Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chc thực hiện và đã đạt được nhng kết quả tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trong cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Theo thng kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 5.121 vụ cháy 52 vụ n, làm chết 180 người, bị thương 387 người, thiệt hại tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đng; trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 63 vụ cháy, làm 04 người bị thương, thiệt hại về tài sản 10,1 tỷ đồng. Hậu quả của các vụ cháy đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn, ảnh hưng đến hoạt động sn xut kinh doanh của các doanh nghiệp (đin hình như: vụ cháy tại Tuabin s 02 dây chuyền sản xuất s 01 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ph Li ngày 06/6/2017; vụ cháy tại chợ Phú Yên, thành ph Hải Dương ngày 19/4/2016 thiệt hại 04 tỷ đồng).

Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình hình cháy nổ gia tăng là do thời tiết din biến phức tạp, nng nóng kéo dài trên diện rộng, nhu cầu sử dụng năng lượng điện trong nhân dân tăng cao; bên cạnh đó người đứng đầu một số cơ quan, tchức, cơ sở chưa thực hiện đy đủ các điu kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh; việc phát hiện cháy của lực lượng tại chỗ chưa kp thời, thông tin báo cháy chậm; mạng lưới các đội phòng cháy chữa cháy của tnh còn mỏng, khoảng cách từ đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến đám cháy xa, đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chữa cháy.

Để tiếp tục thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Công điện số 1926/CĐ-TTg, ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, UBND tỉnh yêu cầu Thtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị s47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng cháy chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg, ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chương trình hành động s 18-CTr/TU, ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Đcao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm của chủ hộ gia đình mà pháp luật quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kết hp chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương. Duy trì tốt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi, thm quyền quản lý, theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại ch, phương tiện tại ch, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại ch. Chú trọng việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy; rà soát, bổ sung, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng; xây dựng; thực tập các phương án chữa cháy sát với thực tế, chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng v phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Tăng thời lượng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nht là các biện pháp thoát nạn, cứu người bị nạn khi có cháy nổ hoặc sự cố xảy ra, công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, công tác bo v tun tra canh gác tại cơ sở... đcác cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết tự giác thực hiện; phê phán các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để giáo dục phòng ngừa chung.

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hp với Công an tỉnh và các ngành liên quan mở chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy.

4. Công an tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; tham, mưu, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ công tác phòng cháy đối với các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trưng, khu vui chơi giải trí tập trung đông người, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao; hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực nghiêm túc chế độ thẩm duyệt thiết kế và nghim thu về phòng cháy chữa cháy các dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, các công trình hạng mục công trình về phòng cháy chữa cháy; tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan sớm đề xuất UBND tỉnh xem xét btrí quỹ đất xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo dự án ODA của Nhật Bản hỗ trợ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

5. Sở Xây dựng và các ngành, địa phương có liên quan khi xem xét phê duyệt quy hoạch cũng như thm định thiết kế và cấp phép xây dựng các dự án, công trình, nht là các dự án, công trình có nhiu hạng mục liên quan tới cháy, nphải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó cần lưu ý đến đường giao thông, ngun nước phục vụ chữa cháy; khoảng cách an toàn giữa các công trình, các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Chỉ cp phép khi chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy trong đu tư xây dựng.

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng... Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng các giải pháp vphòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị tt vlực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý có hiệu quả khi có sự cố cháy rừng xảy ra tăng cường công tác tun tra canh gác nhằm phát hiện sớm các điểm cháy đchữa cháy kịp thời, hiệu quả; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ Công an (V
11,C66);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan, doanh nghiệp
trọng điểm PCCC;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu VT
, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67