Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi học sinh sinh viên Khánh Hòa 2016

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 18/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO THANH THIẾU NHI, HỌC SINH, SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016

Đtổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2016 được đảm bảo thiết thực, bổ ích và cổ vũ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện:

1.1. Là cơ quan đầu mối triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh.

1.2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch “Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2016” trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó đảm bảo các nội dung:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi, phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trong dịp hè, nâng cao sức khỏe, thchất cho thanh thiếu niên, nhi đồng, định hướng cho thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sng văn minh đô thị, xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp;

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phụ trách thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong dịp hè;

- Tổ chức ôn tập văn hóa trong dịp hè, chuẩn bị kiến thức bước vào năm học mới;

- Tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn của tỉnh.

1.3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch “Học kỳ quân đội cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2016”, nhằm giáo dục chính trị quốc phòng cho thanh thiếu nhi, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tchức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hè năm 2016.

1.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa phối hợp với trường Đại học Nha Trang xây dựng kế hoạch tchức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các mạnh thường quân chỉ đạo, hỗ trợ các trường Đại học, Cao đng thực hiện tốt chương trình.

1.5. Kết thúc hoạt động hè Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2016.

1.6. Thường xuyên theo dõi tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh; tng hợp kết quả hoạt động hè, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường Quân sự, Đại học, Cao đng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện hoạt động hè năm 2016 tại địa phương và đơn vị; hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện đ tchức hoạt động hè bảo đảm hiệu quả thiết thực; biu dương, khen thưởng kịp thời những tập th, cá nhân tiêu biu, xuất sắc trong dịp hè năm 2016.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện Văn bản số 1761/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch dạy bơi cho trẻ em và học sinh trong hè 2016.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Văn bản số 1257/LĐTBXH-BVCSTE ngày 19/4/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trin khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”; phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp có kế hoạch cụ th, trin khai hoạt động thiết thực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tchức kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho trẻ em.

5. Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tchức tốt các hoạt động hè theo kế hoạch.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin tuyên truyền có kế hoạch tchức tuyên truyền về hoạt động hè 2016 với các hình thức phong phú đến các tầng lp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên.

7. Các trường Đại học, Cao đẳng, các trường Quân đội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia tchức chiến dịch sinh viên tình nguyện hè về các địa bàn khó khăn.

Yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đ tng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT - TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Các trưng Đại học, Cao đng;
- Các trường Quân đội (SQTT, SQKQ, HVHQ);
- Lưu VP, HV, HPN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 18/05/2016 về tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.253

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!