Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng không nhân dân do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 23/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2005/CT-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

Thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân. Những năm qua công tác phòng không nhân dân từng bước được hình thành và củng cố; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể đã nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân, nhiều địa phương đã tổ chức diễn tập phòng tránh, sơ tán, đánh trả các phương tiện địch tập kích, xâm nhập đường không, bước đầu đạt hiệu quả khá tốt. Bên cạnh những việc làm được, vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần chấn chỉnh như: Các văn bản qui phạm pháp luật triển khai còn chậm, từ tỉnh đến cơ sở chưa thành lập được Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, chưa có mô hình thống nhất để chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, tổ chức lực lượng chưa phù hợp với trang bị hiện có của từng địa phương, đơn vị.

Nhằm củng cố, tăng cường công tác phòng không nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức triển khai cho cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị, tổ chức mình quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân và Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07/9/2004 của Bộ quốc phòng về công tác phòng không nhân dân.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

a. Làm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân cấp tỉnh.

b. Xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác phòng không cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

c. Thành lập bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân cấp tỉnh.

d. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng và các bản tin trong tỉnh tăng cường tuyên truyền công tác phòng không nhân dân; giúp nhân dân nâng cao cảnh giác; sẵn sàng phòng, chống và đánh trả các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã.

a. Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân trên địa bàn do mình quản lý.

b. Xây dựng Kế hoạch phòng không nhân dân ở địa phương mình.

c. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng không nhân dân ở các xã, phường, thị trấn.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

a. Tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân cho địa phương mình.

b. Thường xuyên tổ chức luyện tập sẵn sàng chiến đấu, phòng, tránh và đánh trả các hành động của địch tiến công đường không vào địa bàn mình đảm trách.

c. Kịp thời phát hiện báo cáo các hành động, hoạt động của địch trên không theo quy định.

6. Thời gian thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo, tổng kết, khen thưởng.

a. Trong tháng 9/2005 cấp tỉnh, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo, qui chế, kế hoạch hoạt động công tác phòng không nhân dân và tổ chức triển khai thực hiện.

b. Tháng 10/2005 cấp xã, phường, thị trấn thành lập xong Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân và triển khai đồng loạt cho các tổ chức, nhân dân của địa phương mình.

c. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 65/2002/NĐ-CP và Thông tư số 118/2004/TT-BQP ; UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân về UBND tỉnh (qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ) trong tháng 10 năm 2005.

d. Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết và khen thưởng việc thực hiện công tác phòng không nhân dân của ngành mình, địa phương mình.

đ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Quân khu IX, Ban chỉ đạo công tác phòng không Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng không nhân dân do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179