Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/1998/CT-UB-NCVX về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động xuất bản (bao gồm in, xuất bản, phát hành) ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/1998/CT-UB-NCVX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 16/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 13/1998/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN (BAO GỒM IN, XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Những năm gần đây, hoạt động xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những khởi sắc, số lượng các đầu sách và bản sách tăng cao, ngày càng đáp ứng yêu cầu đa dạng của người đọc. Ngành in đã tích cực đổi mới trang thiết bị, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định đời sống của cán bộ, công nhân viên. Mạng lưới phát hành xuất bản phẩm ngày càng năng động, kịp thời đưa các sản phẩm văn hóa đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, công tác quản lý còn bất cập, còn sơ hở và để lọt ra thị trường những sản phẩm độc hại. Công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển đúng định hướng chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05/1998/CT-BVHTT ngày 28-3-1998 của Bộ Văn hóa thông tin và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản.

Để khắc phục những tồn tại và chuẩn bị cho bước quy hoạch, sắp xếp lại hoạt động in, xuất bản, phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, đa dạng góp phần cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

I.- TỔ CHỨC TỔNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT SẮP XẾP CƠ SỞ IN, XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ :

Mục tiêu của đợt tổng kiểm tra, khảo sát lần này là giúp cho hoạt động xuất bản, in, phát hành tiếp tục phát triển đúng định hướng ; do đó không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị cơ sở, không được làm đình đốn hay kềm hãm hoạt động xuất bản của thành phố. Chủ yếu tập trung vào 04 nội dung sau đây :

1- Tổ chức tổng kiểm tra để nắm chắc số lượng các cơ sở xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, các cơ sở in (theo như quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/CP) đang hoạt động tại địa bàn thành phố.

2- Tổ chức tổng kiểm kê các thiết bị, máy móc, điều kiện tài chánh của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang có trong ngành xuất bản, in, phát hành ở thành phố.

3- Tổ chức khảo sát lực lượng lao động, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị trong cả ba khâu in, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm.

4- Xây dựng đề án quy hoạch phát triển và sắp xếp lại hoạt động in, xuất bản, phát hành tại thành phố theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa theo Quyết định số 2607/VHTT-QĐ-XBI ngày 26-8-1997 của Bộ Văn hóa thông tin, từng bước xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết 90/CP của Chính phủ.

II.- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH :

1- Trong quý II/1998 phải thực hiện xong việc khảo sát, tổng kiểm tra để nắm chắc số lượng, hình thức hoạt động, năng lực sản xuất, tổng số lượng các thiết bị máy móc, cơ sở sản xuất kinh doanh đang có trong ngành in, xuất bản, phát hành ở thành phố.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm Luật xuất bản và các quy định hiện hành khác thì đề xuất các biện pháp giải quyết để kịp thời ngăn chặn các vi phạm.

Tổng hợp, phân tích hiện trạng và báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.

2- Đầu quý III/1998 phải xây dựng xong Đề án quy hoạch, sắp xếp lại hoạt động in, xuất bản, phát hành tại thành phố để trình lên Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

III.- PHÂN CÔNG THỰC HIỆN :

1- Giao Giám đốc Sở Văn hóa và thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh và trật tự xã hội), Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Cục Thống kê thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị này.

Khi kiểm tra, khảo sát ở quận-huyện nào thì mời đại diện Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa thông tin, Công an quận-huyện đó tham gia Ban chỉ đạo.

2- Sở Văn hóa và thông tin phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức lực lượng để thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu và thời gian quy định.-

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ}”để
- Bộ Văn hóa thông tin }báo
- Thường trực Thành ủy}cáo”
- TT/HĐND.TP và Ban VHXH
- Thường trực UBND.TP
- Ban TT-VH Thành ủy
- Các Sở-Ban-Ngành TP
- UBMTTQ.TP và các Đoàn thể
- UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài
- VPUB : CPVP, các Tổ
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/1998/CT-UB-NCVX về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động xuất bản (bao gồm in, xuất bản, phát hành) ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40