Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2016 tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 150/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ TÔN VINH DOANH NHÂN VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2016

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3851/SKHĐT-ĐKKD ngày 15/9/2016, của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tại Công văn số 119/HHDN ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016 nhằm động viên, khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước; đng thời, khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức, phục vụ Lễ tôn vinh phải bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả; tạo sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp và gắn bó giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chc Lễ tôn vinh

1.1. Chủ đề: LTÔN VINH DOANH NHÂN VÀ SẢN PHM TIÊU BIỂU TNH THANH HÓA NĂM 2016

1.2. Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Thanh Hóa

1.3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

1.4. Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày 13/10/2016.

1.5. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị 25B, s 133 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

1.6. Nội dung chương trình: (có dự kiến chương trình gửi kèm theo).

1.7. Thành phn, số lượng đại biểu tham dự:

- Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh; Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc nhà nước, VCCI chi nhánh Thanh Hóa; đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng đại biểu dự kiến: Khoảng 650 đại biểu, trong đó có khoảng 550 lãnh đạo doanh nghiệp.

2. Các hoạt động khác: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Doanh nhân Việt Nam và giải Tennis chào mừng ngày kỷ niệm do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là đầu mối chung trong việc triển khai các hoạt động tổ chức Lễ tôn vinh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung chương trình, hội trường và các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ tôn vinh, đảm bảo chu đáo, trang trọng và thiết thực; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công tác chuẩn bị trước ngày 10/10/2016.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng nội dung băng-rôn, khẩu hiệu, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

- Dự thảo các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại Lễ tôn vinh (trong đó, nêu rõ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch hành động khâu đột phá, đề án, cơ chế chính sách...liên quan đến doanh nghiệp và kỳ vọng tương lai ở cộng đồng doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07/10/2016.

2. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị hội trường, biển tên, tiệc chiêu đãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ tôn vinh; thiết kế, in ấn Giấy mời, lập danh sách các doanh nghiệp tham dự, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Giấy mời tham dự Lễ tôn vinh chậm nhất vào ngày 06/10/2016.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền bằng băng-rôn, khẩu hiệu tại các thị trấn, các khu vực trung tâm của các địa phương đhưởng ứng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 từ ngày 08 đến hết ngày 13/10/2016.

- Tổ chức bình chọn, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu theo nguyên tắc dân chủ, công khai, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ động tổ chức Giải Tennis tranh cúp doanh nhân như đề nghị của Hiệp hội nhằm khuyến khích phong trào thể thao, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo các doanh nghiệp.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phi hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Giấy mời đại biểu tham dự Lễ tôn vinh, hoàn thành chậm nhất vào ngày 06/10/2016.

- Chuẩn bị tuyên blý do, giới thiệu đại biểu và hoàn chỉnh bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo, thẩm tra bài phát biểu của đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Tổ chức gửi và thu thập Phiếu đánh giá, chấm điểm của các doanh nghiệp về “Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp hoặc mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với các sở, ban, ngành ít quan hệ với doanh nghiệp” đối với sở; “Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” đối với UBND cấp huyện để làm cơ sở đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của các đơn vị.

- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị thực đơn, công tác lễ tân, hậu cần tại Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ tôn vinh (đấu mối mời 02 ca sỹ chuyên nghiệp biểu diễn kết hợp với các tiết mục do các đoàn nghệ thuật của sở).

5. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu lựa chọn 10 sản phẩm tiêu biểu và khoảng 60 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh để vinh danh tại Lễ tôn vinh theo đúng quy định; xây dựng kịch bản chi tiết công tác khen thưởng tại Lễ tôn vinh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07/10/2016.

6. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thiết kế và xây dựng sân khấu buổi lễ (có màn hình Led); xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Lễ tôn vinh; tổ chức dẫn chương trình tại buổi lễ; xây dựng các phóng sự hoạt động của doanh nghiệp bằng hình thức video clip để tuyên truyền trên sóng truyền hình và trình chiếu tại buổi lễ; chuẩn bị các điu kiện cần thiết để tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ tôn vinh.

7. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong công tác tuyên truyền bằng băng-rôn, khẩu hiệu tại các thị trấn, các khu vực trung tâm của các địa phương để hưởng ứng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng dự toán kinh phí tổ chức buổi Lễ tôn vinh, gửi Sở Tài chính.

2. Giao Sở Tài chính nghiên cứu dự toán kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác tổ chức Tiệc chiêu đãi và truyền hình trực tiếp Lễ tôn vinh.

3. Về nguồn kinh phí:

- Kinh phí tổ chức Tiệc chiêu đãi và truyền hình trực tiếp Lễ tôn vinh được trích từ nguồn ngân sách tnh hỗ trợ cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Kinh phí chi khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

- Kinh phí chi cho các nội dung còn lại của Lễ tôn vinh và các hoạt động tuyên truyền, giải thể thao: Đnghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh huy động nguồn xã hội hóa của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tnh để triển khai, thực hiện.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tchức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- V
ăn phòng UBND tnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Văn hóa, Th
thao và Du lịch;
- Ban Thi đua - Khen thưởng t
nh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (T710).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2016 tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79