Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 13/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 16 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy nên từng bước đã kiềm chế gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ xảy ra cháy vẫn ở mức cao, thực tế đã xảy một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu gây ra cháy là do công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ở nhiều đơn vị, địa phương chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của một số đông cán bộ và người dân chưa cao.

Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy, khắc phục những sơ hở, hạn chế mà trọng tâm là làm giảm đến đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy gây ra; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg , ngày 23/01/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức và hộ gia đình. Tổ chức các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm và những địa bàn có nguy cơ cao về cháy như: chợ, siêu thị, khu tập trung đông dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở trọng điểm khác có nguy cơ cao. Quan tâm duy trì và đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tổ chức rà soát để trang bị, bổ sung phương tiện, vật tư và các điều kiện khác phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời xây dựng, bổ sung và thường xuyên thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Tổ chức nhiều đợt vận động, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Duy trì đảm bảo công tác tuần tra canh gác thường trực theo qui chế, qui định của cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy để khắc phục và có biện pháp giải quyết đạt hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

2. Các Sở Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Công an Tỉnh có kế hoạch chủ động đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt, bổ sung các pa nô, áp phích tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại các trục lộ giao thông chính, khu vực đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp; thường xuyên đưa tin cảnh báo nguy cơ, các nguyên nhân dẫn đến cháy, tình hình cháy xảy ra, nguyên nhân và hậu quả thiệt hại để tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa.

3. Các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương có rừng cần duy trì thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND , ngày 01/03/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chú ý xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao để có biện pháp thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

4. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động: sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy; kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy, Chữa cháy và kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (ngày 4/10/2006).

Hoạt động sơ kết phải được thực hiện từ cấp cơ sở. Trong đó, chú ý tập trung vào từng nội dung được quy định trong Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác về phòng cháy, chữa cháy để xác định, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được; những bài học kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua sơ kết, đề xuất khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

5. Các đơn vị: Công an Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp phục vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2006-2010”.

6. Công an Tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cấp, các ngành, các chủ rừng và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Có kế hoạch nâng cao khả năng thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa phương.

Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy trong lực lượng quần chúng toàn tỉnh lần thứ 7 nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy và Chữa cháy; sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy; kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2006).

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này ở đơn vị, địa phương mình.

Công an Tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146