Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chit thị 04/2007/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 04/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 22/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2006 có những chuyển biến rõ rệt, cả về công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện, các Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức được thành lập bước đầu đi vào hoạt động đạt hiệu quả khá tốt.

Nhận thức về quốc phòng của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Cấp ủy, Chính quyền huyện, thị xã, cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác xây dựng, huấn luyện và phối hợp hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đạt được nhiều kết quả tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc chưa sâu, trách nhiệm chưa cao; quán triệt văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu chưa đầy đủ; tổ chức chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng có nơi thiếu chặt chẽ, đạt hiệu quả thấp.

Năm 2007, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định. Trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo kích động gây rối, khiếu kiện tạo nên tình hình phức tạp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ - giáo dục quốc phòng và một số mặt công tác quốc phòng địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2007, UBND tỉnh Chỉ thị:

I. Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng ở địa phương. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 05 năm Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 15/01/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Chi bộ Quân sự ở xã, phường, thị trấn; hội nghị sơ kết giao ban công tác quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy chế giao ban, báo cáo kiểm tra sơ, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng; các văn bản chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu và của UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện, thị đã thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức rút kinh nghiệm về xây dựng điểm mô hình tổ chức, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự theo hướng dẫn số 1107/HD-TM ngày 28/7/2005 của Bộ Tổng tham mưu; chỉ đạo các địa phương kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2007).

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 15/01/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Chi bộ Quân sự ở xã, phường, thị trấn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,8% so với dân số toàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên đạt 13% trở lên; đoàn viên đạt trên 40% so với tổng số lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp tục mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (khóa II) tại Trường Quân sự tỉnh. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp. Chiêu sinh đủ chỉ tiêu các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Quân khu tổ chức cho đối tượng 02; 4 lớp do tỉnh mở cho đối tượng 03; cấp huyện, thị 02 lớp cho đối tượng 04; cấp xã, phường, thị trấn 01 lớp cho đối tượng 05.

3. Rà soát, củng cố lực lượng chuyên ngành Y tế, Hóa học, Bưu điện (thông tin) ở các địa phương; chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đẩy mạnh hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

4. Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của dân quân tự vệ; quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh đúng mục đích; thu, chi, quyết toán đúng quy định; bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Quyết định số 130/2005/QĐ-UBND ngày 27/10/2005 của UBND tỉnh.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2007).

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo huyện Lộc Ninh diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Bù Đốp diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giảm nhẹ thiên tai; các huyện, thị còn lại diễn tập 20% xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thực hiện nghiêm túc Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ, tổng kết công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở từng cấp (theo Quy chế của UBND tỉnh đã ban hành).

II. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chit thị 04/2007/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.725
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234