Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2009 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách triển khai Công điện 226/CĐ-TTg về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 09/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 08/CT-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRIỂN KHAI CÔNG ĐIỆN SỐ 226/CĐ-TTG NGÀY 14/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ, DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Ngày 14/02/2009, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 226/CĐ-TTg chỉ đạo các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và các cơ chế chính sách, nhất là các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội (như: hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế, đầu tư từ ngân sách, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ người nghèo…) đồng thời, kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc để Chính phủ khẩn trương điều chỉnh, bổ sung chính sách, giải pháp cho phù hợp nhằm phấn đấu đảm bảo thực hiện sáng tạo và có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, hạn chế tối đa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, giữ vững sự ổn định và phát triển hợp lý, bền vững của đất nước.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2009, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Các đồng chí Thành viên UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc:

a) Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc quyết liệt, sát thực tế, chủ động đối thoại, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vốn, thủ tục thuế, hải quan, các cơ chế chính sách liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, củng cố và mở rộng thị trường … cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

b) Tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm nằm trong danh mục kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kỹ thuật nông thôn, các dự án bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, các công trình phục vụ dân sinh bức xúc; quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ để vừa giải quyết việc làm, vừa kích cầu đầu tư. Tập trung quyết liệt, chỉ đạo dứt điểm công tác GPMB, để sớm triển khai các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội và giải quyết dân sinh bức xúc.

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật công nghiệp.

d) Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách đã ban hành về hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người dân ở các vùng khó khăn, vùng xa trung tâm, người hưởng lương có thu nhập thấp, người về hưu; Rà soát, xây dựng kế hoạch xóa nhà dột nát trên địa bàn Thành phố…

e) Trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn cơ quan, đơn vị, tập trung vào công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Đặc biệt quan tâm cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai,… nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp, tổ chức và công dân; Đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính đặt ra các thủ tục trái với quy định, các hành vi sách nhiễu hoặc vô cảm khi giải quyết công việc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành hoàn thành xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì và tiến độ thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ rà soát các đồ án, dự án đầu tư theo thông báo số 2210/TB-VPCP ngày 25/9/2008 của Văn phòng Chính phủ, đề xuất UBND Thành phố những đồ án, dự án đủ điều kiện để thông báo cho các nhà đầu tư thực hiện.

Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xây dựng, triển khai Chương trình và kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố theo dõi chặt chẽ những biến động của tình hình tài chính, tiền tệ, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 18/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về triển khai các giải pháp về tiền tệ nhằm thực hiện chủ chương kích cầu của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương; kịp thời tham mưu với UBND Thành phố triển khai các chính sách tài chính, tiền tệ phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố, thực hiện việc hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng.

4. Sở Giao thông Vận tải và sở Xây dựng rà soát danh mục nhu cầu đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư. Sở Xây dựng triển khai thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người nghèo, các đối tượng chính sách, nhà ở cho học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp và người lao động ở các khu công nghiệp tập trung.

5. Cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách về thuế thu nhập cá nhân; hoãn, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.

6. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa; không để xảy ra tình trạng lạm dụng biến động về nguồn hàng, giá cả để đầu cơ nâng giá, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng; tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái pháp luật.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Ban dân tộc, các sở, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm thực hiện xóa đói, giảm nghèo; Hướng dẫn các địa phương sơ kết đánh giá việc thực hiện các chính sách theo chuẩn nghèo hiện hành, điều tra, khảo sát, các hộ nghèo, cận nghèo để cân đối nguồn lực hỗ trợ và áp dụng các chính sách theo chuẩn nghèo mới; Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường lao động, đào tạo nghề cho thanh niên khu vực thu hồi đất nông nghiệp.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt về giống, vật tư, phân bón, thủy lợi, vốn…, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức ra quân sản xuất vụ Xuân năm 2009. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tổ chức nạo vét kênh mương, tập trung thực hiện Kế hoạch tu bổ đê, cống, phòng chống lụt bão mùa mưa lũ năm 2009.

9. Các cơ quan truyền thông, báo, đài của Thành phố triển khai thực hiện thông tin và tuyên truyền kịp thời, thường xuyên các cơ chế, chính sách của Trung ương và của Thành phố về tín dụng, lãi suất, thuế, thủ tục hải quan, bảo đảm an sinh xã hội… để các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh và thực hiện tốt chính sách mới ban hành góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

10. Giám đốc, Thủ trường các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc phát sinh với UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo. Giao Văn phòng UBND Thành phố làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; (để báo cáo)
- TTTU – TTHĐNDTP, (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQHHN; (để báo cáo)
- VPTU, VP ĐĐBQH&HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành của Thành phố; (để thực hiện)
- UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc; (để thực hiện)
- Các cơ quan Báo, Đài Trung ương và Hà Nội;
- C.PVP, TH, các Phòng CV; (để đôn đốc và p/h thực hiện)
- Lưu VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2009 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách triển khai Công điện 226/CĐ-TTg về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16