Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 08/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Điện năng là một hàng hoá đặc thù, sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, nên không thể có dự trữ được. Do đặc điểm về điều kiện tự nhiên, ở nước ta có hai mùa mưa - nắng, trong đó nhu cầu điện về mùa nắng tăng cao hơn mùa mưa, nhu cầu giờ cao điểm tăng cao so với giờ thấp điểm, nếu không tiết kiệm sẽ dẫn đến tình trạng lưới điện quá tải, gây sự cố nghiêm trọng đến hệ thống điện quốc gia, ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, có thể gây mất an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện. Để sử dụng điện tiết kiệm có hiệu quả; thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa khô (từ ngày 01/4 đến 30/6 hàng năm), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong sử dụng điện, với các biện pháp cụ thể sau đây:

1/- Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thực hiện ngay một số giải pháp sau:

a/. Đối với các cơ quan, đơn vị:

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát (từ 250C trở lên); dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

b/. Đối với chiếu sáng công cộng:

- Giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các đường phố, công viên vườn hoa công cộng, trừ biển báo, tín hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông.

- Các đơn vị quản lý đèn chiếu sáng công cộng phải điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý.

- Giảm tối đa số bóng đèn tại các cột tháp của Đài Phát thanh Truyền hình, Bưu điện chỉ để đèn báo hiệu trên đỉnh cột.

c/. Đối với việc dùng đèn kinh doanh dịch vụ:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các loại thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hoà, bình nước nóng, bàn ủi điện…) trong giờ cao điểm từ 18h00 – 22h00; tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng; khuyến khích các hộ gia đình dùng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng đèn compact hoặc huỳnh quang thay bóng đèn dây tóc.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số đèn quảng cáo,trang trí, chỉ dùng 01 bóng đèn chiếu sáng biển hiệu.

2/- Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện như sau:

- Sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất.

- Không để các thiết bị hoạt động không tải. Hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng đèn có công suất lớn để quảng cáo.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi thiếu điện.

3/- Điện lực Long An có trách nhiệm:

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện, bố trí kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị, đường dây hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Bố trí cắt giảm điện một cách hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tránh cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Điện lực 2 để chủ động đề ra các phương án vận hành có hiệu quả.

- Thực hiện cắt giảm điện như phương án đã được UBND tỉnh thông qua tại công văn số 5260/UBND-CN ngày 16/12/2005 về việc cung ứng điện mùa khô năm 2006 trong trường hợp thiếu điện.

4/- Mỗi cơ quan tỉnh, huyện, thị xã thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng ngày, chỉ ưu tiên đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu. Điện lực Long An căn cứ vào nguồn điện và nhu cầu phụ tải của địa phương thực hiện tiết giảm theo chỉ tiêu nói trên, Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc cắt giảm ít nhất 10% cho việc tiêu dùng điện của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5/- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định trong chỉ thị này và Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

6/- Sở Văn hoá Thông tin, Báo Long An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Long An tuyên truyền phổ biến rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, đồng thời chỉ đạo cho các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương Nhà nước về các giải pháp tiết kiệm điện.

7/- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm thi hành chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Điện lực Long An;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, SCN, STP
Đồng gởi:
Cục KTVB - Bộ Tư pháp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2006/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49