Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Vương Xuân Sơn
Ngày ban hành: 16/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/1998/CT-UB

Hoà Bình, ngày 16 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM SỬ DỤNG ĐIỆN.

Do hạn hán, nắng nóng kéo dài, lượng mưa năm 1997 thấp hơn nhiều so với những năm trước và những tháng đầu năm 1998 cũng không có mưa nên nhiều hồ thuỷ điện không đủ nước, nhu cầu cho điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân rất lớn, khả năng về nguồn cung cấp điện hiện nay không thể đáp ứng được, có thể phải cắt điện luân phiên. Thực hiện chủ trương của Chính Phủ, để tiết kiệm đảm bảo sử dụng điện có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị :

1- Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình cần có các biện pháp cụ thể để tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ, giảm ít nhất từ 10 đến 15% lượng điện theo kế hoạch đã giao, phổ biến vận động nhân dân, cán bộ công nhân viên tiết kiệm điện trong sinh hoạt, không dùng điện trang trí, quảng cáo thương mại, chiếu sáng công cộng. Không sử dụng điện cho các thiết bị có công suất lớn như máy điều hoà, máy làm đá, bếp điện ... vào các giờ cao điểm hàng ngày từ 17 giờ đến 21 giờ.

2 - Các Xí nghiệp, các cơ sở sản xuất cần sắp xếp ca, kíp để tránh sản xuất vào các giờ cao điểm.

3 - Điện lực Hoà bình phải có phương án cụ thể về việc cung ứng điện cho các đơn vị, các khu vực; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc cung ứng và sử dụng điện, có biện pháp xử lý những vi phạm theo qui định.

Trong trường hợp quá thiếu điện, bắt buộc phải cắt điện luân phiên thì phải có phương án cắt điện cụ thể, có thông báo cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết trước, đảm bảo ưu tiên cho các cơ sở cấp nước sinh hoạt, bệnh viện, đài phát thanh và truyền hình, có giải pháp tối ưu đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, các địa bàn trọng điểm và điện thiết yếu cho nhân dân trong những ngày nắng nóng.

4 - Điện lực Hoà Bình tổ chức tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiếu điện; khuyến khích khách hàng sử dụng tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt; có biện pháp kiểm tra, khuyến khích khách hàng giảm và hạn chế việc sử dụng điện vào các giờ cao điểm.

5 - Sở Công nghiệp và Điện lực hoà Bình theo chức năng của ngành thường xuyên theo dõi và nắm sát tình hình cung cấp sử dụng điện và những diễn biến bất lợi báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, có thể phải phân phối sản lượng điện cho từng nơi.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị sản xuất thực hiện tốt chỉ thị này và phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết để tiết kiệm điện.

 

 

Nơi nhận :
- Tỉnh uỷ(để b/c).
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã.
- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.
- Đài PT-TH tỉnh.
- Báo Hoà Bình.
- Tổng Công ty ĐLVN.
- Điện lực Hoà Bình.
- Chánh, Phó VP.UB.
- Lưu VT + CVNLN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
CHỦ TỊCH
Vương Xuân Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/1998/CT-UB ngày 16/05/1998 về triệt để tiết kiệm sử dụng điện do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!