Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 122/TĐKT về lễ trao tặng và đón nhận huy chương, huân chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước

Số hiệu: 122/TĐKT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước Người ký: Cao Kim Hường
Ngày ban hành: 05/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/TĐKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

HƯỚNG DẪN

CỦA VIỆN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC SỐ 122/TĐKT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG VÀ ĐÓN NHẬN HUY CHƯƠNG, HUÂN CHƯƠNG, DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Kế tục nghi lễ trao tặng và đón nhận Huy chương, Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi chung là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước), Viện thi đua - Khen thưởng Nhà nước đã có công văn hướng dẫn số 56/HD-TĐKT ngày 21 tháng 8 năm 1995. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước không được tổ chức theo một nghi thức thống nhất, làm giảm tính tôn vinh, tác dụng giáo dục, nêu gương. Để buổi lễ diễn ra trang trọng nhằm tuyên dương công lao của tập thể, cá nhân, mặt khác tôn vinh phần thưởng của Đảng và Nhà nước; sau khi đã tham khảo ý kiến đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong khi chờ Luật khen thưởng Nhà nước sẽ ban hành, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức lễ trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

-Tuyên dương công lao của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Giáo dục, động viên tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo.

- Tôn vinh phần thưởng của Đảng, Nhà nước.

Yêu cầu:

- Nghi lễ tổ chức trao tặng và đón nhận các phẩn thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước phải trang trọng, khoa học.

- Thực hành tiết kiệm, thiết thực, không phô trương hình thức.

II- NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ KHI TỔ CHỨC NGHI LỄ TRAO TẶNG VÀ ĐÓN NHẬN CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Để đảm bảo được các yêu cầu nêu trên, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước xin hướng dẫn cụ thể một số vấn đề như sau:

1- Mỗi trường hợp khen thưởng chỉ tổ chức trao tặng và đón nhận một lần ở cấp xét thấy có tác dụng giáo dục nêu gương tốt nhất. Nếu có nhiều trường hợp được khen thưởng ở một cấp, trong cùng một khoảng thời gian thì tổ chức trao tặng và đón nhận trong một buổi lễ; nếu trong khoảng thời gian đó có ngày kỷ niệm của đơn vị, bộ, ngành, ngày lễ lớn của đất nước thì tổ chức trao tặng và đón nhận khen thưởng kết hợp trong buổi lễ kỷ niệm.

2- Không tổ chức diễu hành hoặc tổ chức đón rước các hình thức khen thưởng từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác, không tổ chức tiệc tùng nhân dịp lễ đón nhận

3- Tổ chức nghi lễ nhất thiết phải chào Quốc kỳ và hát Quốc ca.

4- Trước khi công bố quyết định khen thưởng phải đọc báo cáo tóm tắt thành tích công lao của tập thể hoặc cá nhân được khen thưởng nhằm tôn vinh, nêu gương, học tập.

Công bố quyết định khen thưởng và trao tặng phần thưởg

+ Khi công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, người công bố quyết định mời tập thể cán bộ, công nhân viên đơn vị đứng dạy, khi công bố xong mọi người vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng; sau đó người công bố quyết định mời những người đại diện cho tập thể, thay mặt cán bộ, công nhân viên đơn vị đứng lên vị trí vinh dự chuẩn bị đón nhận phần thưởng; khi những người đại diện đã đứng ổn định ở vị trí vinh dự, người công bố quyết định mới mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao phần thưởng. Người trao phần thưởng sẽ gắn Huy chương, Huân chương lên lá cờ truyền thống của đơn vị (nếu có) và trao bằng, chứng nhận cho người đứng đầu đơn vị.

+ Khi công bố quyết định khen thưởng cho cá nhân, người công bố quyết định mời cá nhân đứng lên vị trí vinh dự rồi mới công bố, nghe công bố xong những người dự lễ vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, sau đó ngưòi công bố quyết định mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng phần thưởng. Huy chương, Huân chương được gắn lên ngực áo bên trái người được trao tặng. Nếu người được trao tặng trên ngực áo đang đeo các loại Huy chương, Huân chương mà Huy chương, Huân chương được trao tặng lần này cao hơn thì phải được gắn lên cao hơn các Huy chương, Huân chương khác.

6. Trong một buổi lễ tổ chức công bố nhiều quyết định hoặc trong một quyết định có nhiều đối tượng được khen thưởng gồm cả tập thể và cá nhân thì trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau; Huân chương cao được trao trước, thấp hơn trao sau. Nếu nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng mà vị trí tổ chức trao tặng chật hẹp thì có thể ngắt ra trao tặng từng đợt, hình thức khen cao trước, thấp sau.

7.Việc trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước có thể kết hợp trong dịp hội nghị tổng kêt, ngày lễ, ngày thành lập đơn vị... nhưng nghi lễ trao tặng phải có chương trình cụ thể và thực hiện theo đúng các điểm hướng dẫn trong văn bản này.

8. Người công bố quyết định khen thưởng của Đảng và Nhà nước có thể là người đại diện cho các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng các cấp , hoặc đại diện cho văn phòng các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp.

9. Người trao phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Trong một buổi lễ, có thể có nhiều đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự thì mời người có chức vụ của Đảng và chính quyền cao nhất thay mặt Đảng và Nhà nước lên trao thưởng.

10. Nếu trong buổi lễ có mời đại diện của các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoặc trao thưởng cho đối tượng là tổ chức quốc tế hoặc người nước ngoài, tập thể đơn vị liên doanh với nước ngoài thì phải có phiên dịch ra tiếng nước ngoài. Cơ quan tổ chức lễ trao tặng chuẩn bị phiên dịch.

11. Việc tổ chức lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương bậc cao cho các nhà ngoại giao nước ngoài, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước và Bộ ngoại giao sẽ có sự thống nhất riêng.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BUỔI LỄ

Lễ trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước phải tổ chức trang trọng, với những nội dung chính sau:

1 Khai mạc:

- Chào cờ, hát quốc ca.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2- Thủ trưởng đơn vị báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị cá nhân đã đạt được trong thời gian xét khen thưởng. (Nếu trao tặng cho nhiều tập thể, cá nhân thì báo cáo tóm tắt thành tích chung, không đọc bản thành tích của từng cá nhân, tập thể)

3- Công bố quyết định khen thưởng.

4- Trao tặng và đón nhận Huân chương, Huy chương, danh hiệu Anh hùng hoặc các hình thức khen thưởng khác.

5- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên.

6- Phát biểu của đơn vị, cá nhân được nhận phần thưởng.

7- Tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời (trong khi chờ Luật khen thưởng Nhà nước) việc tổ chức lễ trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Hướng dẫn này được áp dụng chung trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, thay thế cho công văn hướng dẫn số 56/HD- TĐKT ngày 21-8-1995 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm vướng mắc xin phản ánh về Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước để sửa đổi, bổ sung.

 

Cao Kim Hường

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 122/TĐKT về lễ trao tặng và đón nhận huy chương, huân chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251