Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 07/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN; BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUN BSẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017

Trong năm 2016, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/9 đến ngày 18/9/2016 mực nước trên các triền Sông dâng cao gây thiệt hại nặng về kinh tế, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020. Chỉ thị số 2337/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2017. Đchủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo cấp, ngành mình quản lý; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2017, công tác phòng chống bão mạnh; siêu bão; triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2017.

2. Xây dựng các phương án bố trí lực lượng sát với thực tế và điều kiện từng ngành, từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó hộ đê, đập, phòng chống ngập úng, lũ quét và các loại hình thiên tai khác; thực hiện chế độ trực ban 24 giờ/ngày trong mùa mưa, bão theo quy định, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sn do thiên tai, bão mạnh và siêu bão gây ra.

4. Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai là: “chủ động phòng tránh là chính; ứng phó kịp thời; khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả” do đó phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Ch huy tại ch, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Chun bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm

..........................

12. Công ty Thủy điện Hòa Bình: Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc đê có phương án chống bảo đảm an toàn hồ đập và hiệu quả nhất, khi xả lũ hồ Hòa Bình.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai; truyền phát tin thiên tai theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân đóng góp Quỹ phòng tránh thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

14. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thường trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai về y ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đtỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Chỉ thị này được phổ biến, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG về ứng phó sự cố, TT&TKCN;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp &PTNT;
- Bộ Công Thương;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT TQ tỉnh và các Đoàn th trong tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Báo Hòa Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Thủy điện HB;
- Trung tâm Khí tượng TV tỉnh HB;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN các chuyên viên VPUB (N100).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177