Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 34/1998/CT-TTg về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi do thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 34/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Người cao tuổi nước ta là lớp người không những có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và của toàn dân tộc, mà còn là lớp người có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ con cháu giữ gìn, bảo vệ và phát triển thuần phong mỹ tục, truyền thống yêu quê hương đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi và xác định đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, là thể hiện tính nhân văn, nét đẹp văn hóa, là tình cảm đạo lý của dân tộc ta.

Trong công cuộc đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nền kinh tế của đất nước có sự tăng trưởng khá; an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định, đời sống các tầng lớp nhân dân, trong đó có lớp người cao tuổi từng bước được cải thiện. Tuy vậy, cuộc sống của người cao tuổi nói chung còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết, một bộ phận người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là những người già cô đơn, đau yếu.

Để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng Năm Quốc tế Người cao tuổi (NQTNCT) do Đại Hội đồng Liên hợp Quốc phát động, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa mục đích Năm Quốc tế người cao tuổi

Nội dung tuyên truyền là những chủ trương, chính sách và các hoạt động hưởng ứng NQTNCT của Nhà nước, của cộng đồng, gia đình và bản thân các vị cao niên của nước ta; những kinh nghiệm hay trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi và gương những người cao tuổi mẫu mực tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm nâng cao sự tôn kính, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ trong gia đình và xã hội.

2. Về chăm sóc người cao tuổi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến các chế độ chính sách đối với Người cao tuổi để kịp thời kiến nghị xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành cho phù hợp.

Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thuộc quyền thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn. Nội dung nhiệm vụ được ghi rõ trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn của địa phương, trong chỉ tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh đối với người cao tuổi. Tùy theo tình hình kinh tế xã hội ở từng địa phương để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hình thức vui chơi giải trí thích hợp.

3. Về phân công trách nhiệm

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Nhà nước về công tác người cao tuổi, là cơ quan thường trực ủy ban NQTNCT; theo dõi, hướng dẫn Hội Người cao tuổi hoạt động theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định kỳ báo cáo tình hình hoạt động hưởng ứng NQTNCT; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, Hội Người cao tuổi Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trình Pháp lệnh về Người cao tuổi trong năm 1999.

- Bộ Y tế, ủy ban Thể dục - Thể thao tạo điều kiện phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam phổ biến các kiến thức cần thiết về sức khỏe, hướng dẫn luyện tập phòng, chữa bệnh, tổ chức khám, chữa bệnh, nghiên cứu chính sách khuyến khích và mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện trong lớp người cao tuổi; phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các địa phương chỉ đạo và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao thích hợp nhân dịp NQTNCT.

- Bộ Văn hóa - Thông tin cùng với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí và các cơ quan liên quan khác có các hình thức tuyên truyền nhân dịp NQTNCT.

- Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động NQTNCT.

- Các Bộ, ngành chức năng tùy theo phạm vi và trách nhiệm của mình phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt NQTNCT Việt Nam.

- Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động NQTNCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Ban thường trực; đề nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo là các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Ban Chỉ đạo giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoạt động, tổng kết đánh giá và báo cáo hoạt động NQTNCT ở địa phương mình với ủy ban Năm Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam.

- Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân phối hợp với các cơ quan Nhà nước và Hội Người cao tuổi Việt Nam trong việc vận động gia đình và xã hội, chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi phục vụ công cuộc đổi mới vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34/1998/CT-TTg về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi do thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70