Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc Cần Thơ

Số hiệu: 161/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 362/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, với các nội dung sau:

I. HIỆN TRẠNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ hiện có 4 cơ quan báo chí là: Báo Cần Thơ; Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) thành phố Cần Thơ; Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ và Tạp chí Khoa học Cần Thơ với tổng số trên 240 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó có gần 45% được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo (Giai đoạn 2015 - 2020).

Trong những năm qua, nhìn chung các cơ quan báo chí thuộc thành phố Cần Thơ luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh 04 cơ quan báo chí chính thức nêu trên còn có 09 Đài truyền thanh các quận, huyện có tính chất báo chí; gần 100 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có quy mô lớn trên địa bàn. Đài Truyền thanh các quận, huyện tuy chưa được công nhận là cơ quan báo chí, nhưng những năm qua đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời các gương điển hình tiến tiến, các phong trào thi đua ở cơ sở... Đội ngũ viên chức của Đài không ngừng được nâng cao trình độ, cộng tác thường xuyên với Đài PTTH thành phố. Ngoài ra còn có 33 Cổng thông tin điện tử bao gồm Cổng thông tin điện tử của thành phố và Cổng thông tin điện tử thành phần thuộc các sở, ngành, quận, huyện. Các Cổng thông tin điện đã từng bước đổi mới giao diện, cách thức thể hiện, cung cấp khá đầy đủ các thông tin chính thống của thành phố đến với bạn đọc trong và ngoài nước, được công chúng đón nhận qua số lượng truy cập không ngừng gia tăng. Cổng thông tin điện tử thành phố ngoài tiếng Việt còn có phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp phục vụ các đối tượng là người nước ngoài đang công tác, học tập và du lịch tại Cần Thơ.

1. Báo Cần Thơ (Thuộc Thành ủy Cần Thơ)

a) Tổ chức bộ máy

- Báo Cần Thơ thực hiện theo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, được Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ phê duyệt Đề án tại Công văn số 226-CV/BTCTU, ngày 25 tháng 6 năm 2018. Tổng số nhân sự hiện có 96 cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên (bao gồm 76 biên chế, 20 cộng tác viên).

- Tổ chức bộ máy có 8 phòng trực thuộc, gồm: (trước khi sắp xếp tổ chức có 10 phòng, hiện nay còn 08 phòng)

+ Phòng Hành chính - Trị sự;

+ Phòng Thư ký Tòa soạn;

+ Phòng Chính trị - xã hội;

+ Phòng Khoa giáo;

+ Phòng Kinh tế;

+ Phòng Quốc tế;

+ Phòng Báo Điện tử;

+ Phòng Báo Khmer ngữ.

- Về trình độ lý luận chính trị: có 10 Cao cấp và Cử nhân, 17 Trung cấp. Đảng bộ hiện có 6 Chi bộ với 80 đảng viên (trong đó có 12 đảng viên thuộc dân tộc thiểu số).

- Về chuyên môn: có 14 cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ Thạc sĩ (5 học ở nước ngoài, 9 học trong nước); Đại học có 74 người. Về quản lý Nhà nước có 23 người ngạch Chuyên viên, 05 người ngạch Chuyên viên Chính.

b) Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động

- Trụ sở có diện tích xây dựng 490m2, diện tích sử dụng 1.998m2 trên phần đất được giao năm 2006 là 2.657m2.

- Kinh phí hoạt động 2019 (kinh phí tự chủ + ngân sách cấp)

TT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Việt ngữ

Khmer ngữ

1

Kinh phí tự chủ

9.210.000.000

7.121.000.000

2.089.000.000

2

Kinh phí không tự chủ

17.741.000.000

15.865.000.000

1.876.000.000

3

Tự cân đối

8.775.000.000

8.775.000.000

 

 

CỘNG

35.726.000.000

31.761.000.000

3.965.000.000

c) Kỳ xuất bản, số trang, số lượng phát hành, phạm vi phát hành

* Báo in tiếng Việt:

- Xuất bản: hằng ngày.

- Số trang: 16 trang

- Số lượng phát hành: 5.000 tờ - 5.500 tờ/ngày

- Phạm vi phát hành: Trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số tỉnh, thành lân cận.

* Báo in tiếng Khmer:

- Xuất bản: hằng tuần

- Số trang: 8 trang

- Số lượng phát hành: 4.000 tờ/tuần

- Phạm vi phát hành: Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

* Báo Cần Thơ điện tử (địa chỉ baocantho.vn baocantho.com.vn)

Báo Cần Thơ điện tử có 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer) với giao diện hiện đại, tích hợp đa phương tiện, có khả năng liên kết, tương tác, tương thích với các thiết bị như máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Thống kê của Google Analytics, bình quân mỗi ngày Báo Cần Thơ điện tử có trên 11.300 lượt người truy cập (tương đương hơn 4,1 triệu lượt người/năm).

2. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ (THTPCT): Thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

a) Tổ chức bộ máy

- Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;

- Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự toán thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Theo các Quyết định trên, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã sắp xếp lại bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hiện có 217 nhân sự (nam: 107, nữ: 110). Ban giám đốc có 03 người, gồm 01 Phó Giám đốc phụ trách, điều hành và 02 Phó Giám đốc (Chưa có Giám đốc - do nghỉ hưu). Nhân sự bao gồm 200 viên chức, còn lại là nhân viên hợp đồng, trong đó hợp đồng không xác định thời hạn là 04 nhân sự, hợp đồng xác định thời hạn là 02 nhân sự và hợp đồng theo Nghị định 68 là 11 nhân sự, được phân bổ ở 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:

+ Phòng Tổ chức và Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch Tài vụ;

+ Phòng Dịch vụ và Quảng cáo;

+ Phòng Sản xuất Phim truyền hình;

+ Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

+ Phòng Thông tin điện tử và Nghiệp vụ Truyền thanh - Truyền hình;

+ Phòng Biên tập ;

+ Phòng Văn nghệ và Giải trí;

+ Phòng Phát thanh;

+ Phòng Thời sự;

+ Phòng Chuyên đề.

- Về trình độ lý luận chính trị: có 11 Cao cấp, 96 Trung cấp. Đảng bộ hiện có 8 Chi bộ với 144 đảng viên (trong đó có 06 đảng viên dự bị).

- Về trình độ chuyên môn: có 22 Thạc sĩ (6 đang học); Đại học có 178 viên chức, Cao đẳng 05, Trung cấp 07, THPT 05. Về quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính có 22 viên chức, Chuyên viên 71 viên chức.

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Trụ sở chính đặt tại số 409, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Trạm phát sóng đặt tại địa chỉ số 170, đường Phạm Hùng, khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

* Phát thanh

+ Phát thanh AM: 1 máy có tần số 837 kHz, công suất 10KW. Độ phủ sóng toàn địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

+ Phát thanh FM: 1 máy với tần số 97,3 MHz, công suất 5KW. Phủ sóng toàn địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

* Truyền hình

Hiện nay, Đài không trực tiếp phát sóng kênh truyền hình mà thông qua hạ tầng truyền dẫn phát sóng như:

+ Kênh THTPCT phát sóng số mặt đất, đang phát trên kênh 33UHF của Công ty Truyền hình Số Miền Nam.

+ Kênh THTPCT trên các mạng truyền hình cáp: SCTV analog, SCTV digital; HTV digital; VTVCab analog, VTVCab digital;

+ Kênh THTPCT trên các mạng viễn thông: Vinaphone: MyTV; FTP: iTV; Viettel.

+ Kênh THTPCT và phát thanh trên Internet: tại địa chỉ Website: www.canthotv.vn

c) Kinh phí hoạt động (tự chủ và ngân sách cấp)

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thực hiện theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Theo đó, Đài tự chủ về hoạt động chi phí thường xuyên; tự chịu trách nhiệm về nguồn thu, đảm bảo chi thường xuyên. Nhà nước đầu tư về vật chất, trang thiết bị kỹ thuật.

d) Kênh chương trình, thời lượng phát sóng

- Kênh chương trình truyền hình biểu tượng là: THTPCT. Thời gian phát sóng từ 5 giờ đến 24 giờ.

Thời lượng phát sóng 19 giờ/ ngày.

- Kênh phát thanh với ngôn ngữ thể hiện chính là tiếng Việt. Ngoài ra có các Bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Khmer.

Thời gian phát sóng: FM bắt đầu từ 4 giờ 55 phút sáng. Thời lượng phát sóng: 24 giờ/ ngày.

3. Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ (Thuộc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Cần Thơ)

a) Tổ chức bộ máy

Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ hiện có 01 Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật phụ trách và 03 viên chức tham gia Ban biên tập. Ngoài ra còn có các cộng tác viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn sâu ở một số hội chuyên ngành tham gia biên tập Tạp chí.

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Tạp chí sử dụng cơ sở vật chất của Liên hiệp hội với 04 bộ vi tính phục vụ công tác biên tập.

c) Kinh phí hoạt động (bao gồm kinh phí tự chủ, ngân sách cấp)

Kinh phí hoạt động Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ do Nhà nước cấp. Bình quân các năm đã được cấp như sau: năm 2016 là 277.270.000 đồng; năm 2017: 232.336.000 đồng; năm 2018: 121.754.000 đồng. Việc chi trả nhuận bút thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

d) Kỳ xuất bản, số trang, số lượng phát hành, phạm vi phát hành

Bình quân mỗi kỳ xuất bản 400 cuốn, số trang từ 64 - 80 trang, phát hành trên phạm vi cả nước, nhất là các Hội Văn học - Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố.

4. Tạp chí Khoa học Cần Thơ (Thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ)

a) Tổ chức bộ máy

Tạp chí Khoa học Cần Thơ hiện có 08 cán bộ, phóng viên (kiêm nhiệm) bao gồm:

- 01 Tổng Biên tập (Phó Giám đốc Sở phụ trách - kiêm nhiệm);

- 01 Phó Tổng Biên tập (Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở - kiêm nhiệm);

- 01 Thư ký (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở - kiêm nhiệm);

- 05 Biên tập viên (Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Sở và viên chức Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - kiêm nhiệm).

Ngoài ra, Tạp chí huy động sự đóng góp về công sức và trí tuệ của các nhà khoa học thuộc các Viện, Trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Định, Bắc Giang, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế,….

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Tạp chí Khoa học Cần Thơ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở thực hiện. Do đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ (lưu trữ bản thảo, biên tập, maket, thiết kế bìa,...) đều sử dụng trang thiết bị của Trung tâm. Phần in ấn, thực hiện tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

c) Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Tạp chí được cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Mỗi năm cấp khoảng 150.000.000 đồng/04 số.

d) Kỳ xuất bản, số trang, số lượng phát hành, phạm vi phát hành

- Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ;

- Số trang: 60 trang;

- Số lượng phát hành: 500 bản/kỳ;

- Phạm vi phát hành: Nội bộ ngành và các cơ quan trong, ngoài thành phố Cần Thơ.

II. QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Phát triển báo chí thành phố phải đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa con người Việt Nam.

3. Thành phố có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

4. Phát triển báo chí thành phố Cần Thơ, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông của đất nước và thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin trên Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ toàn thành phố, cả nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

III. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu tổng quát

a) Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo mạng điện tử và tạp chí.

b) Xây dựng 02 cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện và 02 tạp chí chuyên ngành làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

c) Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

d) Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đài PTTH thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ tiếp tục được giao quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính (Đài PTTH thành phố Cần Thơ tự chủ về hoạt động chi thường xuyên; tự chịu trách nhiệm về nguồn thu, thành phố chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật).

b) Đầu tư Hệ thống thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD (Giai đoạn 1 cho Đài PTTH thành phố Cần Thơ trong năm 2020) và Thực hiện Dự án hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2021- 2025.

c) Thành phố đầu tư, bảo đảm cho báo, đài và tạp chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn.

d) Đến hết năm 2020: Hoàn thành việc sắp xếp bộ máy nhân sự, trong đó giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2018 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp báo chí so với giai đoạn 2011- 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

đ) Đến năm 2025: Xây dựng và phát triển Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ là hai cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong thành phố và khu vực. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

e) Đến năm 2025: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực báo chí tăng dần mức độ tự chủ hàng năm. Tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2020 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016 - 2020.

IV. ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với báo (báo in, báo điện tử)

a) Định hướng sắp xếp

- Sắp xếp cơ quan báo in, báo điện tử gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh giản bộ máy, có nhiều ấn phẩm phụ (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm phụ). Sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, quản lý. Cơ quan báo được giao quyền tự chủ về tài chính. Thành phố tập trung đầu tư ngân sách cơ quan báo in, báo điện tử thực hiện cơ chế đặt hàng đối với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của đối tượng độc giả, mang tính đặc thù văn minh sông nước, miệt vườn…

- Nghiên cứu xây dựng Đề án xuất bản Tạp chí Du lịch đồng bằng (ấn phẩm phụ thuộc Báo Cần Thơ) theo cơ chế tự cân đối tài chính (theo Đề án phát triển báo chí truyền thông TP Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến 2030 đã được thành phố phê duyệt).

b) Phương án sắp xếp

- Thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì, phát triển 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ thành phố là Báo Cần Thơ với 02 ấn phẩm là: Nhật báo Cần Thơ (tiếng Việt) và Tuần báo Cần Thơ (Khmer ngữ).

- Thành phố có cơ chế hỗ trợ phát triển báo Cần Thơ Điện tử (Cần Thơ Online) về mặt kỹ thuật, có công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung và khả năng thu hút công chúng cao, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng có tính phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer).

- Sắp xếp kiện toàn báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, mở chương trình tin tức, phóng sự trên truyền hình online của Báo Cần Thơ Điện tử; đổi mới phương thức quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ truyền thông đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin trên môi trường mạng.

Thành phố tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các chuyên mục, chuyên trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

c) Lộ trình thực hiện đến năm 2025

- Từ đầu năm 2020, bắt đầu thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thể và được giao quyền tự chủ tài chính theo định hướng quy hoạch (đang thực hiện tự chủ một phần).

- Đến hết năm 2020, hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức (nhân sự, phòng chuyên môn); xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới theo đúng mục tiêu cụ thể và được giao quyền tự chủ tài chính theo định hướng quy hoạch (tự chủ chi thường xuyên).

- Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2018 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước so với giai đoạn 2016 - 2020.

- Đến cuối năm 2025 hoàn thành Đề án và xuất bản số đầu tiên Tạp chí Du lịch đồng bằng (trực thuộc Báo Cần Thơ) theo cơ chế tự chủ tài chính.

2. Đối với Phát thanh và Truyền hình (báo nói và báo hình)

a) Định hướng sắp xếp

- Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đầu tư trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tổ chức sản xuất chương trình, kiểm duyệt thông tin, truyền dẫn đảm bảo công tác phát thanh - truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn của thành phố; tăng cường liên kết sản xuất chương trình theo hướng lành mạnh, thuần Việt nhằm tăng thu; bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước). Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin tức thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

- Đến năm 2020, Đài PTTH thành phố Cần Thơ tiếp tục tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (đang thực hiện). Thành phố có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

- Nâng cao chuẩn kỹ thuật truyền hình đạt tiêu chuẩn gắn với yêu cầu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ truyền thông tiên tiến hiện nay. Hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thiết bị sản xuất chương trình để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tự sản xuất mới chương trình.

- Đối với dịch vụ truyền hình trả tiền, truyền hình internet OTT: Nghiên cứu liên kết phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình, đáp ứng nhu cầu của người xem trong điều kiện thu nhập và mức sống ngày càng được nâng cao, mang đến cho người xem nhiều sự lựa chọn với nội dung phong phú, đa dạng, chủ động thời gian xem các chương trình yêu thích. Đây là cơ hội để tăng doanh thu trong điều kiện quảng cáo trên internet ngày càng tăng mạnh.

b) Phương án sắp xếp

- Thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì 01 kênh phát thanh và 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của đất nước và của địa phương.

- Đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp: Đổi mới công nghệ, phương thức quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế bao phủ thông tin, khả năng tương tác, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ truyền thông đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin trên môi trường mạng; đồng thời tăng khả năng khai thác nguồn thu từ trang thông tin điện tử tổng hợp.

b) Lộ trình thực hiện đến năm 2025

- Đến hết năm 2020: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức (nhân sự, phòng chuyên môn) theo đúng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt và Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ. Được quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đến năm 2025: Đài PTTH thành phố cơ bản được đầu tư về trang thiết bị kỹ thuật, vật chất, điều kiện hoạt động và sản xuất chương trình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp (kinh phí đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật từ thành phố đầu tư; kinh phí hoạt động thường xuyên do Đài Phát thanh và Truyền hình tự bảo đảm cân đối).

3. Đối với Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ

a) Định hướng sắp xếp

Đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm đối tượng độc giả; thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối văn nghệ của Đảng, các tác phẩm văn học nghệ thuật, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cần Thơ đến với bè bạn trong, ngoài nước.

b) Phương án sắp xếp

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Cần Thơ tiếp tục duy trì, đầu tư 01 Tạp chí Văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị đã được xác định.

- Thành phố có cơ chế hỗ trợ phát triển Tạp chí về mặt kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là các sự kiện văn học, nghệ thuật (thơ, văn…) phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đến độc giả.

c) Lộ trình thực hiện đến năm 2025

- Đến năm 2020, Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn Ban Biên tập, hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thể và thực hiện kinh phí theo cơ chế đặt hàng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

- Đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới; có cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động tự chủ.

4. Đối với Tạp chí Khoa học Cần Thơ

Căn cứ Mục III, Khoản 1, Điểm đ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Các cơ quan cấp sở, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ quan báo chí”.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nêu rõ: “phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ,... của vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Từ cơ sở trên, thành phố Cần Thơ sẽ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí Khoa học Cần Thơ tiếp tục duy trì hoạt động, phát triển để trở thành tạp chí chuyên ngành KHCN tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể như sau:

a) Định hướng sắp xếp

- Phát triển Tạp chí Khoa học Cần Thơ trở thành tạp chí chủ lực, tiêu biểu chuyên ngành Khoa học Công nghệ. Ngoài nhiệm vụ chính trị của ngành, Tạp chí gắn kết với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Huy động các nguồn lực xã hội để đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí; mở rộng phương thức tiếp cận thông tin nhằm tạo thuận lợi phục vụ các đối tượng chuyên ngành.

- Về nội dung: Tiếp tục đổi mới, phát triển các bài viết chuyên sâu về thành tựu nghiên cứu Khoa học Cần Thơ của đội ngũ các nhà tri thức; các bài viết về kết quả ứng dụng tiến bộ Khoa học Cần Thơ trên các lĩnh vực; phát triển các chuyên mục của Tạp chí để khuyến khích sự tương tác giữa tác giả với độc giả.

- Về hình thức: Đổi mới hình thức Tạp chí phù hợp với đối tượng bạn đọc dựa trên các ứng dụng cao về công nghệ thông tin trong cách thể hiện. Trong in ấn, hướng đến sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

b) Phương án sắp xếp

- Tiếp tục hoàn thiện và đa dạng hóa Ban biên tập (kiêm nhiệm) cùng đội ngũ cộng tác viên. Huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của các nhà khoa học đầu ngành để phát triển Hội đồng cố vấn khoa học của Tạp chí.

- Tăng cường cơ sở vật chất tranh thiết bị phục vụ Tạp chí; đào tạo và phát triển đội ngũ biên tập viên theo hướng chuyên nghiệp; khai thác có hiệu quả các tư liệu chuyên ngành phục vụ bài viết để đăng tải trên Tạp chí.

- Trong khả năng và điều kiện cho phép, Tạp chí sẽ từng bước phát triển dịch vụ báo chí qua các hình thức như giới thiệu, quảng bá thông tin chuyên ngành phù hợp với quy định của pháp luật nhưng không ảnh hưởng tới tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

c) Lộ trình thực hiện đến năm 2025

- Đến năm 2020, Tạp chí Khoa học Cần Thơ hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ Ban Biên tập và Cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động Tạp chí.

- Đến năm 2025 kinh phí thực hiện theo cơ chế đặt hàng nhằm phục vụ các nhiệm vụ được xác định về Khoa học Công nghệ; có biên chế chuyên trách và cơ sở vật chất riêng; phấn đấu tự chủ 50 % kinh phí hoạt động thường xuyên, trở thành Tạp chí Khoa học Công nghệ tiêu biểu của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

5. Đối với Công an thành phố Cần Thơ

a) Từ năm 2020 Công an thành phố Cần Thơ nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập mới 01 ấn phẩm Báo Công an Cần Thơ (Sau khi có ý kiến của Bộ Công an), việc cấp giấy phép hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Báo chí năm 2016; Việc thành lập mới 01 ấn phẩm Báo Công an Cần Thơ nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, cổ vũ phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, qua đó giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

b) Đến năm 2025, Công an thành phố Cần Thơ hoàn thiện đội ngũ Ban Biên tập, phóng viên và cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo cơ chế tự chủ và đúng với tôn chỉ mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí.

6. Đối với cơ quan, văn phòng đại diện (VPĐD) báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn

a) Thành phố Cần Thơ có vị trí địa lý nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có hạ tầng kỹ thuật - văn hóa xã hội phát triển thuận lợi, do đó Cần Thơ luôn được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác chọn nơi đây để đặt trụ sở, văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú. Tính đến nay đã có 65 cơ quan, VPĐD, phóng viên thường trú cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác chính thức đóng trên địa bàn (chưa kể khoảng 15 cơ quan báo chí khác có phóng viên thường trú nhưng chưa đăng ký). Trong số các cơ quan báo chí nêu trên có 25 VPĐD (42%) có trụ sở ổn định do nhà đất tự mua hoặc được cấp.

b) Để tạo điều kiện thuận tiện cho báo chí hoạt động theo hướng “Phát triển đi đôi với quản lý tốt”, thành phố Cần Thơ tiếp tục xác định quy hoạch 02 vị trí trên đường Trần Văn Hoài và Nguyễn Văn Cừ (nối dài) thuộc quận Ninh Kiều làm nơi đặt trụ sở, VPĐD cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác.

7. Đối với trường đại học, bệnh viện thuộc thành phố Cần Thơ

a) Các trường đại học, bệnh viện có đủ điều kiện theo quy định được có cơ quan tạp chí khoa học chuyên ngành. Các cơ quan tạp chí thực hiện tự chủ về mặt tài chính, nhân sự theo quy định của pháp luật.

b) Việc cấp giấy phép hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Báo chí năm 2016.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thông tin, tuyên truyền

a) Quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những thông tin tiêu cực, độc hại trên mạng xã hội.

c) Tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn kỹ năng, thói quen khai thác, sử dụng mạng xã hội, thông tin mạng một cách an toàn, hiệu quả.

2. Về pháp luật, cơ chế, chính sách

a) Thực hiện đúng các quy định sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển đi đôi với quản lý tốt các loại hình báo chí và thông tin mạng phù hợp với xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới và điều kiện nước ta cũng như tại địa phương.

b) Cập nhật việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử cho phù hợp thực tế và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

3. Về tổ chức bộ máy

a) Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

b) Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực về quản lý báo chí, thông tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin điện tử. Nâng cao vai trò Người phát ngôn trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

4. Về nâng cao năng lực thực thi pháp luật

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ quan, ấn phẩm báo chí, của cá nhân có trách nhiệm. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt, đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ quan báo chí, ấn phẩm báo chí có sai phạm theo quy định. Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động liên kết, xuất bản ấn phẩm của các cơ quan báo chí. Tăng cường công tác quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nhằm phát huy tác dụng của loại hình thông tin này trong công tác tuyên truyền, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.

b) Chú trọng công tác phối hợp, nâng cao vai trò của Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo.

5. Về tài chính

a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển. Phân định rõ cơ chế tài chính đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và báo chí chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại.

b) Thực hiện đặt hàng Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện theo mục tiêu sản xuất chương trình trong nước đạt 70%, trong đó có 30% tự sản xuất mới trong ngày.

c) Hỗ trợ chính sách về tài chính trong hoạt động liên kết, sản xuất nội dung, chuyên mục, chương trình khoa học, phổ biến kiến thức, giải trí của các cơ quan báo chí.

6. Về nguồn nhân lực

a) Thực hiện đúng các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí theo luật báo chí và các quy định của Đảng.

b) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và kinh tế báo chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo.

c) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong các cơ quan Nhà nước; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí, nhất là kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm xử lý thông tin và sự cố thông tin.

7. Về khoa học, công nghệ

a) Đầu tư nghiên cứu, phát triển các công cụ, giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt báo chí điện tử, thông tin mạng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các chương trình, đề án, dự án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng diện bao phủ thông tin chính thống, đúng định hướng đồng thời ngăn chặn, hạn chế tác động của thông tin tiêu cực, độc hại.

b) Thực hiện đầu tư cho Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ qua Đề án Xây dựng và phát triển Đài đến năm 2025, trong đó có kế hoạch sản xuất và phát sóng theo chuẩn HD.

8. Về hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại

a) Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí địa phương với các cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước, các tổ chức báo chí khu vực và quốc tế.

b) Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước để phát triển sự nghiệp báo chí trên địa bàn thành phố.

c) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực báo chí, thông tin truyền thông.

d) Nâng cao hiệu quả các chương trình thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin quảng bá về Cần Thơ bằng tiếng nước ngoài.

đ) Tổ chức tham quan, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, các mô hình tiên tiến về báo chí của Trung ương, địa phương khác và một số nước có nền báo chí phát triển.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của Chính phủ, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

d) Chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các cơ quan liên quan huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài thành phố, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển báo chí.

3. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Cần Thơ đến năm 2025 theo quy định để các đơn vị thực hiện.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí, tạp chí thuộc thành phố.

5. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

a) Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí yên tâm công tác và phát triển nghề nghiệp.

b) Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những cán bộ, nhân viên, người làm báo của cơ quan báo chí trực thuộc có vi phạm. Chịu trách nhiệm cụ thể hóa nội dung Kế hoạch này theo thẩm quyền, lồng ghép quan điểm, mục tiêu của Kế hoạch vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả.

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực, phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (khi có yêu cầu).

6. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 07/11/2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122