Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hi Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; giúp công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

- Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố; quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và từng bước đưa Hải Phòng trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia.

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng, qua đó thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, tập trung khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, góp phần thúc đy lượng khách du lịch đến với thành phố, phấn đấu đạt mục tiêu đón và phục vụ 8 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng vào năm 2020.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong việc tiếp cận các thông tin về du lịch Hải Phòng; đi mới phương thức quảng bá du lịch; đẩy mạnh phát triển marketing điện tử phục vụ hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2018 - 2020 cần bám sát nội dung các Nghị quyết phát triển du lịch của Trung ương và thành phố, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và nhu cầu của các doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến, tiếp thị sản phẩm.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương, các tỉnh, thành phố có quan hệ hợp tác với Hải Phòng về phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các cơ quan đại diện ngoại giao, các hãng truyền thông và các công ty du lịch lớn trong và ngoài nước nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Hải Phòng tới thị trường khách trong nước và quốc tế.

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện, định hướng đúng mục tiêu và đối tượng được tuyên truyền; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thời gian qua.

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo sử dụng hợp lý ngân sách nhà nước và vận động các nguồn xã hội hóa.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH:

1. Công tác nghiên cứu, phát triển thị trường:

- Khai thác và phát triển các thị trường mục tiêu, cụ thể: khách du lịch nội địa (Hà Nội và các tỉnh, thành khu vực phía Nam; các tnh, thành phố có đường bay thẳng tới Hải Phòng); khách du lịch quốc tế (các nước Đông Bắc Á, Nga, Pháp, Anh...). Mrộng và chú trọng việc liên kết vùng, nhất là đối với 02 trọng điểm du lịch quốc gia Hà Nội, Quảng Ninh.

- Tổ chức chương trình nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá du lịch Hi Phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trong nước và quốc tế; các địa phương có đường bay thẳng tới Hải Phòng; ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tiếp cận các thị trường du lịch, mục tiêu thông qua các chương trình phát động thị trường, xúc tiến điểm đến...; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu của đơn vị; nghiên cứu thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước; kết nối các đơn vị lữ hành trên cả nước đưa khách về Hải Phòng nhằm tiếp cận, quảng bá và thu hút khách du lịch đến với thành phố.

2. Ứng dụng E-marketing trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch:

- Xây dựng và triển khai chương trình tng thứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý du lịch, đặc biệt là quản lý tài nguyên, sản phẩm du lịch; tổng hợp và số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bao gồm: tài nguyên du lịch tự nhiên, lịch sử, văn hóa, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, các dịch vụ khác, số liệu thống kê kết quả hoạt động du lịch; dữ liệu về pháp luật, cơ chế chính sách; các dự án đầu tư; các tour, tuyến du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin du lịch Hải Phòng trên thiết bị di động nhằm quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, các điểm đến, dịch vụ du lịch đặc sắc của thành phố.

- Xây dựng các ấn phẩm thông tin điện tử tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng giúp du khách dễ dàng hơn trong tiếp cận và tra cứu thông tin.

3. Thiết kế, xuất bản, sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm, quà tặng quảng bá, xúc tiến du lịch:

- Biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu thị hiếu của từng phân khúc thị trường khách du lịch, phục vụ tuyên truyền tại chỗ, tuyên truyền tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế bao gồm: sách hướng dẫn du lịch Hải Phòng; tập gấp giới thiệu các tuyến, điểm du lịch; bản đồ du lịch; bưu thiếp (postcard); sách ảnh (photobook)... trình bày bằng các ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

- Hàng năm nghiên cứu, thiết kế các mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch mang nét đặc trưng thành phố Hải Phòng để bổ sung vào hệ thống mặt hàng quà lưu niệm du lịch của thành phố. Thông qua các sản phẩm quà tặng lưu niệm góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng tới khách du lịch trong nước, quốc tế.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống quầy hàng trưng bày và bán sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng du lịch của địa phương.

4. Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Phối hợp với các công ty truyền thông trong nước và quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim quảng bá du lịch Hải Phòng như: du lịch biển đảo, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực Hải Phòng...

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố..., chủ yếu tập trung giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn, chia scác trải nghiệm của du khách, các dịch vụ du lịch chất lượng, các dự án thu hút đầu tư, phát triển du lịch, các điển hình tốt về phát triển du lịch, ý nghĩa và vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của đất nước và thành phố.

- Nâng cấp và phát triển Cổng Thông tin du lịch đa ngôn ngữ cung cấp các thông tin hữu ích về du lịch Hải Phòng, các địa chỉ cần thiết, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng; tích hợp các tính năng tra cứu thông tin, đặt dịch vụ du lịch cho du khách trên trang thông tin điện tử du lịch Hải Phòng: www.sodulichhaiphong.gov.vn; đặt link liên kết trên website của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương trong nước và các tỉnh, thành phố quốc tế có quan hệ hợp tác với Hải Phòng.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng trên các kênh truyền hình có tỷ lệ người xem cao của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV3, VTV4, VTV6, VTV9...), Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC9, VTC10...), một số Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương, kênh truyền hình đối ngoại, kênh truyền hình quốc tế dưới hình thức phát sóng tin, bài, phóng sự, clip quảng bá...

- Tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng trên các báo, tạp chí uy tín trong và ngoài nước theo chủ đề cụ thể của từng kỳ phát hành, tập trung giới thiệu các khu, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, các sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố Hải Phòng, các dự án đầu tư phát triển du lịch. Phối hợp với Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hi Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và Văn phòng đại diện các báo trên địa bàn thành phố tuyên truyền trước, trong, sau các sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tới du khách trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử uy tín, có lượt truy cập cao, thu hút sự tương tác trực tiếp của người xem: Facebook, Twister, Instagram, Youtube, Tripadvisor, Traveloka...

- Phối hợp với các đơn vị như VNtrip, VTVgo, Heritage... tổ chức các cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hải Phòng, trải nghiệm du lịch Hải Phòng,... dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

- Tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng trên các biển quảng cáo tấm lớn tại các cửa ô chính vào thành phố; duy trì các bảng, biển hướng dẫn cho khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch; xây dựng và lắp đặt mới các quầy thông tin tại Ga Hải Phòng, bến tàu du lịch,...

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch trong nước:

- Tham gia các hoạt động trong chương trình, sự kiện du lịch quốc gia do Tổng cục Du lịch tổ chức; các sự kiện “Năm Du lịch quốc gia” tại các địa phương đăng cai tổ chức; các hội chợ du lịch trong nước, các hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch của Trung ương, khu vực và các tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển du lịch đtuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng; vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu và chào bán sản phẩm tại các hội chợ, sự kiện du lịch lớn, khuyến khích các doanh nghiệp có chương trình giảm giá, kích cầu nhằm thu hút khách du lịch đến với Hải Phòng.

- Lập danh mục các sự kiện và hoạt động dự kiến tổ chức theo kế hoạch hàng năm hoặc theo đề xuất (hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội chợ, trin lãm, sự kiện...) gắn với quảng bá thu hút du khách tham dự.

- Nghiên cứu tổ chức các sự kiện du lịch lớn, thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng tới du khách trong và ngoài nước.

- Tổ chức mời các hãng lữ hành, các đoàn phóng viên báo chí tới Hải Phòng khảo sát và tìm kiếm cơ hội liên kết, hợp tác phát triển du lịch; tổ chức các chương trình xúc tiến điểm đến tại một số tỉnh, thành phố là thị trường du lịch trọng điểm của Hải Phòng: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa...

- Thiết lập hệ thống thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tại chỗ bằng việc tổ chức cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng bá du lịch tại một số nơi như nhà ga, bến tàu, sân bay, nhà hàng, khách sạn, đim tham quan, đim dừng chân trong thành phố.

6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch tại nước ngoài:

- Tham gia có chọn lọc hội chợ du lịch quốc tế; các chương trình Roadshow xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến Việt Nam ở nước ngoài như: Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam; Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam; Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam (roadshow) tại các thị trường du lịch trọng điểm để liên kết giới thiệu quảng bá về du lịch Hải Phòng.

- Phối hợp trong các chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố với hoạt động xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Âu,...

- Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip do Bộ Ngoại Giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các hãng hàng không hoặc các đoàn phóng viên báo chí các nước tổ chức trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hàng năm (trong đó Hải Phòng là một điểm đến trong lịch trình).

- Tham gia tích cực và chủ động các hoạt động của các tổ chức, hiệp hội du lịch quốc tế: đăng ký là thành viên Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới... nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch.

- Thực hiện các chương trình xúc tiến, liên kết, hợp tác du lịch với các tnh, thành phố quốc tế có tiềm năng phát triển du lịch, kết nối tour tuyến như: Incheon, Kitakyushu, Bangkok, Phuket,...

- Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước, các thành phố nằm trên tuyến hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; các nước khu vực Mekong - Lan Thương... để kết nối xây dựng các tuyến du lịch nội và liên vùng, hỗ trợ khai thác thị trường và tổ chức các chương trình quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Hải Phòng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

7. Tăng cường kết nối hàng không:

- Xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế mới tới Hải Phòng, đồng thời tăng cường chất lượng và tần suất khai thác các đường bay có sẵn.

- Cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá về du lịch; đặt các ấn phẩm quảng bá du lịch Hải Phòng và ấn phẩm của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố tại quầy hỗ trợ thông tin du lịch tại ga đến quốc tế và ga đến nội địa, Cng hàng không quốc tế Cát Bi, nhằm cung cấp cho du khách các thông tin hữu ích khi du lịch tại Hải Phòng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động cân đối, sắp xếp, bố trí trong kinh phí thường xuyên được giao hàng năm và từ kinh phí xã hội hóa để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố:

Chđạo chung việc thực hiện Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020.

2. Sở Du lịch:

- Là cơ quan đầu mối giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nội dung trong Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020; định kỳ trước ngày 20/12 hàng năm báo cáo Ban Chđạo Phát triển du lịch thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan:

+ Triển khai công tác nghiên cứu, phát triển thị trường; tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm, trong nước, quốc tế; ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác, liên kết phát triển du lịch và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tiếp cận thị trường mục tiêu thông qua các chương trình phát động thị trường, xúc tiến điểm đến.

+ Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý du lịch; tổng hợp và số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến; xây dựng phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin du lịch trên thiết bị di động; xây dựng các ấn phẩm thông tin điện tử giúp du khách dễ dàng hơn trong tiếp cận và tra cứu thông tin.

+ Biên tập, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch; nghiên cứu thiết kế các mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch; xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống quầy hàng trưng bày và bán sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch địa phương.

+ Triển khai hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử uy tín; trên các bin quảng cáo tấm lớn; xây dựng và lắp đặt các quầy thông tin du lịch tại Ga Hải Phòng, bến tàu du lịch; cung cấp thông tin tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng cho các cơ quan báo chí, đoàn phóng viên, truyền thông nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch trong nước và tại nước ngoài.

+ Xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế mới tới Hải Phòng.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các đoàn ra, đoàn vào; thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai hoạt động quảng bá du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và th thao.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư quảng bá hình ảnh thành phố và các điểm đến hấp dẫn thông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Đăng tải thông tin giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh du lịch Hải Phòng, các sản phẩm du lịch đặc sắc, các điểm đến hấp dẫn trên Cng Thông tin điện tử thành phố.

4. SThông tin và Truyền thông:

- Phối hp với Sở Du lịch chđạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng.

- Phối hợp tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng cho các cơ quan báo chí, đoàn phóng viên, truyền thông nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

5. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các đoàn ra, đoàn vào; thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài...

- Đầu mối liên hệ địa phương các nước triển khai các Biên bản thỏa thuận đã ký và phát triển các thị trường, địa phương, đối tác mới về du lịch.

- Đầu mối liên hệ các thành phố quốc tế về việc kết nối mở đường bay quốc tế mới.

6. Sở Văn hóa và Th thao:

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ hàng năm và các lễ hội cấp thành phố khác để quảng bá du lịch, kết hợp giữa việc tổ chức lễ hội với các sự kiện văn hóa, th thao, du lịch nhằm thu hút du khách.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép quảng bá du lịch thành ph thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, lồng ghép các nội dung về quảng bá, xúc tiến du lịch Hải Phòng tại các diễn đàn kinh tế, hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế.

8. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

- Phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch mang nét đặc trưng của thành phố Hải Phòng.

9. S Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, tổng hp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tổng hợp quyết toán theo quy định.

10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố.

11. Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

- Căn cứ Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn nhằm thu hút khách du lịch đến với hai trọng điểm du lịch của thành phố.

- Vận động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Hải Phòng tại các sự kiện trong và ngoài thành phố.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác liên kết phát trin sản phẩm, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cng Thông tin đin tử thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Phòng trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các ấn phẩm Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng và trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

- Đổi mới hình thức thể hiện, xây dựng các chương trình chuyên đề, các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu sản phẩm du lịch và các điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố.

13. Hiệp hội Du lịch Hải Phòng:

- Tích cực tham gia và phối hợp với Sở Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của thành phố để giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, các sản phẩm du lịch đặc sắc của Hải Phòng đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

- Phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố liên kết, hợp tác, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao nhằm thu hút du khách và tăng khả năng cnh tranh của du lịch Hải Phòng.

14. Các Sở, ban, ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện:

Căn cứ Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020 và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, chủ động triển khai hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển chung của du lịch thành phố.

15. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố:

- Phối hợp tham gia với Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch của thành phố để giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, các sản phẩm du lịch Hải Phòng đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

- Chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố quảng bá, giới thiệu các dịch vụ đến các thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng.

Trên đây là Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Du lịch trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Du lịch) để có biện pháp khắc phục, nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL, Tổng cục DL;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Chđạo Phát triển du lịch;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể;
- Đài PT&TH H
i Phòng;
- Báo An ninh HP, Báo HP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- UBND các quận, huyện;
- Hiệp hội du lịch H
i Phòng;
-
Các DNDL trên địa bàn TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Các Chuyên viên UBND TP;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113