Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhiều năm qua, việc thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn thành phố đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khả quan, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tuy vậy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ nhiệm vụ công tác này, chưa gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng có lúc còn mang tính hình thức. Nhằm tập trung tăng cường thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương và Thông tư số 170/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2204 của Chính phủ; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị đến lãnh đạo các sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng; thực hiện tốt việc kết hợp các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại với công tác quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, xây dựng và bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trong thời bình, thời chiến và công tác phòng thủ dân sự; chuẩn bị tiến hành công tác tuyển quân và động viên nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống; bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội có liên quan đến công tác quốc phòng.

2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng theo chức trách, quyền hạn được Chính phủ quy định; Đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cùng cấp và cấp trên, gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở với củng cố quốc phòng.

Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn triển khai và thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả tổ chức thực hiện của các Sở, ngành, quận - huyện và cơ sở để tổng hợp báo cáo và kịp thời đề xuất biện pháp chỉ đạo cho phù hợp.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2005/CT-UBND ngày 17/06/2005 về tập trung tăng cường thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!