Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị số 01/CT-BTP 2018 tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất

Số hiệu: 01/CT-BTP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 25/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018 và Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, Điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:

1. Về tổ chức đón Tết

1.1. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phục vụ Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

1.2. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không đ chậm tr công việc của quý I/2018, không để ảnh hưởng đến giao dịch của Nhân dân; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

1.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội... Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo; không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

1.4. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.

1.5. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những người bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, 12, 16 và các đợt mưa lũ trong năm 2017; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.

2. Về tổ chức thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo:

2.1. Đẩy mạnh giải quyết trước Tết đối với các việc thi hành án có Điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2017 trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp Phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.

2.2. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 01/02 đến hết ngày 05/3/2018).

3. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý

3.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Việc phổ biến, tuyên truyền cần gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3.2. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại Mục 3.1 của Chỉ thị này để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.

3.3. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết dt điểm các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.

- Chỉ đạo đơn vị báo chí, Trang thông tin điện tử trực thuộc Sở tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại Mục 3.1 của Chỉ thị này, để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.

4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân trước dịp Tết, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ khiếu nại bức xúc, góp Phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4.2. Thanh tra Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức chu đáo việc tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Tết, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này trong Hệ thống Thi hành án dân sự; Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm theo dõi và tng hp tình hình thực hiện tại các tỉnh phía Nam, báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.

5.2. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón Tết tại địa phương; báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.

5.3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tng hp tình hình, báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong toàn Ngành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Đ
ng ủy và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-BTP ngày 25/01/2018 về tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.418

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!