Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-CTUBND năm 2006 triển khai và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 14/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Trong những năm qua, cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, thu hút được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân. Trong thực tế cuộc sống cho thấy việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội đã có những chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cuộc vận động đến nay vẫn còn tồn tại những mặt không tốt, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong việc cưới, việc tang và lễ hội và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

1. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục, động viên và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình trong việc thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, về tâm lý, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm để chấp hành và thực hiện những quy định của Nhà nước.

3. UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, đầu tư kinh phí, cơ sở hạ tầng, quy hoạch đất đai cho nơi đăng ký kết hôn, tổ chức lễ hội, nơi chôn cất người quá cố đảm bảo văn minh, tiến bộ giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa phát huy những phong tục tốt đẹp, những yếu tố mới phù hợp với xu thế phát triển của đời sống xã hội.

4. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào nội dung cuộc vận động và trong việc xây dựng hương ước, quy ước, coi đây là một trong những tiêu chí để xét các danh hiệu văn hóa; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc gương mẫu và nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch xây dựng chương trình và thường xuyên mở các chuyên mục thực hiện tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin về nội dung Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời biểu dương nhân rộng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-CTUBND năm 2006 triển khai và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109