Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 155/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND, ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2016 (sau đây gọi tắt Tháng hành động năm 2016), với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YẾU CẦU

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Tỉnh.

-Vận động toàn xã hội cùng góp sức, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2016: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

* Các thông điệp tuyên truyền: 11 thông điệp gồm:

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016.

- Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

- Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật.

- Quyền của phụ nữ là quyền con người.

- Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động

a) Cấp tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động.

Thời gian: Dự kiến tổ chức Lễ phát động vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, tại TP. Tuy Hòa - Phú Yên.

b) Các huyện, thị xã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động trong thời gian từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016.

3. Hoạt động truyền thông

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và phường, xã, thị trn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học; tổ chức mít tinh, diu hành các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chng bạo lực trên cơ sở giới và các hoạt động có nội dung liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2016 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian din ra Tháng hành động năm 2016.

- Đăng tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động năm 2016 trên trang thông tin điện tử của sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

- Vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà: Huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Lễ phát động Tháng hành động.

- Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng hành động.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả Tháng hành động báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng hành động và Lễ phát động Tháng hành động.

- Phối hp chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và các thông điệp tuyên truyn của Tháng hành động năm 2016, tổ chức treo băng rôn, khu hiệu, pa nô, áp phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới; tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung thực hiện bình đẳng giới vào các hoạt động chuyên môn của ngành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.

4. Công an tỉnh: Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

5. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin bài, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tuyên truyền về chủ đề, mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tháng hành động.

6. Các ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo hành trên cơ sở giới năm 2016.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai tốt Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 phù hp với điều kiện của địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt tăng cường hoạt động của hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, bố trí thời lượng, thời gian phù hợp để tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo hành giới xảy ra tại gia đình và cộng đồng, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành giới theo quy định.

- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương.

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Email: trungkiensldpy@gmail.com) trước ngày 18/12/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch
, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH PY, Báo PY; TTX VN tại PY;
- Lưu: VT, KgVx(Ty).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 10/10/2016 thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


643

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198