Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2001/CT-TTg về việc tổ chức cuộc vận động hưởng ứng vì người tàn tật khu vực châu á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2001 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 09/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 27/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỒ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THẬP KỶ VÌ NGƯỜI TÀN TẬT KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2001

Thực hiện cam kết vì sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người tàn tật, nhân Thập kỷ Châu Á - Thái Bình Dương vì người tàn tật (1993 -2002) do ESCAP đề xướng, nước ta quyết định đăng cai tổ chức Cuộc vận động hưởng ứng Thập kỷ vì người tàn tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2001. Để tổ chức tốt cuộc vận động. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quản Ninh và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng "Cuộc vận động hưởng ứng Thập kỷ vì người tàn tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2001".

2. Bộ Ngoại giao hỗ trợ về quan hệ với các tổ chức quốc tế liên quan đến các hoạt động của Cuộc vận động.

3. Bộ Công an đảm bảo an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra Cuộc vận động này.

4. Bộ Y tế chuẩn bị chuyên đề thảo luận tại Cuộc vận động về lĩnh vực phục hồi chức năng cho người tàn tật và phát động phong trào hưởng ứng Cuộc vận động trong hệ thống phục hồi chức năng tại cộng đồng.

5. Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động về sự quan tâm, chăm sóc của Đảng và Nhà nước ta đối với người tàn tật; hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật (biểu diễn, triển lãm) của người tàn tật.

6. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương dành chuyên mục hàng tuần về các lĩnh vực hoạt động của người tàn tật và vì người tàn tật.

7. Tổng cục Du lịch hỗ trợ các hoạt động tham quan của khách tham dự Cuộc vận động.

8. Uỷ ban Thể dục Thể thao. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các hoạt động thường xuyên và tổ chức các cuộc thi về thể dục, thể thao của người tàn tật; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tình nguyện tham gia phục vụ các hoạt động của Cuộc vận động.

9. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của Cuộc vận động và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

10. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các hoạt động nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện cuộc vận động hưởng ứng Thập kỷ Châu Á- Thái Bình Dương vì người tàn tật tại Việt Nam năm 2001.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------

No: 09/2001/CT-TTg

Hanoi, April 27, 2001

 

DIRECTIVE

ON THE CAMPAIGN "THE DECADE FOR THE DISABLED - THE ASIA-PACIFIC REGION" IN VIETNAM IN 2001

In furtherance of the commitment on the full and equal participation of the disabled, on the occasion of the Asia-Pacific Decade for the Disabled (1993-2002) launched by ESCAP, our country decided to host the Campaign "The Decade for the Disabled, the Asia-Pacific Region" to be organized in Hanoi from December 10-15, 2001. In order to well organize the campaign, the Prime Minister instructs:

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches, the Hanoi Peoples Committee, the Quang Ninh People�s Committee and concerned localities in working out the plan of action and well organizing activities in response to the campaign "The Decade for the Disabled, the Asia-Pacific Region in 2001".

2. The Ministry for Foreign Affairs to provide support in establishing ties with international organizations involved in the campaign activities.

3. The Ministry of Public Security to ensure safety and security during the campaign time.

4. The Ministry of Health to prepare subject on functional rehabilitation for the disabled to be discussed at the campaign, and launch a movement in response to the campaign within the system community-based functional rehabilitation.

5. The Ministry of Culture and Information to propagate for the campaign, the Partys and States concern and care of the disabled; and support the organization of cultural and art activities (performance, exhibition) of the disabled.

6. The Radio Station Voice of Vietnam, the Vietnam Television, and local radio and television stations to broadcast weekly special programs on activities of the disabled and for the disabled.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2001/CT-TTg về việc tổ chức cuộc vận động hưởng ứng vì người tàn tật khu vực châu á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2001 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5