Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/1999/CT-TTg về tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" lần thứ 40 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 06/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 28/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY "ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" LẦN THỨ 40

Thực hiện tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, 39 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các cơ quan đoàn thể và nhân dân trong cả nước đã tham gia trồng cây gây rừng đạt được những kết quả to lớn. Phong trào trồng cây, trồng rừng đã phát triển mạnh mẽ, rừng trồng đã phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan, cung cấp lâm sản cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước .

Năm 1999 là năm thứ 40 thực hiện "Tết trồng cây" đời đời nhô ơn Bác Hồ, cũng là năm đầu tiên thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Để tiếp tục phát huy chuyền thống tốt đẹp của dân tộc về "Tết trồng cây" , Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :1. Tổ chức Tết trồng cây lần thứ 40 phải tạo được phong trào mạnh mẽ, thường xuyên liên tục và tạo bước chuyển biến mới, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ rừng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của Tết trồng cây, về sự nghiẹp trồng cây, trồng rừng do Bác Hồ khởi xướng; vai trò của cây xanh và rừng đối với việc bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế xã hội. Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế nhận đất để trồng cây,trồng rừng, bảo vệ và quản lý cây xanh,bảo vệ rừng.

3. Tết trồng cây sẽ được thực hiện trong 7 ngày gọi là "Tuần lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.

- Đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc bắt đầu từ ngày thành lập Đảng ngày 3 tháng 2.

- Đối với các tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu từ ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5.

Tuỳ theo tình hình thời tiết, tời vụ, đất đai mà bố trí tuần lễ Tết trồng cây cho phù hợp và có kết quả.

4. Các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoach cụ thể về địa điểm, loại cây trồng, tổ chức trồng,bảo vệ rừng cho tuần lễ Tết trồng cây và cho cả năm; đẩy mạnh việc giao đất giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để trồng cây, trồng rừng, vừa đạt hiệu quả kinh tế cao vừa có tác dụng phòng hộ, cải thiện cảnh quan môi trưòng.

- Đối với vùng đồng bằng, chọn và bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng bờ thửa, đình, chùa v. v... xây dựng các hàng cây,đường cây để phòng hộ đồng ruộng, cho gỗ, củi, hoa, quả.

- Đối với các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, có thể chọn các đường giao thông trọng yếu, công viên; xây dựng các đường phố xanh, công viên xanh trồng cây bóng mát và tạo cảnh quan.

- Trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, trường học,bệnh viện, khu tập thể : bố trí trồng cây xanh tạo bóng mát để phục vụ nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ ; xây dụng vườn cây ăn quả, bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh , sạch đẹp .

- Đối với vùng trung du và niền núi , trồng cây ở những nơi đất trống có tác dụng cải tạo đất, phòng chống xói mòn, trồng cây ăn quả, xây dựng các đồi cây, vườn cây nhớ Bác; tạo các mô hình vườn rừng, trang trại rừng.

- Đối với vùng vên biển, đất ven đê bố trí thành các đai rừng chắn sóng, ngăn lũ, guĩ đất lấn biển, chắn gió, chắn cát bay.

5. Trên phạm vi cả nước,năm nay không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại địa điểm như trước đây mà tất cả các tỉnh vầ thành phổ trong cả nước đều tổ chức phát động, trong đó chọn 7 địa điểm để mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến tham gia Tết trồng cây, cụ thể: Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội, Cao Bằng, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Vườn quốc gia Ba Vì.

6. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các ngành tổ chức thực hiện Tết trồng cây.

- Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương lập Ban chỉ đạo các huyện, xã,các cơ quan đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thực hiện Tết trồng cây, chuân bị địa điểm trồng cây vầ chuẩn bị đầy đủ cây con để hỗ trợ cho các đôn vị, nhân dân tham gia trồng cây.

- Các Bộ,ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức Tết trồng cây theo chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Các cơ quan thông tấn , báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền về Tết trồng cây và chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

- Sau khi thực hiện tuần lễ Tết trồng cây, các tỉnh , thành phố và các Bộ,ngành, đoàn thể có báo cáo kết quả gửi về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này để từ nay Tết trồng cây thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả cao trên phạm vi cả nước .

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/1999/CT-TTg về tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" lần thứ 40 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670
DMCA.com Protection Status