Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đính chính 14/ĐC-UBND 2018 đính chính Quyết định 1067/QĐ-UBND Ninh Bình

Số hiệu: 14/ĐC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Hải Riện
Ngày ban hành: 20/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/ĐC-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1067/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2018 CỦA UBND TỈNH

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1263/SNN-KHTC ngày 23/8/2018 về việc đính chính địa điểm triển khai tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh; UBND tỉnh đính chính Nội dung tại Biểu chi tiết đính kèm Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

- Nội dung đã ghi tại Biểu chi tiết đính kèm Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh: “Nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh theo hướng an toàn sinh học của CT 30a” tại xã Khánh Trung - huyện Kim Sơn.

- Nay sửa lại là: “Nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh theo hướng an toàn sinh học của CT 30a” tại xã Kim Trung - huyện Kim Sơn.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để BC);
- Chánh VP UBND tỉnh (để BC);
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Kim Sơn;
- Lưu VT, VP5.
NN/

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Riện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Đính chính 14/ĐC-UBND ngày 20/09/2018 đính chính Quyết định 1067/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


937

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!