Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 07/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 07/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM

Trong những năm qua, công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai tổ chức thực hiện theo Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm; Chương trình hành động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2006-2010, đã thu được một số kết quả quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn mại dâm. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, tăng cường. Các lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tích cực điều tra, khám phá, xử lý các hành vi liên quan đến các hoạt động mại dâm. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được các ngành, đoàn thể, các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tội phạm mại dâm hoạt động rất tinh vi dưới nhiều hình thức. Gái bán dâm đi bộ, chạy xe máy trên một số đường phố ở thành phố Buôn Ma Thuột mời gọi khách mua dâm tái xuất hiện. Một số gái bán dâm nghiện ma túy, nhiễm HIV. Đây là những biểu hiện hết sức nguy hiểm, làm băng hoại giá trị truyền thống, phá vỡ hạnh phúc gia đinh, làm gia tăng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên thuộc về sự chỉ đạo, trin khai và phối hợp thc hiện Pháp lệnh phòng chống mại dâm, các chương trình, kế hoạch phòng chống mại dâm của tỉnh, của các ngành, địa phương.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và thực hiện tốt Pháp lệnh phòng chống mại dâm và các mục tiêu của Chương trình hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010, y ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ngành chủ động phối hợp với các đoàn thể, địa phương thực hiện đồng bộ, có kết quả các nội dung, biện pháp cụ thể sau đây:

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Thường xuyên nắm tình hình, thống kê, tổng hợp, phân tích diễn biến tình hình mại dâm.

- Chủ trì thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010, cụ thể:

Hướng dẫn và phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện lồng ghép Chương trình hành động phòng chống mại dâm với các chương trình xoá đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm; phòng chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống xâm phạm tình dục trẻ em.

Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội của tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng bán dâm dược đưa vào Trung tâm.

Hướng dẫn kỹ năng tổ chức hoạt động, cung cấp tài liệu cho tình nguyện viên các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, làm lực lượng xung kích trong các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS nói chung, phòng chống mại dâm nói riêng ở cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

Chủ trì, phối hp các sở, ngành, đoàn th, địa phương tổ chức, hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý; tham mưu kịp thời cho y ban nhân dân tỉnh nhm thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ vào ngày 20 của các tháng cuối các quí trong năm báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban nhân dân tỉnh đề xem xét, chỉ đạo.

b. Sở Văn hoá - Thông tin:

Chỉ đạo, hướng dẫn và huy động các lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ phòng chống mại dâm. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các loại hình văn hoá - thông tin phù hp đế thực hiện tốt cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hoá ở khu dân cư".

Phi hợp với các ngành liên quan, các địa phương có biện pháp nn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm ở các quán karaoke, cơ sở dịch vụ internet, các cửa hàng kinh doanh băng đĩa hình...

c. Sở Thương mại - Du lịch:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Uỷ ban nhân dân các huvện, thành phchỉ đạo chấn chỉnh việc cấp giấy phép kinh doanh, hành nghề cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã phát sinh tệ nạn mại dâm, như: khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ....

- Khảo sát, qui hoạch các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm do ngành quản lý.

- Xây dựng qui chế phối hợp gia Sở Thương mại - Du lịch với chính quyền cơ sở trong việc quản lý, kim tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm do ngành mình quản lý.

d. SY tế:

- Hưởng dẫn việc điều trị các bệnh lây qua đường tình dục cho người bán dâm, cho người bán dâm nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm do ngành mình quản lý, như: massage, tắm hơi trên địa bàn.

e. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về mại dâm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, thực hiện công tác nắm tình hình, khảo sát, rà soát để phát hiện đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây và các tụ điểm mại dâm. Yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường giải quyết không đgái mại dâm đứng gạ gẫm, đón khách trên các đường phố, nơi công cộng.

- Phối hợp hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm với phòng chống tội phạm ma túy vù phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Phối hợp với Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về mại dâm.

- Chỉ đạo công an cơ sở thực hiện tốt việc quản lý đặc doanh, quản lý nhân hộ khẩu về tạm trú, tạm vắng.

2. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp bám sát các nội dung của Chương trình hành động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010, xây dng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng chống mại dâm trong ngành và xã hội.

3. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố:

a. Tăng cường sự chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống mại dâm, phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn mại dâm.

b. Phi hợp với các ngành, đoàn thể cụ thể hoá nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống mại dâm bng chương trình, kế hoạch hàng năm trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung Chương trình hành động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND, ngày 25/12/2005 của y ban nhân dân tỉnh, gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan và chính quyền cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội gn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đoàn thcó liên quan, chỉ đạo thống kê, quản lý, thường xuyên thanh tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dphát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống mại dâm nói riêng trên các phương tin thông tin đại chúng. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân, hộ khẩu.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT Tinh y, HĐNDtỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH;
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- STư pháp;
- Các sở. ban, ngành, đoàn thcủa tnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- CVP, PCVPUBNDtỉnh;
- Công báo tnh, Trung tâm Tin học;
-
Lưu VT, VX, TH.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2007/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196