh đầu tư nước ngoài trên địa bàn;

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn.

5. Sở Giao thông vận tải: phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đường bộ, hạ tầng đường thủy phục vụ du lịch kết hợp phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

6. Sở Xây dựng: phối hợp với các ngành, địa phương quản lý, kiểm tra thực hiện các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư phát triển du lịch theo đúng kế hoạch.

7. Sở Công thương: phối hợp với các ngành, địa phương đầu tư khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống kết hợp khai thác phục vụ du lịch; tổ chức các hội chợ, triển lãm, chịu trách nhiệm về xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh tạo sự kiện hỗ trợ cho hoạt động du lịch; có kế hoạch quảng bá các thương hiệu đã được chứng nhận như Phở khô Gia Lai, Mật ong... và xây dựng một số thương hiệu mới mà Gia Lai có tiềm năng.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: tăng cường công tác kiểm tra và quản lý việc sử dụng đất theo các quy hoạch được duyệt; sử dụng tài nguyên và công tác bảo vệ môi trường của các dự án; tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất các chủ đầu tư để triển khai đầu tư dự án.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đáp ứng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tại các khu du lịch; hướng dẫn báo, đài tăng cường tuyên truyền quảng bá về du lịch tỉnh Gia Lai.

10. Sở Khoa học và Công nghệ; chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; ưu tiên các nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển.

11. Sở Ngoại Vụ: chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cung cấp thông tin thế mạnh du lịch của tỉnh cho Cục ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam để giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai ra cộng đồng quốc tế.

12. Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh:

- Tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất cho ngành du lịch như các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo về du lịch để giới thiệu, quảng bá về du lịch Gia Lai.

13. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án du lịch: có trách nhiệm triển khai các dự án đầu tư đã đăng ký; liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để tổ chức khai thác du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku:

- Triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh,... tạo môi trường an toàn cho nhân dân nói chung và hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển nói riêng;

- Rà soát lại biển báo giao thông trong nội thị, xây dựng các biển báo hướng dẫn vào các điểm du lịch;

- Xây dựng kế hoạch bảo tồn, trùng tu các hạng mục như nhà rông, nhà sàn, nhà mồ,... tại làng Ốp để xây dựng làng văn hoá du lịch và các điểm tham quan trên địa bàn do UBND thành phố Pleiku quản lý;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình ca nhạc, cồng chiêng hàng tháng lại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết;

- Xây dựng và đưa vào hoạt động khu phố ẩm thực.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Triển khai công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương góp phần cho hoạt động du lịch của tỉnh phát triển. Chuẩn bị các điều kiện và kinh phí tham gia các hoạt động theo kế hoạch phát triển du lịch;

- Cập nhật các dự án kêu gọi đầu tư vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các hiệp hội, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch và các danh mục theo phụ lục đính kèm. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- T/T Tỉnh ủy b/c);
- T/T HĐND tỉnh
b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các hội, đo
àn thể của tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch t
nh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh;
- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh;
- Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

PHỤ LỤC 01

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 163/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên s kin

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hp

Thời gian thực hiện

Quy mô

Địa điểm

1

Chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh

04/02/2019

Cấp thành phố

Quảng trường Đại đoàn kết

2

Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và Hội Cầu huê

Thị xã An Khê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Ngày 08/02/2019, nhằm ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi

Cấp huyện

An Khê Đình, An Khê Trường (thị xã An Khê)

3

Các hoạt động giao lưu cồng chiêng, múa xoang

Thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch

1 tháng/1 lần, vào tối thứ 7 tuần thứ 2 của tháng

Cấp thành phố

Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku

4

Hội thi thể thao DTTS toàn tỉnh năm 2019

Sở VHTTDL

Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 5/2019

Cấp tnh

Thành phố Pleiku

5

Giải vô địch trẻ quốc gia môn Vovinam

Tổng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 6/2019

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

6

Giải vô địch trẻ quốc gia môn Boxing

Tổng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 6/2019

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

7

Giải vô địch các CLB mạnh toàn quốc môn Karatedo

Tổng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 7/2019

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

8

Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc

Tổng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 11/2019

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

9

Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui

Huyện Phú Thiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh

30/4/2019

Cấp huyện

Di tích Plei Ơi, xã Ayun Hạ

10

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Đak Pơ

Huyện Đak Pơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

24/6/2019

Cấp huyện

Đền tưởng niệm liệt sĩ Đak Pơ; Hội trường huyện

11

Ngày hội văn hóa-du lịch huyện Kbang

Huyện Kbang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Tháng 7/2019

Cấp huyện

Trung tâm huyện

12

Lễ kỷ niệm 227 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2019)

Huyện An Khê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Ngày 28/8/2019, nhằm ngày 28/7 năm Kỷ Hợi.

Cấp huyện

Khu vực An Khê Trường, Cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo thị xã An Khê.

13

Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya

Huyện Chư Păh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến tháng 11/2019

Cấp huyện

Xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh

14

Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc

Tng cục TDTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL & TĐTDTT

Tháng 11/2019

Quy mô toàn quốc

Trung tâm thành phố Pleiku

15

Lễ hội Cỏ hồng

UBND huyện Đak Đoa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

Tháng 11/2019

Cấp huyện

Đồi cỏ hồng xã Glar, huyện Đak Đoa

16

Đêm nhạc Pleiku (90 năm thành lập thành phố Pleiku 03/12/1929-03/12/2019)

UBND thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH tỉnh, Hội Doanh nhân tỉnh

Tháng 12/2019

Cấp thành phố

Quảng trường Đại đoàn kết TP Pleiku

 

PHỤ LỤC 02

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC DU LỊCH TỈNH GIA LAI NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 163/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tập trung đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch

 

 

 

1.1.

Điểm du lịch Biển Hồ

UBND thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý II/2019 hoàn thành

1.2.

Du lịch sinh thái núi lửa Chư Đang Ya

UBND huyện Chư Păh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý III/2019 hoàn thành

1.3.

Khu du lịch sinh thái thác Phú Cường

UBND huyện Chư Sê

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý I/2019: có kết quả xử lý

1.4.

Du lịch sinh thái lòng hồ Sê San và thác Mơ (huyện Ia Grai)

UBND huyện Ia Grai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý II/2019

1.5.

Khai thác du lịch tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, UBND huyện Mang Yang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý II/2019

1.6.

Xây dựng Khu phố ẩm thực tại trung tâm thành phố Pleiku

UBND thành phố Pleiku

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan

Quý IV/2019

1.7.

Hình thành mô hình du lịch cộng đồng tại các làng

UBND các huyện: Chư Păh, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai và thành phố Pleiku

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý IV/2019

1.8.

Xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch cụm huyện, thị xã: An Khê, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro giai đoạn 2019-2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thị xã An Khê và các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ

Các ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Tháng 01/2019 ban hành Kế hoạch. Triển khai các bước tiếp theo của kế hoạch theo giai đoạn

2.

Duy trì các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao thường xuyên nhằm thu hút khách đến tham quan

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các ngành liên quan

Mỗi tháng một sự kiện phân bổ đều trong năm (theo Danh mục 01)

3.

Triển khai công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các ngành liên quan

Quý III/2019

4.

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các ngành liên quan

Quý I/2019

5.

Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan

Quý IV/2019

6.

Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và trong khu vực

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý II-III/2019

7.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương

Thường xuyên trong năm

8.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về du lịch đối với các cấp, ngành, địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ sở đào tạo du lịch trong nước, Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quý II-III/2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 18/01/2019 về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88