Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/CT-UB năm 1982 về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm Giảng Võ (Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 19/08/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 25/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THAM GIA TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM GIẢNG VÕ (HÀ NỘI)

Trong thời gian từ 7 tháng 3 năm 1982 đến tháng 6/1982, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực huy động hàng hóa, sản phẩm và những thành tựu kinh tế - kỹ thuật của thành phố để tham gia triển lãm tại trung tâm Giảng V õ (Hà nội) nhằm thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số 133/HĐBT ngày 13 tháng 11 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - kỹ thuật Việt Nam. Gian hàng của thành phố đã đạt được những kết quả tốt, được thưởng một huy chương vàng cho gian hàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 4 bằng khen cho các sản phẩm dự thi. Tuy nhiên số sản phẩm hàng hóa và đặc biệt là các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật tham gia triển lãm còn rất hạn chế so với khả năng sản xuất và sáng tạo thực tế của thành phố. Trongdịp tổng kết triển lãm đợt 1 chuẩn bị tiến hành triển khai chỉ thị số 189/CT ngày 12 tháng 7 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về tiến hành triển lãm thành tựu kinh tế - kỹ thuật đợt 2 năm 1982 như đã thông báo trong công văn số 1256/UB ngày 17 tháng 7 năm 1982, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các đoàn thể (Liên hiệp Công đoàn thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ ...) tích cực và nhanh chóng huy động hàng hóa, sản phẩm, các thành tựu khoa học kỹ thuật của ngành, của địa phương hoặc của cơ quan đơn vị để tham gia triển lãm đợt II theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Triển lãm kinh tế - kỹ thuật thành phố trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của Trung ương.

- Yêu cầu của triển lãm đợt II là phải đặc biệt chú trọng chất lượng sản phẩm hàng hóa trưng bày và dự thi, cần làm nổi bật đặc điểm tình hình sản xuất và đời sống của thành phố, biểu hiện sáng tạo và đầy đủ những thành tựu kinh tế kỹ thuật của thành phố.

- Về việc tổ chức thực hiện cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành có quản lý sản xuất cần tuyển lựa các mặt hàng đạt chất lượng, có hình thức đẹp thuộc tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, có kèm theo đầy đủ các tài liệu hướng dẫn về tính năng, hiệu quả, quy cách, chất lượng và giá trị sử dụng cụ thể, tập trung và gởi tham gia triển lãm với số lượng hợp lý.

- Ủy ban nhân dân các Quận, huyện huy động trong địa phương những đặc sản, những thành tựu kinh tế, những công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật thuộc phạm vi do quận, huyện quản lý để tham gia triển lãm.

- Các cơ quan nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, các trường Đại học, các đoàn thể (Thành đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên hiệp Công đoàn thành phố, v.v..) huy động các công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật đã thâu lượm được trong năm năm qua để đóng góp vào triển lãm.

Ban Kho a học kỹ thuật thành phố có nhiệm vụ tập hợp, lựa chọn và lên danh mục cụ thể về những côngrình vừa nêu.

(Danh mục cụ thể các hàng hóa và công trình tham gia triển lãm sẽ được gởi kèm theo chỉ thị này).

2. Để yểm trợ cho triển lãm đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu :

- Sở Tài chánh giải quyết kịp thời các khoản kinh phí cần thiết để duyệt cho Ban Tổ chức triển lãm, đồng thời cử cán bộ có khả năng theo dõi cân đối thu chi và quyết toán rõ ràng những hoạt động tài chánh có liên quan đến triển lãm.

- Sở Thương nghiệp xuất vốn thu mua những hàng hóa được phép bán trong dịp triển lãm và đảm trách việc mua bán thông qua Ban Tổ chức triển lãm tại trung tâm Giảng Vỏ.

Công ty vật tư tổng hợp thành phố cùng với Sở Thương nghiệp và Ban Tổ chức triển lãm tiến hành ký kết và thực hiện những hợp đồng mua bán, trao đổi vật tư trong dịp triển lãm.

- Ngân hàng thành phố giải quyết cho vay bù vốn lưu động cho các đơn vị gởi hàng trưng bày triển lãm để tránh tình trạng ứ đọng vốn của cơ sở. Cần kết hợp với Sở Tài chánh về việc giải quyết trả lãi vốn vay.

- Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - chất lượng chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa tham gia triển lãm, đồng thời tiến hành theo dõi, đăng ký và hoàn tất các thủ tục dự thi theo sự hướng dẫn của Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước.

- Mỗi sản phẩm và công trình dự thi phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn.

- Ủy ban Kế hoạch thành phố nhanh chóng giải quyết những vật tư, nhiên liệu cần thiết được duyệt cho Ban tổ chức triển lãm.

- Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm chính, phối hợp với các ngành, các cấp theo dõi, đôn đốc, tổ chức điều hành toàn bộ công tác triển lãm, cần huy động nhân lực và cơ sở vật chất, địa điểm của khu triển làm thành phố để phục vụ công tác này.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đơn vị và chánh quyền các cấp thi hành nghiêm chỉnh và khẩn trương chỉ thị này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/CT-UB năm 1982 về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm Giảng Võ (Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178