Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 531/HD-TLĐ về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 531/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 20/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC GẶP MẶT TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ VÀO DỊP SINH NHẬT BÁC 19/5

Căn cứ Hướng dẫn số 45/BTGTW, ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp Sinh nhật Bác 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn.

2. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu, được bình chọn dân chủ từ cơ sở.

3. Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt phải được tổ chức trang trọng, đạt được hiệu quả tôn vinh, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung

- Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có thể báo cáo, minh họa bằng phóng sự, hình ảnh, phim tư liệu…).

- Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu (đọc báo cáo tham luận, hoặc tổ chức giao lưu, trao đổi trực tiếp trên sân khấu...).

- Tuyên dương, trao thưởng.

2. Hình thức

Có thể lựa chọn các hình thức sau:

- Tổ chức Hội nghị biểu dương.

- Tổ chức Lễ báo công và tuyên dương tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến v.v.

3. Thời gian: Được tổ chức vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5 cùng với các hoạt động của “Tháng Công nhân”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, hằng năm LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tùy theo tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lựa chọn một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích để tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng, sau đó sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng.

3. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tăng cường tuyên truyền về tập thể, cá nhân, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Công tác biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ có hướng dẫn riêng.

Việc tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 là đợt sinh hoạt được gắn với các hoạt động của “Tháng Công nhân”, yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) cùng với báo cáo kết quả hoạt động “Tháng Công nhân”.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận Trung ương; Để báo cáo
- TT Đoàn Chủ tịch;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW;
Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan Báo chí Công đoàn;
- Lưu VP, BTG.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
Vương Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 531/HD-TLĐ về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74