Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo công tác phòng không nhân dân do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 12/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 12/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

Thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP về công tác phòng không nhân dân;

Để thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác phòng không nhân dân năm 2006 và những năm tiếp theo, sẵn sàng phòng tránh, đánh trả các hoạt động xâm nhập, tiến công bằng đường không của địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các công việc sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ- CP của Chính phủ và Thông tư số 118/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP về công tác phòng không nhân dân.

2. Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các huyện, thành phố, khu vực trọng điểm phòng không theo Quyết định số 191/QĐ-BTL ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 “về việc quy định các khu vực và huyện (thị) trọng điểm phòng không” như huyện Đức Phổ, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất.

Xây dựng qui chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân cấp mình, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các cấp đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa Ban chỉ đạo đi vào nề nếp để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân cho các thành phần, đối tượng ở các ban, ngành, đoàn thể và địa phương, không ngừng nâng cao an ninh quốc phòng, nêu cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu chống các hoạt động đột nhập, tiến công bằng đường không của địch.

Khu kinh tế Dung Quất (khu vực trọng điểm phòng không) do Uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cơ cấu 1 đến 2 thành viên thuộc Ban quản lý vào Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện.

Các huyện, thành phố, khu vực được xác định vùng trọng điểm phòng không phải tổ chức thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công tác phòng không nhân dân được quy định tại điểm 5 Nghị định 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Các địa phương còn lại (ngoài vùng trọng điểm phòng không), chính quyền các cấp triển khai thực hiện những nội dung công tác phòng không nhân dân cần thiết, phù hợp với thực tế, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng triển khai đầy đủ các nội dung công tác phòng không nhân dân như các vùng trọng điểm phòng không khi có lệnh.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân của ngành, địa phương mình. Nội dung xây dựng kế hoạch phải thực hiện theo hướng dẫn công tác tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ngành Giáo dục, Phát thanh- Truyền hình, Văn hoá- Thông tin, hội đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác phòng không nhân dân cho quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt, hội họp ở cơ sở, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức phổ thông về công tác phòng không nhân dân trong chương trình giáo dục quốc phòng, đưa nội dung kiến thức phòng không nhân dân lồng ghép vào chương trình giáo dục quốc phòng của các cấp học, bậc học để nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ cho học sinh và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

5. Cơ quan quân sự các cấp: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền và giúp đỡ các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức huấn luyện chuyên môn phòng không.

Tổ chức hệ thống các vọng đài quan sát phòng không từ tỉnh đến cơ sở, theo dõi, phát hiện các phương tiện bay của địch xâm nhập vào địa bàn quản lý, đồng thời tổ chức thu nguồn tin tức địch do cấp trên, các đơn vị hiệp đồng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị phòng không quốc gia cung cấp, xây dựng mạng thông tin liên lạc, sử dụng các phương tiện phát thanh, truyền hình của các cấp, các ngành, kết hợp với các hiệu lệnh khác để thông báo, báo động phòng không cho nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh phòng tránh, đánh trả khi có tình huống xảy ra. Ngụy trang giữ bí mật bằng nhiều phương pháp các công trình phòng thủ đã xây dựng, phòng tránh địch trinh sát phát hiện. Tiếp tục triển khai xây dựng các vọng, đài quan sát phòng không, hoàn thành lắp đặt còi báo động phòng không, công sự súng máy phòng không. Bảo đảm thông tin liên lạc ở một số khu vực trọng điểm phòng không, quy hoạch, khảo sát, lập kế hoạch xây dựng các công trình phòng tránh, đánh trả từ năm 2006 đến năm 2015.

Tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng phòng không dân quân tự vệ và phòng không bộ đội địa phương theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc” tổ chức thành các đại đội pháo, súng máy phòng không và các tổ súng bộ binh bắn máy bay bay thấp, xây dựng lực lượng phòng không dân quân tự vệ phải đạt từ 4 – 5% trong tổng số dân quân tự vệ trong toàn tỉnh, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng đánh trả không quân - tên lửa của địch.

6. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh phải có kế hoạch cụ thể về xây dựng lực lượng phục vụ chiến đấu, khắc phục hậu quả do không quân - tên lửa địch gây ra, tổ chức phải phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức xã hội đoàn thể lập kế hoạch, hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm đến, theo định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo công tác phòng không nhân dân do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174