Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2005/CT-UB tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 15/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2005/CT-UB

Đồng Hới, ngày 27 tháng 4 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, việc xác lập quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây, phù hợp với bối cảnh mở rộng quan hệ giữa nước ta với nước ngoài.

Tuy nhiên, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh ta với người nước ngoài vẫn còn một số tồn tại đó là: Một số trường hợp phụ nữ có biểu hiện tìm hiểu và xin đăng ký kết hôn với người nước ngoài, nhất là với người Đài Loan một cách vội vã, không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Ở một số địa phương có biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào, rải rác có tình trạng công dân Việt Nam di cư tự do, có quan hệ chung sống như vợ chồng với công dân nước bạn Lào nhưng không đăng ký kết hôn. Và phần lớn phụ nữ tỉnh ta trước khi ra nước ngoài sinh sống cùng chồng chưa được tư vấn đầy đủ để có những hiểu biết cần thiết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của nước sở tại; do đó đã gặp nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với cộng đồng và ổn định cuộc sống ở nước ngoài.

Những tồn tại như đã nêu trên xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chưa được thực hiện tốt.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, trật tự xã hội, đối ngoại. Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Ngăn chặn không để xảy ra tình trạng môi giới kết hôn bất hợp pháp, làm lành mạnh hoá các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tôn trọng, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình tới từng bản, làng, thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp rà soát, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn trực tiếp làm công tác giải quyết việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc những cán bộ có hành vi tiêu cực trong việc giải quyết đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện việc đăng ký kết hôn ở các xã biên giới theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ.

4. Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an các cấp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phát hiện và xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp nhằm mục đích vụ lợi. Đối với những trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm, kiên quyết khởi tố để xử lý về hình sự.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với UBND các huyện có biên giới với nước bạn Lào tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, đẩy mạnh công tác quản lý dân cư để ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng công dân Việt Nam chung sống với nhau như vợ chồng với công dân nước bạn Lào mà không đăng ký kết hôn.

6. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nghiên cứu việc thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ để tư vấn cho chị em phụ nữ khi có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Căn cứ nội dung của Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời có biện pháp chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2005/CT-UB tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91