Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 28/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2024

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, tình hình tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố không diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên cả nước có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên các đối tượng lợi dụng mạng xã hội kết nối, hình thành đường dây, ổ nhóm để mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với số lượng lớn, diễn ra trên các tuyến biên giới, không gian mạng, phương tiện giao thông, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Công an thành phố

a) Tiếp tục chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cơ sở kinh doanh pháo hoa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý và sử dụng. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi, trách nhiệm quản lý;

c) Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo đúng quy định;

d) Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 3591/UBND-NC ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và Thư kêu gọi Toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, gắn việc triển khai, thực hiện công tác này với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm hướng tới mục tiêu từng địa bàn, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, không để xảy ra tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Chỉ đạo lực lượng Quân sự địa phương phối hợp với lực lượng Công an cơ sở quản lý chặt chẽ các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa do nhà máy Z21 sản xuất. Chủ động nắm tình hình, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm của thành phố và hoạt động lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép;

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các điểm tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của thành phố; quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

c) Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác vận động, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo theo đúng thẩm quyền quy định.

3. Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ động nắm tình hình, thẩm định nội dung trước khi cấp phép cho các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn thời trang... trên địa bàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép tại các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên địa bàn; Phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật có sử dụng pháo hoa trái phép hoặc chưa được cấp giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet kịp thời phát hiện và có các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tài khoản mạng xã hội, kênh Youtube; video quảng cáo... về mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội; kịp thời dự báo tình hình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

7. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ: Tăng cường tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

8. Sở Công Thương: tăng cường quản lý trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; phối hợp với lực lượng Công an quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàng trữ, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện vận chuyển, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện: Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức thực hiện có hiệu quá cao điểm công tác vận động, thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Chỉ đạo các tổ chức thành viên huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vận động, thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nô, công cụ hỗ trợ và pháo.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

12. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu buông lỏng chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không kiên quyết ngăn chặn, để xảy ra hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo mà không phát hiện, xử lý kịp thời, đặc biệt để tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu.

Giao Công an thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.


Nơi nhận:
- TT. Thành ủy; TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);
- Lưu: VT, M.

CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 28/03/2024 tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!