Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 814-TTg năm 1995 về việc tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 814-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 814-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THIẾT LẬP TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ, ĐẨY MẠNH BÀI TRỪ MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI NGHIÊM TRỌNG

I. NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ NHIỀU MẶT. VĂN HOÁ DÂN TỘC ĐƯỢC CHÚ TRỌNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY, NHIỀU HÌNH THỨC VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC KHÔI PHỤC, CÁC LOẠI HÌNH SINH HOẠT VĂN HOÁ MỚI PHÁT TRIỂN Ở NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG. GIAO LƯU VĂN HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI NGÀY CÀNG MỞ RỘNG. MỨC HƯỞNG THỤ VĂN HOÁ CỦA NHÂN DÂN ĐƯỢC NÂNG CAO.

Tuy vậy, nhiều hiện tượng không lành mạnh trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ, một số tệ nạn xã hội đang gây tác hại xấu trong xã hội. Theo con đường nhập lậu, nhiều loại băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, ấn phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực đang lưu hành trong xã hội. Trong nước cũng xuất hiện không ít sản phẩm văn hoá xấu, huỷ hoại các giá trị truyền thống của dân tộc. Công tác tuyên truyền vận động nếp sống văn minh chưa được chú trọng đúng mức và rất ít hiệu quả. Tình trạng buông lỏng quản lý trong quảng cáo xảy ra ở nhiều nơi. Điều đặc biệt đáng lo ngại là trong xã hội xảy ra không ít tội ác hình sự nghiêm trọng, có nhiều tội phạm ở tuổi vị thành niên, những hiện tượng ly hôn, gia đình tan vỡ và trẻ em lang thang cơ nhỡ ngày một tăng. Các tệ nạn xã hội mại dâm, ma tuý, cờ bạc tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức trong các nhà chứa, ổ tiêm chích hoặc ẩn núp trong các khách sạn, nhà hàng, điểm karaoke, vũ trường, quán bia. Số người nhiễm HIV/AIDS đang tăng nhanh.

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, song trước hết là các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp của Nhà nước có trách nhiệm trong lĩnh vực này không thấy hết tác hại nghiêm trọng của văn hoá đồi truỵ và tệ nạn xã hội, buông lỏng quản lý và thiếu tổ chức động viên nhân dân loại trừ những hiện tượng này ra khỏi đời sống xã hội.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và văn hoá, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo ra mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, các ngành, các cấp cần quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII, Chỉ thị 321 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị 33 của Ban Bí thư, nhiều đạo Luật, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về các hoạt động văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tập trung lực lượng tiến hành cuộc vận động trên quy mô toàn quốc, nhằm:

- Đẩy mạnh bài trừ các loại văn hoá độc hại, trước hết là các văn hoá phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, thể hiện dưới các hình thức phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, lịch, tranh, ảnh, quảng cáo, trong hoạt động của các cơ sở, tụ điểm văn hoá (nhà hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, vũ trường, điểm karaoke), các khách sạn, nhà hàng...

- Đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề; những kẻ lợi dụng tổ chức hoạt động văn hoá, giải trí để làm ăn bất chính.

Để thực hiện những mục tiêu trên cần làm tốt các việc sau đây:

- Vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu huỷ các văn hoá phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật, lên án và phát hiện các hành vi sai trái, không phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc.

- Thực hiện sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà nước gương mẫu chấp hành.

- Quan tâm phát triển văn hoá giầu tính dân tộc, hiện đại và nhân văn, giữ gìn thuần phong mỹ tục, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; đồng thời nghiêm cấm việc truyền bá văn hoá đồi truỵ trái với nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp chặt chẽ các ngành, các đoàn thể, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở pháp lý, tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh, có kế hoạch chỉ đạo thực hiện tập trung, đồng bộ, làm toàn diện và có trọng điểm.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG NÀY NHƯ SAU.

1- Trong việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, lịch, tranh, ảnh:

Chú ý sản xuất và nhập khẩu những phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc có nội dung lành mạnh, có chất lượng nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các cơ sở, các đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu; kiểm tra chặt chẽ việc lưu hành các phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc.

Nghiêm cấm việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực. Tịch thu và tiêu huỷ các văn hoá phẩm có nội dung trên, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm.

2- Trong hoạt động của các cơ sở, tụ điểm văn hoá (nhà hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, vũ trường, điểm karaoke...):

Bảo đảm nội dung văn hoá lành mạnh, có chất lượng; bảo đảm trật tự, vệ sinh, nếp sống văn hoá. Xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng các hoạt động văn hoá để truyền bá các văn hoá phẩm đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, tổ chức trá hình các hoạt động mại dâm, ma tuý, đánh bạc, số đề.

3- Xây dựng những quy định cụ thể về các hoạt động văn hoá, dịch vụ ở các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng, quán bia, quán cà-phê-giải khát.

Xử lý nghiêm các chủ chứa, những kẻ môi giới mại dâm, tổ chức tiêm chích ma tuý, cờ bạc, kể cả những thủ đoạn trá hình. Xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên Nhà nước, các cán bộ phụ trách các cơ sở của Nhà nước, của các lực lượng vũ trang, của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động này.

4- Tại các địa điểm công cộng (đường phố, công viên, nhà ga, bến tầu, bến xe...):

Từng bước xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm trật tự, vệ sinh, ở các công viên, nhà ga, bến tầu, bến xe, các cơ sở vui chơi công cộng của nhân dân, của trẻ em. Tăng cường quản lý, ngăn ngừa và xoá bỏ các hoạt động mại dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề, những hành động làm mất trật tự, vệ sinh chung.

Thực hiện nghiêm những quy định về hoạt động quảng cáo, về biển hiệu tại các địa điểm công cộng.

5- Đối với hoạt động đánh bạc, số đề:

Tuyên truyền giáo dục làm cho nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ đánh bạc, số đề là hành vi phạm pháp; đồng thời cải tiến việc phát hành xổ số kiến thiết.

Các cơ quan quản lý của Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý xã hội, tiến hành điều tra, nghiên cứu, nắm chắc các đối tượng cờ bạc, số đề, phân loại, lập thành hồ sơ để xử lý kịp thời. Truy quét để xoá bỏ các tụ điểm cờ bạc, số đề. Xử lý những người tham gia đánh bạc và nghiêm trị những chủ chứa cớ bạc, chủ đề.

III. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THEO CHỨC TRÁCH VÀ THẨM QUYỀN CỦA MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ NÀY TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG MÌNH. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CẦN COI ĐÂY LÀ MỘT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO, GẮN KẾT CHẶT CHẼ VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC ĐỂ CÓ MỨC TẬP TRUNG CAO VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Các Bộ, các Uỷ ban nhân dân địa phương được giao nhiệm vụ như sau:

1- Bộ Văn hoá - Thông tin:

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Thương mại, Y tế, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Hải quan để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý theo luật pháp và những quy định hiện hành các hoạt động văn hoá và dịch vụ.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, giáo dục về đấu tranh chống các loại văn hoá độc hại, bài trừ tệ nạn xã hội trong các trường học, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế và văn hoá, các đơn vị quân đội và công an. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định và Chỉ thị về vấn đề này để các tầng lớp nhân dân, từng công dân, từng gia đình hiểu rõ, hưởng ứng và tự giác chấp hành. Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, cổ động cho cuộc đấu tranh này.

c) Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại tổ chức việc kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá.

d) Có kế hoạch, biện pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, cung cấp băng đĩa hình, băng đĩa nhạc có nội dung lành mạnh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ sở chiếu phim, các tụ điểm sinh hoạt văn hoá công cộng.

đ) Tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở hoạt động văn hoá, dịch vụ của ngành Văn hoá - Thông tin. Tăng cường lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý hoạt động văn hoá ở cơ sở.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 814-TTg

Hanoi, December 12, 1995

 

DIRECTIVE

ON INTENSIFYING THE MANAGEMENT AND RE-ESTABLISH- MENT OF ORDER AND DISCIPLINE IN CULTURAL ACTIVITIES AND CULTURAL SERVICES, AND PROMOTING THE ELIMINATION OF A NUMBER OF GRAVE SOCIAL EVILS

I. The cultural activities in our country have made new steps forward in many fields in recent years. More attention has been paid to the preservation and development of the national culture, many forms of traditional culture have been restored, and new kinds of cultural activity have developed in many localities. Cultural exchange with foreign countries is broadening continually. The level of cultural enjoyment of the people has been raised further.

However, many unhealthy manifestations have appeared in the cultural activities and services, and a number of social evils are exerting noxious impact on society. Many kinds of video and music tapes and discs, books and newspapers and other printed matters with decadent, pornographic or violence-inciting contents have been smuggled and circulated in society. Right in the country, not a few noxious cultural products are produced that are ravaging the traditional values of the nation. The campaign of mass mobilization for a civilized way of life has not been given due attention and in general has brought negligible results. Loose control of the advertising activities has been observed in many places. Most alarming is the occurrence of not a few serious crimes, many of which were perpetrated by minors, as well as more incidences of divorce, broken families and street children. Social evils like prostitution, drug addiction and gambling are continuing in various forms at the brothels, drug injection dens or camouflaged in the hotels, restaurants, karaoke bars, dancing halls and beer pubs. The number of persons affected with HIV/AIDS is increasing rapidly.

The causes of the above situation are many, but first of all it is because the specialized agencies, the different responsible branches and levels of the State in this domain have not seen all the serious harms of the decadent culture and the social evils, hence have looseneed their control and cared little for campaigning among the population to eliminate these evils from social life.

With a view to realizing the objective of economic and cultural development, raising the people's educational level, preserving the national identity, creating a harmonious relation between economic development and cultural development and a healthy social environment to promote the cause of renewal, all branches and levels must deeply grasp the Resolution of the 4th Plenum of the VIIth Central Committee and Directive No.321-CT of November 17, 1989 of the Chairman of the Council of Ministers, Directive No.33-CT/TW of March 1st, 1994 of the Secretariat, various Laws, Resolutions and Decrees of the Government concerning cultural activities and the prevention and fight against social evils, and concentrate efforts on the above campaign on a national scale. This is aimed at the following:

- To promote the elimination of the noxious cultural products, first of all those with a depraved, pornographic and violence-inciting content in the form of movies, video and music tapes and discs, books, newspapers, calendars, pictures, photos and advertisements conducted by the cultural establishments and centers (theaters, cinemas, clubs, dancing halls, karaoke bars), hotels, restaurants...

- To promote the elimination of prostitution, drug abuse, gambling, gambling on the two last numbers of the State-organized lotteries; mete out severe punishments to the owners of brothels, the procurers of sex, drugs, the owners of gambling dens and organizers of gambling on State lotteries, and all those who misuse the organization of cultural and entertainment activities to make illegal profits.

In order to achieve the above objectives, it is necessary to carry out well the following:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 814-TTg năm 1995 về việc tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230