Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Trà Vinh 2016

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào ngày 01/7/2016 nhằm thu thập số liệu cơ bản về nông nghiệp (nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản) và nông thôn trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá thực trạng và phân tích xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và làm cơ sở xác định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Để công tác tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, tiến hành đúng quy định theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ thị:

1. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra theo Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện. Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào ngày 01/7/2016. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận ấp, khóm nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

5. Các Sở, ngành tỉnh có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban chỉ đạo tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn đúng theo quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt mục đích yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; không trùng lặp, bỏ sót và phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo có tính khả thi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện, xã; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra;

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra (ấp, khóm), các tiêu chuẩn khác thực hiện đúng theo hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra;

- Kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra;

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về cấp trên đúng theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Chỉ đạo tỉnh) để có sự chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ngày 12/05/2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


793

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158