Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Nghị định 47/CP) và Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới (Chỉ thị 902/CT-TTg) của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; hạn chế thấp nhất tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

a) Thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo, đánh giá tình hình, làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác phát hiện thu gom, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ trái phép. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tàng trữ, sử dụng trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

d) Chỉ đạo phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp và các đơn vị có liên quan điều tra, truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm về quản lý, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định của Nghị định 47/CP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, lên án tố giác đối tượng vi phạm về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên…Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

5. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện xử lý các đối tượng, các cơ sở vi phạm. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác kịp thời các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự cùng cấp và các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 24/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể chỉ đạo, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm túc Nghị định số 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg; đồng thời, có trách nhiệm vận động gia đình, người thân không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ.

8. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ nếu để xảy ra vi phạm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V11, V19 – Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C, PVP, các phòng Nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC(dmhai 160).

KT. CHỦ TCH
PCHỦ TCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 26/05/2011 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.317

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!