Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 19/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÝ LỆNH BAN HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (04/10/1961-04/10/2011), TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ TỔ CHỨC HỘI THAO NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CƠ SỞ VÀ DÂN PHÒNG LẦN IV NĂM 2011

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh, cùng với việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Qua đó, từng bước ngăn ngừa, hạn chế được sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ và đúng mức tầm quan trọng về nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy của một số cấp uỷ, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Việc tuyên truyền phổ biến Luật PCCC chưa sâu rộng trong nhân dân nên hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy chưa cao; tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản.

Để khắc phục hạn chế yếu kém trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả Luật PCCC trong thời gian tới, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp, các huyện, thị xã.

2. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tại các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường chế độ thường trực, tuần tra canh gác tại cơ sở, nhất là các dịp lễ, tết để kịp thời phát hiện, xử lý ngay bước đầu các vụ cháy, nổ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Xây dựng, củng cố, kiện toàn các đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và dân phòng, xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy phù hợp với từng loại cơ sở. Rà soát, bổ sung, chỉnh lý và xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức huấn luyện, thực tập để nâng cao trình độ và kỹ chiến thuật cho lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng, đồng thời tạo sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với cơ sở.

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ; bảo đảm có lực lượng chữa cháy tại chỗ đủ mạnh để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; củng cố phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, nhằm tích cực, chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, địa phương.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Treo panô, băng zôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về “ Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2011” trên các tuyến đường chính và nơi tập trung đông người; Dành thời lượng nhất định, có những chuyên trang, chuyên mục, nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, Thông tư liên tịch số 144/TTLT/BNNPTNT- BCA- BQP ngày 6/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng, cần khảo sát đánh giá và dự báo các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, hướng dẫn cho chủ rừng các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thực hiện các hoạt động trong rừng, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

6. Công ty §iện lực Bắc Kạn có kế hoạch kiểm tra các trạm biến áp, dây dẫn, cáp dẫn, các tủ công tơ điện, cải tạo hệ thống điện tại các khu dân cư có nguy cơ cháy cao nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố cháy, nổ do điện gây ra.

7. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” (04/10/1961-04/10/2011) và ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2011. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” ngày 04/10/1961, thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập và tham gia hội thao theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

8. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật, tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2011; Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn về công tác khen thưởng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy theo các chuyên đề và chuyên ngành như: Phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư tập trung, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, dầu khí, điện lực và các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ khác. Xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

9. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2011/CT-UBND ngày 19/05/2011 về tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961-04/10/2011), tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy lực lượng phòng cháy cơ sở và dân phòng lần IV năm 2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


668

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!