Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 147/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các lực lượng, các cấp, các ngành, công tác triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, hầu hết các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn 2012 - 2015 đều đạt và vượt. Một số kết quả nổi bật là: Công tác phòng chng ma túy ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo; công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, phù hợp tình hình điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Triệt xóa được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào địa bàn. Không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào; xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; phát sinh các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy-ma túy lây lan trong trường học. 100% người nghiện có hồ sơ quản lý; số người nghiện được áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng tăng qua từng năm; số người nghiện tham gia điều trị nghiện bng thuốc thay thế Methadone vượt chtiêu được giao. Giữ được 02 địa bàn cấp huyện (Nam Đông, A Lưới) không có tệ nạn ma túy. Những kết quả đạt được là hết sức quan trọng, góp phn tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo công tác đu tranh phòng, chng ma túy. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đủ mạnh; nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục nhiều lúc chưa đúng đối tượng nên chưa thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhiều lúc chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, số người nghiện[1] và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy[2]; đặc biệt, ma túy là cần sa từ Lào, ma túy tổng hợp từ các tỉnh phía Nam xâm nhập vào địa bàn, số đi tượng ngoại tỉnh đến để hoạt động phạm tội về ma túy có dấu hiệu gia tăng; đối tượng tại chỗ hoạt động liều lĩnh, tinh vi hơn gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý; nhiều năm trở lại đây đều có học sinh, sinh viên phạm tội về ma túy. Việc xác định tình trạng nghiện; các biện pháp cai nghiện, nhất là tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện; công tác kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng. Thái độ kỳ thị của một bộ phận nhân dân đối với người phạm tội, mắc tệ nạn ma túy vẫn còn khá phổ biến nên khiến họ mặc cảm, tự ti, khó hòa nhập cộng đồng... Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy còn nhiều bất cập, nhất là đối với việc xác định tình trạng nghiện, tổ chức công tác cai nghiện. Những vấn đề trên là thách thức không nhỏ trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong hiển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017, trên cơ sở tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2020 với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy; phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội. Cụ thể:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp.

2. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện tăng từ 5% trở lên so với năm trước; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy, trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới; hàng năm, tổ chức triệt xóa 5 - 10% sđiểm sử dụng ma túy trái phép.

3. Phấn đấu kiềm chế, không để phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1 % số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020, có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; hàng năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế củng cố, xây dựng được ít nhất 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

4. Hàng năm, từ 80% trở lên người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; cơ sở điều trị, cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp từng vùng, miền, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội khác.

2. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng đấu tranh ngăn chặn các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào, các tỉnh, thành khác xâm nhập vào địa bàn và triệt xóa các điểm sử dụng ma túy trái phép. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, nhất là đối với các tỉnh giáp biên của nước CHDCND Lào.

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy trên địa bàn.

4. Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

5. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chng ma túy.

- Nâng cao năng lực nm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào, đi qua địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó, ưu tiên tăng cường lực lượng chuyên trách và bộ phận tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Nghiên cứu, tổng kết công tác để đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chng ma túy, nhất là sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan.

Tổ chức quản lý chặt chẽ các ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

- Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chng ma túy của các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác phòng, chng và kiểm soát ma túy. Ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê về phòng, chng ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Xác định rõ vai trò, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Tiến hành nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch gia tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, địa phương. Xây dựng các phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, internet, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, hạn chế việc trao đổi thông tin để mua bán, quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

- Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng; các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn...

- Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chng ma túy ở cấp cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có ma túy. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy phát sinh; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã và các tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình phòng, chống ma túy hoạt động có hiệu quả.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

- Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện hành.

Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp đấu tranh. Hỗ trợ trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nhằm đáp ứng thực tiễn đấu tranh và các yêu cầu pháp luật mới.

- Tranh thủ sự chỉ đạo, phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan chuyên trách Trung ương và địa phương đối với công tác phòng, chng ma túy trên địa bàn.

- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy, như: Điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; ngăn chặn ma túy xâm nhập ở khu vực biên gii; triệt xóa các điểm sử dụng ma túy trái phép; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm soát không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt đtài sản do phạm tội mà có.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đm bo an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các tiêu chí xác định mức độ lạm dụng, nghiện ma túy và phác đồ điều trị nghiện, rối loạn do sử dụng ma túy phù hợp với các quy định pháp lý và thực tế; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch, nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy theo hướng đa chức năng, thân thiện và để tiếp cận đối với người nghiện. Nghiên cứu, đề xuất, đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp tình hình thức tế.

Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở y tế.

- Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy, lồng ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Mở rộng điều trị Methadone, nhất là tại các huyện xa trung tâm và phạm nhân trong trại tạm giam.

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bviệc điều trị, khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, các cơ quan liên quan ở địa phương.

- Tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định; chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các dự án:

* Dự án “Htrợ, nâng cao năng lực phòng, chng ma túy cho các lực lượng chuyên trách của lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”.

+ Mục tiêu:

Hàng năm, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách của lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đáp ứng các yêu cầu đề ra; tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, phức tạp.

Hàng năm, 100% các vụ án ma túy lớn, phức tạp được xét xử đúng người, đúng tội và đảm bảo thời gian luật định; 80% hồ sơ người nghiện thuộc diện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

+ Nhiệm vụ:

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp những công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Hỗ trợ kinh phí điều tra, xử lý các vụ án ma túy, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có yếu tố nước ngoài hoặc xảy ra tại những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế - xã hội.

Tăng cường năng lực; hỗ trợ nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tòa án, Viện kiểm sát trong truy tố, xét xử án ma túy.

Hỗ trợ thí điểm mô hình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy (Tòa ma túy) khi Trung ương triển khai.

* Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”.

Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

* Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy".

+ Mục tiêu:

Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông qua việc trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại.

+ Nhiệm vụ:

Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác chiến đu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phm về ma túy các cấp; các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; trang thiết bị phục vụ công tác giám định, phát hiện chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

* Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

+ Mục tiêu:

Không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma túy.

Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp của 20% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

Mỗi năm phấn đấu giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm hơn 1% số người nghiện ma túy trên địa bàn. Hàng năm, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy.

+ Nhiệm vụ:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Thực hiện rà soát, thống kê, phân loại và lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy. Quản lý người nghiện, điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy.

Xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghin ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Phối hợp tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và học viên tại cơ sở cai nghiện, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

* Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Mục tiêu:

+ Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và an ninh trật tự.

+ Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

+ Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghin được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

+ Tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật và nhu cầu cai nghiện của 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý.

+ Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

+ Nâng tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị lên 80% năm 2020.

+ Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề lên 50% năm 2020.

+ Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm lên 50% năm 2020.

+ 100% cơ sở cai nghiện ma túy, điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn định mức kinh tế - kthuật của các loại hình cơ sở cai nghiện ma túy, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án Đổi mới công tác cai nghiện.

+ Rà soát, đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy, điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 6/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 15/12/2016 về thực hiện quy hoạch cơ sở cai nghin ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy.

+ Rà soát các cơ sở Y tế (Trung tâm phòng, chống HIV, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố) có thể tham gia công tác điều trị nghiện tự nguyện tại các địa phương để cải tạo, nâng cấp và giao nhiệm vụ về điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện, điều trị nghiện tự nguyện phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

+ Nghiên cứu, xây dựng các mô hình thí điểm điều trị, cai nghiện ma túy: Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm người nghiện ma túy; nghiên cứu, thí điểm áp dụng các mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy, điều trị, cai nghiện có hiệu quả trên thế giới, khu vực và trong nước; xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình cai nghiện phục hồi phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; nghiên cứu, xây dựng các mô hình tổ chức học nghề đặc thù cho người nghiện ma túy, mô hình hướng dẫn tìm việc làm, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh kết nối giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy.

+ Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên, đồng đẳng viên: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, chuẩn hóa cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy; chương trình, nội dung đào tạo các kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy (xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin quản lý; dịch vụ công trực tuyến; đào tạo về tư vấn, điều trị, cai nghiện trực tuyến...).

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức: Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tuyên truyền các mô hình xã, phường làm tốt công tác cai nghiện; các điển hình cai nghiện thành công; tình nguyn viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

+ Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các chính sách, Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy và khuyến nghị giải pháp cơ chế chính sách phát triển hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy.

+ Tổ chức ứng dụng, triển khai nhân rộng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện và các phương pháp cai nghiện của Việt Nam vào công tác cai nghiện ma túy.

+ Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và cơ chế quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Nghiên cứu, triển khai mô hình trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội theo mô hình “Tiền xét x”, phối hợp Tòa án nhân dân xây dựng và triển khai thí điểm, từng bước nhân rộng mô hình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy (Tòa ma túy) khi Trung ương triển khai.

+ Huy động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai.

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác cai nghiện ma túy tại các địa phương.

3. SY tế

- Nghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

- Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả, thí điểm và từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung Kế hoạch.

- Phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng".

- Mục tiêu:

* Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống ma túy.

+ Đến năm 2020, ít nhất 30% sxã, phường thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy.

+ Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các cơ quan báo chí cấp tỉnh.

+ Đến năm 2020, đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chng ma túy.

+ 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy.

+ Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về phòng, chống ma túy; giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; giới thiệu những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp.

+ Biên tập, cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin Internet bằng cách truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, ma túy bng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải bài viết, khẩu hiệu về phòng, chống ma túy trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, điện thoại di động để tăng cường hiệu quả truyền thông; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet và mạng xã hội.

+ Phối hợp các tổ chức, cá nhân xây dựng các sản phẩm truyền thông phòng, chống ma túy, đa dạng hóa công tác tuyên truyền.

+ Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng viên các cơ quan báo chí, cán bộ các phòng Văn hóa và Thông tin và các đài Phát thanh ở cơ sở.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Triển khai các phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong Kế hoạch; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chng ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” và với các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy.

- Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của nhân dân, hướng ti:

+ 100% các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy.

+ 100% đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền văn hóa, văn nghệ lưu động tiến hành các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

+ Sản xuất sản phẩm truyền thông; tổ chức các sự kiện định hướng tuyên truyền phòng, chống ma túy góp phần tạo nên không khí ra quân đồng bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về phòng, chống ma túy, cụ thể:

+ Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các thiết chế văn hóa, các điểm công cộng dưới các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; mít-tinh; giao lưu văn hóa; thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”.

+ Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động lồng ghép chiếu các phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế; các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Chỉ đạo thng nhất và đồng bộ công tác phòng, chống ma túy trong trường học, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp trong tất ccác cấp học, bậc học.

* Sở Giáo dục, Đại học Huế chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mục tiêu:

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không đtệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, nhất là các trường học đóng trên địa bàn các xã, phường trọng điểm loại III về ma túy (có một trong những tiêu chí là: có từ 20 đến dưới 60 người nghiện ma túy, theo quy định tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an), tiến tới:

+ 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn phức tạp về ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

+ 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”.

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học đóng trên địa bàn phức tạp về ma túy.

+ Xây dựng, hỗ trợ phương tiện, thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ, như: Câu lạc bộ “Văn minh học đường và phòng, chống tệ nạn xã hội”...

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp về phòng, chống ma túy trong trường học.

+ Rà soát, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa; tăng cường tài liệu tuyên truyền giáo dục ngoại khóa ở các cấp học, trình độ đào tạo.

+ Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

+ Thí điểm thử ma túy nhanh trong học sinh, sinh viên tại một số trường.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thuộc Công an, Hải quan thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế qua biên giới và đấu tranh chống tội phạm ma túy; nghiên cứu, đề xuất tổ chức cho các cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn biên gii tham gia cai nghiện ma túy với phương châm “quân dân y” kết hợp.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện nội dung Dự án “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng”.

- Mục tiêu:

+ Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho 100% cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn biên giới, hải đo.

+ Triển khai các biện pháp ngăn chặn, không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới.

+ Phối hợp quản lý 100% người nghiện ma túy tại địa bàn biên gii.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tại các Đồn, cửa khẩu.

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy.

+ Trang cấp, nâng cấp, sửa chữa các phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho lực lượng chức năng.

8. Sở Công Thương

- Phi hp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan xây dựng các kế hoạch kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh tiền chất theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phi hp Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống ma túy phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

10. Sở Tài chính

- Tổng hợp phương án phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương; tổng hợp, cấp phát kinh phí thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

11. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu chỉ đạo phối hợp liên ngành về phòng, chống ma túy; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy.

12. Các sở, ban, ngành khác

Có trách nhiệm tham gia xây dựng, triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trin khai thực hiện Đề án Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

- Mục tiêu:

+ Đến năm 2020, 70% bộ phận công nhân lao động khu công nghiệp hiểu biết đầy đủ về nhiệm vụ phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma túy.

+ Hàng năm, có 80% trở lên số cơ quan, đơn vị tại các khu công nghiệp phối hợp với lực lượng Công an xây dựng mô hình an toàn về an ninh trật tự.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân lao động các khu công nghiệp đến năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy giữa các cấp Công đoàn với Công an cùng cấp trên địa bàn.

+ Triển khai cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

+ Triển khai các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi cho cán bộ, công nhân viên chức lao động về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông tổ, nhóm; xây dựng và cấp phát tài liệu truyền thông về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đến công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

+ Phối hợp Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường làm việc và địa bàn công tác của đơn vị, tuyên truyền và tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

+ Xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại các khu công nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tham gia thực hiện Kế hoạch phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung của Kế hoạch.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, trong đó xác định chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn.

- Thống nhất quản lý, huy động và lồng ghép các nguồn lực; tổ chức điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án trên địa bàn. Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung được phân công.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan lĩnh vực phòng, chống ma túy do địa phương quản lý theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

16. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác với các sở, ngành, địa phương liên quan trong phòng, chống ma túy.

- Phối hợp Công an tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của lực lượng Công an; các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và nâng cao năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”.

- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Tòa ma túy” theo chỉ đạo của Trung ương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; tổ chức xây dựng và phối hợp triển khai các Dự án, Đề án của Chương trình; định kỳ (6 tháng và hàng năm), sơ kết giữa kỳ (năm 2018) và tổng kết có báo cáo về Công an tỉnh để tập hợp báo cáo.

3. Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; định kỳ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa các nguồn kinh phí khác của Trung ương, địa phương về thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 [1] Năm 2011: 49 vụ, 353 người nghiện; 2012: 47 vụ, 397 người nghiện; 2013: 52 vụ, 463 người nghiện; 2014: 50 vụ, 463 người nghiện; 2015: 38 vụ, 476 người nghiện.

[2] Năm 2011: 42 xã, phường, thị trấn; 2012: 57, 2013: 56, 2014: 65 vụ, 2015: 65 vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 30/06/2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.776

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94