Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2010/CT-UBND về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 19/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/CT-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính Phủ, trong những năm qua, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo triển khai tốt việc nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo. Công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện thường xuyên; tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo đã giảm rõ rệt. Việc quản lý và sử dụng pháo theo đúng quy định đã góp phần quan trọng để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh, có lúc, có nơi tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo vẫn còn xảy ra. Lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, có năm vào thời điểm Tết Nguyên đán đã thu giữ hàng trăm kilôgam pháo các loại.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực nghiêm Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác, không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo nổ. Mọi trường hợp khi phát hiện, thu nhặt được các loại pháo, thuốc pháo đều phải thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm để thu hồi và xử lý theo quy định.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và các ngành có liên quan, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát; tiến hành các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết khi có kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề xuất, báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh về địa điểm bắn pháo hoa vào dịp đón Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước (nếu có); phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm trên địa bàn của tỉnh theo đúng quy định của Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tiến hành tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thuốc pháo. Căn cứ vào kế hoạch bắn pháo hoa của tỉnh, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho việc bắn pháo hoa. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt việc vận chuyển, bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí bắn pháo hoa trong dự toán hàng năm để các cơ quan có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo.

7. Địa phương, đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý; không chủ động có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý; để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng pháo thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục KT văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, BCHQS tỉnh
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT - NC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Thương Lượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2010/CT-UBND về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168