Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/HD-LĐLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thanh Thắng
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 4 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 37/HD-LĐLĐ

Quận 4, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

Căn cứ Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Liên đoàn Lao động Quận 4 hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đến các Công đoàn Cơ sở cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

a. Cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách:

Cán bộ Công đoàn không chuyên trách: Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đang công tác tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận 4, có thời gian công tác công đoàn từ 10 năm trở lên.

b. Cán bộ Đảng, Đoàn thể và Chính quyền:

Là người có nhiều đóng góp xây dựng Tổ chức Công đoàn, ngoài các tiêu chuẩn đã quy định cần có thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng ít nhất 5 năm trở lên, cụ thể theo hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ, ngày 02/01/2008 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố xét duyệt đề nghị khen trong đợt Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND cấp Quận.

II. THỦ TỤC VÀ HỒ

Cá nhân cán bộ Công đoàn đối chiếu với tiêu chuẩn, viết bản tóm tắt quá trình công tác (theo mẫu), Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở xét duyệt và có sự nhất trí xác nhận của Cấp Ủy Cơ sở (đối với nơi có tổ chức Đảng), gửi về Liên đoàn Lao động Quận 4; trường hợp Cán bộ Công đoàn đã công tác tại nhiều cơ sở cần phải có xác nhận của các cơ sở trước đó.

Ban Thường vụ LĐLĐ Quận chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ và tổng hợp trước khi gởi về Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn” (Kèm tặng phẩm tùy

IV. THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN:

25/3/2010.

Tặng kỷ niệm chương (trước đây là Huy chương) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ xét tặng một lần, những đồng chí đã được tặng Kỷ niệm chương (Hoặc Huy chương Công đoàn) trước đây không thuộc diện xét nữa.

 

 

 

Nơi nhận:
- BCH, BTV LĐLĐ Quận
- Các CĐCS
- Lưu

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Thắng

 

BẢN KHAI

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Họ và tên

- Sinh ngày: .............................................................................................................................

- Quê quán

- Thành phần bản thân

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Văn hóa

- Ngày tham gia kháng chiến

- Ngày vào Công đoàn

- Ngày vào Đảng CSVN

- Chức vụ hiện nay

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Chức vụ công tác công đoàn

Chức vụ C.tác chuyên môn

Thời gian công tác công đoàn

Tổng thời gian công tác CĐ

C.tác CĐ liên tục hay không liên tục

Ghi chú

Chuyên trách

Không chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận thành tích và ý kiến
Đề nghị khen thưởng của BCH-CĐ cơ sở
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày    tháng    năm 20
Người khai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ ngày 09/03/2010 về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" do Liên đoàn Lao động Quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152