Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 27-CT/TW năm 2008 về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do của Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 27-CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 16/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 27-CT/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Ở nước ta, từ ngày hòa bình lập lại (năm 1954) đến nay, đã 6 lần tiến hành tổng điều tra dân số: Năm 1960 và 1974 ở miền Bắc, năm 1976 ở miền Nam và các năm 1979, 1989, 1999 trên phạm vi cả nước. Ngày 10-7-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào thời điểm 0 giờ ngày 01-4-2009.

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2000 - 2009 và định hướng xây dựng kế hoạch triển khai kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2010 - 2020. Tổng điều tra còn cung cấp các thông tin giám sát việc thực hiện "Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ" của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.

Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước là công việc rất lớn và phức tạp, liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân. Do vậy, để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01-4-2009, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng viên quán triệt và thực hiện tốt các công việc sau đây:

1- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn phải tổ chức quán triệt đến chi bộ và đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01-4-2009; coi tổng điều tra dân số năm 2009 là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các ngành, các cấp; cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

2- Lãnh đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để thực hiện một cách thống nhất. Quan tâm đến công tác tư tưởng ở những địa bàn vừa có điều chỉnh địa giới hành chính, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc ít người, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của cuộc tổng điều tra.

3- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tổ chức tốt khâu xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chú ý bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

4- Ban cán sự đảng Chính phủ tổng kết và báo cáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Căn cứ Chỉ thị này, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành mình, địa phương mình. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể quần chúng tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoà,n đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27-CT/TW năm 2008 về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do của Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174