Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-UB-NC năm 1997 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/CT-UB-NC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 17/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Trong những năm gần đây, nhiều văn bản qui phạm pháp luật đã được ban hành điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới.

Các cấp, các ngành, nhất là các ngành chức năng và các đoàn thể trên địa bàn thành phố đã có sự phối hợp tốt, có nhiều hình thức thích hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật và góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tuy vậy, còn một số sở-ngành, quận-huyện chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và cán bộ công nhân viên tại đơn vị nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1. Tiếp tục lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật từ quý IV/1997 và năm 1998 để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản luật và dưới luật được Nhà nước ban hành như : Tuyên truyền Bộ luật Lao động cho các loại doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Thuế giá trị gia tăng; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh, Pháp lệnh Dân quân tự vệ; các Nghị định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai v.v…

Khi thực hiện kế hoạch tuyên truyền cần phân loại đối tượng, kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền như hội thảo, hội thi, giao ban, tổ chức thành tổ, nhóm hoặc cá nhân nghiên cứu và các hình thức khác cho phù hợp. Đặc biệt cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác hòa giải ở phường, xã để tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong nhân dân.

2. Công bố kịp thời các văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để đáp ứng yêu cầu của công dân, các tổ chức kinh tế-xã hội muốn nắm bắt nhanh chóng các quy định của thành phố bằng nhiều hình thức như niêm yết, cung cấp các văn bản tại Văn phòng tiếp dân thành phố, công bố trên báo chí, Đài tiếng nói nhân dân và Đài truyền hình thành phố, đăng tải trong các tập những quy định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phát hành và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân với giá phổ thông, không tính lãi.

3. Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, các Quận Hội Luật gia và các Văn phòng tư vấn pháp luật cần nghiên cứu tổ chức thêm các hình thức tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, diện chính sách…

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp thành phố bàn thống nhất chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho giáo viên, nhất là giáo viên môn giáo dục công dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng kế hoạch phối hợp đưa giáo dục pháp luật vào chương trình ngoại khóa cho học sinh cấp 2,3 trong năm học 1997-1998.

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Liên Đoàn Lao động thành phố để tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động cho cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.

6. Sở Tư pháp thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành chức năng thành phố và các quận, huyện triển khai thực hiện chỉ thị này và sáu tháng một lần báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Các Báo, Đài thành phố cần đẩy mạnh việc đưa tin về các văn bản qui phạm pháp luật mới được ban hành, về hoạt động xét xử, giải thích pháp luật.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện và các đơn vị cần rà soát lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị mình để tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 1997 và kế hoạch triển khai thực hiện công tác này cho cả năm 1998.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UB-NC năm 1997 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144